Sematia

p.laur.2.39.xml

TM: 28765HGV: 28765Date: 101 – 125Place: Arsinoites

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |vac:?| χαίρ[ε]ι̣ν̣χαίρειν .
2 S-2 |gap:?||gap:1|τη̣|gap:?||gap:1|τη παραγενόμενος τῆι [ἑ]ξῆςἑξῆς διέβη
3 |gap:?|ε̣|gap:?|ε εἰς Πτολεμα⋰ί⋱δαΠτολεμαίδα περὶ πάντων
4 |gap:?||gap:3| κ̣[ε]λ̣εύσαςκελεύσας διʼ ἐπιμελείας ἔχω μάλιστα
5 |gap:?| π̣ε̣ρ̣ὶπερὶ τῶν χωμάτων ἐφʼ ὧν εἰ[π]ὼνεἰπὼν ἐκτὸς καὶ
6 |gap:?|ι̣τ̣|gap:3|ς|gap:?|ιτ|gap:3|ς α̣ὐ̣τῆςαὐτῆς παρʼ ∼ἔχθεσιν∽ἔκθεσιν τὴν σιτικ̣ὴνσιτικὴν καὶ τὴν
7 |gap:?| [αὐ]τὸαὐτὸ ἐ̣ξ̣ο[υ]δενῶνἐξουδενῶν ἀνήρ τις δέξω τῶν ἐν τῶι
7-8 Προφή∤[τῃ]Προφή∤τῃ
8 |gap:?| |vac:?| |gap:1|ει τ|gap:1||gap:2| ταῦτ⸢α⸣ταῦτα 〚α〛α 〚μὴ〛μὴ ἐλπίζω εὐθέως εἰσπ̣ρ̣άξεινεἰσπράξειν
9 |gap:?| μετὰ κ̣α̣ὶ̣καὶ τῆς ἀριθμήσεως . m2 S-3 ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι
10 |vac:?| κύριέ μου εἰς μακρὸν
11 |vac:?| α⋰ἰ⋱ῶνααἰῶνα .
12 S-4 ἔρρωσο |vac:?| Φ[αῶφι]Φαῶφι ζ|num:7|
1 |gap:?||gap:1| |gap:?| ἀδελφ̣ῶι̣ἀδελφῶι |gap:?|