Sematia

p.leid.inst.47.xml

TM: 27736HGV: 27736Date: 176 – 200Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?|τάτῳ
2 |gap:?|
3 |gap:?|
4 |gap:?||gap:3|υ
5 |gap:?|ρ̣ατο̣υ|gap:?|ρατου
6 |gap:?||gap:1|ι̣ξα|gap:?||gap:1|ιξα
7 |gap:?||gap:1|ιν̣|gap:?||gap:1|ιν
8 |gap:?|μ̣ας|gap:?|μας
9 |gap:?|υ̣νε|gap:?|υνε
10 |gap:?|σ̣ωνι|gap:?|σωνι
11 |gap:?|π̣ω|gap:?|πω
12 |gap:?||gap:2|β̣|gap:1||gap:?||gap:2|β|gap:1|
13 |gap:?_lines|
1 πι|gap:3|λίων αὐτῶ̣[ν]αὐτῶν |gap:?|
2 δραχμὰς τεσς|gap:?|
3 τῶν σῶν καὶ τ[ῶν?]τῶν [ἐμῶν?]ἐμῶν |gap:?|
4 |gap:2| ἐμοῦ ἀγνοο̣[ῦντος]ἀγνοοῦντος |gap:?|
5 ἅ̣περἅπερ οὐκ ∼ἰς∽εἰς μα|gap:?|
6 έ̣ψ̣ηκας̣έψηκας τὸ γρα̣|gap:?|γρα|gap:?|
6-7 [συνει]∤δή̣σεωςσυνει∤δήσεως
7 κ̣αθ̣ὼ[ς]καθὼς |gap:?| [ἐξ]ἐξ
7-8 [ἑ]∤νὸς|num:1|ἑ∤νὸς|num:1|
8 στόματ̣[ο]ς̣στόματος |gap:1||gap:?|
9 πα[ρ]ὰ̣παρὰ τῶν α̣ὐ̣τ̣ῶ̣ν̣αὐτῶν |gap:?|
10 τούτου τοῦ γρα̣|gap:?|γρα|gap:?|
11 νων διὸ ο̣ἱ̣οἱ μὴ |gap:?|
12 ὥστε πάλιν ἴδ̣ω̣ἴδω |gap:?|
13 μάλιστα ἐὰν β[ούλῃς?]βούλῃς |gap:?|
14 |gap:?_lines|