Sematia

p.leit.4.xml

TM: 23654HGV: 23654Date: 161 – 161Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1||gap:3||gap:2|
2 |gap:?| ἀριθμῷ σκβ|num:222|
3 |gap:?| [ἔστι]ἔστι δέ · S-2 Λουκίῳ Οὐολουσίῳ
4 [Μαικιανῷ]Μαικιανῷ [ἐπάρχῳ]ἐπάρχῳ [Αἰγύπτου]Αἰγύπτου [παρὰ]παρὰ [Σεραπίωνος]Σεραπίωνος [Ἁργώθου]Ἁργώθου [μητρὸς]μητρὸς [Τατ?]ίχεωςΤατίχεως τῆς Παχύμιος
5 [ἀπὸ]ἀπὸ |gap:?| [ἑβ]δομήκον̣ταἑβδομήκοντα δύο|num:72| ἔτη
6 |gap:?| εἰσεδόθην̣εἰσεδόθην κατʼ
6-7 ἐπή∤[ρειαν]ἐπή∤ρειαν
7 |gap:?||gap:1|τοι τῶ[ν]τῶν κ̣ατὰκατὰ καιρὸν
8 [ἡγεμόνων?]ἡγεμόνων [καὶ?]καὶ [ἐπιστρατήγων?]ἐπιστρατήγων |gap:?| |gap:1|η κρατε̣ῖσθαικρατεῖσθαι |gap:3|
9 |gap:?| [οὐ]οὐ μόνον τούτους ἀλλὰ
10 [καὶ]καὶ |gap:?| [λειτο]υργίανλειτουργίαν ὁπότ̣εὁπότε πρὸ
10-11 πολ∤[λοῦ]πολ∤λοῦ
11 [χρόνου]χρόνου |gap:?| κατὰ τὸ ἀνα̣γκαῖονἀναγκαῖον
12 [οὖν]οὖν [,], [ἡγεμὼν]ἡγεμὼν [κύριε]κύριε [,], [κατέφυγον]κατέφυγον [ἐπὶ]ἐπὶ [σὲ]σὲ [τὸν]τὸν [πάντων]πάντων [σωτῆρα]σωτῆρα [καὶ]καὶ [ε]ὐεργέτηνεὐεργέτην ἀξιῶν ,
13 [ἐάν]ἐάν [σου]σου [τῇ]τῇ [τύχῃ]τύχῃ [δόξῃ]δόξῃ [,], [γράψαι]γράψαι [τῷ]τῷ [τοῦ]τοῦ [νομοῦ]νομοῦ [στρατηγῷ]στρατηγῷ [ἀπαρενόχλητ]όνἀπαρενόχλητόν με φυλαχθῆναι ,
14 [ἵνα]ἵνα [δυνηθῶ]δυνηθῶ |gap:30| [ἐν]ἐν [τοῖς]τοῖς [ἰδ]ίοιςἰδίοις ἐπιμένειν
15 [καὶ]καὶ [ὦ] [εὐεργετημένος]εὐεργετημένος [.]. S-3 [διευτύχει]διευτύχει [.]. S-4 |gap:25||gap:2| Σεραπίων Ἁργώθου
16 [μητρὸς?]μητρὸς [Τ̣α̣τ̣ί̣χ̣ε̣ω̣ς̣]Τατίχεως [τῆς]τῆς [Παχύμιος]Παχύμιος [ἐπιδέδωκα]ἐπιδέδωκα [καθὼς]καθὼς [πρόκειται]πρόκειται [τὸ]τὸ [ἀ]ν̣αφόριον̣ἀναφόριον . S-5 [Πα?]ῆσιςΠαῆσις
17 [τοῦ]τοῦ [δεῖνα]δεῖνα |gap:?| [ἔγραψα]ἔγραψα ❨[ὑ]π̣(ὲρ)❩ὑπὲρ α̣ὐτοῦαὐτοῦ μ̣[ὴ]μὴ [εἰ]δότοςεἰδότος ❨γρά(μματα)❩γράμματα .
18 S-6 [ἔστι]ἔστι [δὲ]δὲ [ὑπογραφῆς]ὑπογραφῆς [τοῦ]τοῦ [ἡγεμόνος]ἡγεμόνος [ἀντίγραφον]ἀντίγραφον [·]· S-7 |gap:?| [ὁ] [τοῦ]τοῦ [νομοῦ]νομοῦ [στρατη]γ̣ὸς̣στρατηγὸς [ποι]ήσειποιήσει τὰ̣τὰ
19 [δέοντα]δέοντα [.]. S-8 |gap:?|
20 |gap:?_lines|