Sematia

p.laur.4.156.xml

TM: 21258HGV: 21258Date: 257 – 257Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1||gap:?|
2 |gap:?|στο τὴν πρᾶξιν |gap:1||gap:4||gap:1||gap:1||gap:1||gap:?|
3 |gap:?|τ̣ῆς|gap:?|τῆς γυμνασιαρχίας ἀκολούθω[ς]ἀκολούθως |gap:?|
4 |gap:?||gap:3|α̣θ|gap:1||gap:?||gap:3|αθ|gap:1| εὐθηνιαρχ̣ούντοςεὐθηνιαρχούντος |gap:?|
5 |gap:?|ων καὶ ἄλλων ὧν ἔχω γη|gap:?|
6 |gap:?| περὶ τὸν Ὡρε̣ί̣ωναὩρείωνα ἱ̣νʼἱνʼ εἰδῶσι κα|gap:?|
7 |gap:?||gap:1| π̣αντω|gap:2|η|gap:4||gap:1||gap:4||gap:1|ουπαντω|gap:2|η|gap:4||gap:1||gap:4||gap:1|ου ομο̣|gap:?|ομο|gap:?|
8 |gap:?||gap:3|ν τε ἐπιστελ̣|gap:8||gap:1|τωτοςἐπιστελ|gap:8||gap:1|τωτος .|gap:2|ω̣ν̣|gap:?|.|gap:2|ων|gap:?|
9 S-2 |gap:?||gap:2| αὐ̣τῶναὐτῶν κα[ὶ]καὶ |gap:8| [νεω]τερίζεσθαινεωτερίζεσθαι περὶ τ|gap:1||gap:?|
10 |gap:?| [Δι]ονυσοθέωνΔιονυσοθέων ἐπιδέδωκα ❨(ἔτους)❩ἔτους δ|num:4| Φαρ[μοῦθι]Φαρμοῦθι |gap:?|
11 |gap:?|ω̣λ|gap:4||gap:?|ωλ|gap:4| παρὰ τῷ στρατηγῷ τοῦ νομοῦ |gap:1||gap:?|
12 |gap:?||gap:3| ὑ̣πογραφῇὑπογραφῇ . S-3 Ὅθεν ἀναγκαίως ἐπιδ[έδωκα]ἐπιδέδωκα |gap:?|
13 |gap:?||gap:1||gap:1|ω̣ν̣|gap:?||gap:1||gap:1|ων τούτων τὰ ⋰ἴ⋱σαἴσα τοῖς τῶν ἐνκτήσεων τῶν̣τῶν |gap:?|
14 |gap:?| [ἐν]ἐν ὀνόμασι τῶν ⋰ὑ⋱ποχρέωνὑποχρέων μου Σεπτιμίου Ὡρεί[ωνος]Ὡρείωνος |gap:?|
15 |gap:?|α̣ν|gap:?|αν νεωτερισθῆναι κατὰ τῶν ὑπα|gap:?|
16 |gap:?|όγου περὶ ὧν ἄλλων ἔχω πι̣|gap:1||gap:?|πι|gap:1||gap:?|
17 |gap:?| [Λι]κ̣ινν̣ίουΛικιννίου Οὐαλεριανοῦ καὶ Πουπλίο[υ]Πουπλίου |gap:?|
18 |gap:?| καὶ Πουπλίου Λικιν̣νίουΛικιννίου Κορν̣[ηλίου]Κορνηλίου |gap:?|
19 |gap:?| [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος [Σα]ρ̣απίωνΣαραπίων καὶ Διονυσοθέων ἐπιδέδωκα |gap:?|
20 |gap:?||g:unintelligible| Μεσορὴ δεκάτῃ ·