Sematia

p.laur.3.88.xml

TM: 37303HGV: 37303Date: 601 – 800Place: Hermopolites

1 m1 S-1 |g:stauros| ❨ἔσ̣χ(ον)❩ἔσχον ❨δ(ιὰ)❩διὰ ❨τ(οῦ)❩τοῦ ❨ἁγί(ου)❩ἁγίου Θεοδώρου ❨ἀγοραί(ων)❩ἀγοραίων ❨δ(ιὰ)❩διὰ ❨Ἀντ̣(ωνίου)❩Ἀντωνίου ❨Βίκτ(ωρος)❩Βίκτωρος
2 ❨διακό(νου)❩διακόνου μαγιστεξ(…)μαγιστεξ… ἀ̣π̣ὸ̣ἀπὸ ❨δημο(σίων)❩δημοσίων τετάρτης|num:4| ❨ἰ(ν)δ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος
3 νόμισμα ἓν|num:1| ❨(καὶ)❩καὶ ❨(κεράτια)❩κεράτια πέντε|num:5| ∼ὄγδον∽|num:1/8|ὄγδοον|num:1/8|
4 ❨γ̣ί̣(νεται)❩γίνεται ❨νό(μισμα)❩νόμισμα α|num:1| ❨(κεράτια)❩κεράτια ε|num:5| η|num:1/8_tick| |g:stauros| ❨ἐγρ(άφη)❩ἐγράφη Θὼθ κς|num:26| ❨ἰ(ν)δ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος ε|num:5| ,
5 Κοσμᾶς ❨σ̣τ̣ο̣ι̣χ̣(εῖ)❩στοιχεῖ .