Sematia

p.leid.inst.104.xml

TM: 33050HGV: 33050Date: 376 – 500Place: Oxyrhynchos (?)

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:9_lines|
10 |gap:?| [ἑκα]τὸν̣ἑκατὸν π̣ε̣ν̣τ̣ή̣κ̣ο̣ν̣τ̣απεντήκοντα ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨χρυ(σοῦ)❩χρυσοῦ ❨νο(μισμάτια)❩νομισμάτια ρν|num:150| |gap:1||gap:?|
11 |gap:?| ἐ̣ξ̣ο[υσία]ν̣ἐξουσίαν σ̣εσε ἔχειν χρᾶσθαι καὶ διοικεῖν̣διοικεῖν καὶ ο̣ἰ̣κ̣[ονομεῖν]οἰκονομεῖν |gap:?|
12 |gap:?| [ἰδιω]τ̣ι̣κ̣ῆ̣ς̣ἰδιωτικῆς καὶ πολιτικῆς κ̣α̣ὶκαὶ βουλευτικῆς̣βουλευτικῆς καὶ ἀ̣[πὸ]ἀπὸ |gap:?|
13 |gap:?| [πά]ν̣τ̣αςπάντας τοὺς ἐπι̣κλασμοὺςἐπικλασμοὺς καὶ ἐπ̣ι̣με̣[ρισμούς]ἐπιμερισμούς |gap:?|
14 |gap:6_lines|
15 |gap:?_lines|