Sematia

p.kru.98.xml

TM: 85999HGV: 85999Date: 738 – 754Place: Theben

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?| [∼ⲕⲁⲓⲣⲟⲥ∽]καιρός [ⲡ]ⲁⲓⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲛϩⲏⲧϥ ⊰ζ̣|num:7|ζ|num:7| ❨ἰνδ(ικτίονος)❩⊱ⲁⲛⲡⲟⲩⲧⲉἰνδικτίονοςⲁⲛⲡⲟⲩⲧⲉ
2 ∼ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ∽ἀγαθός ⲛⲟⲩϫ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϣⲱⲛⲉ ⲉⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲗⲗⲟⲩⲑⲟⲥ
3 ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲡⲙⲡϣⲁ ⲛⲛⲁⲛⲟⲃⲉ ⲁⲓⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡ ∼ⲑⲉⲟⲫⲟⲣⲟⲥ∽θεοφόρος ⲁⲩⲱ
4 ⲛⲣⲉϥϫⲣⲟ ⲕⲗⲁⲙ ⲛⲁⲙⲉ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιος ⲁⲡⲁ ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲱⲛ ∼ⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲟⲥ∽μάρτυρος
5 ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧⲗⲟⲅⲭ̣ⲉⲛⲁⲧⲗⲟⲅⲭⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲓ ∼ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ∽παρακαλεῖν ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲉⲕⲧ[ⲁⲗϭⲉ]ⲉⲕⲧⲁⲗϭⲉ
6 ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲗⲗⲟⲩⲑⲟⲥ ⲛⲁⲓ ϣⲁⲓⲁⲁϥ ⲛϭⲁⲩⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ
6-7 ⲛⲡⲥⲉ∤[ⲉ]ⲡⲉⲛⲡⲥⲉ∤ⲉⲡⲉ
7 ⲛⲛⲉϥϩⲟⲟⲩ ⲛϥ ∼ⲗⲩⲧⲟⲩⲣⲅⲉⲓ∽λειτουργεῖν ⲉⲣⲟϥ ⲛⲑⲉ ⲛϭⲁⲩⲟⲛ ⲛⲁⲡⲁⲥ [ⲛⲓⲙ]ⲛⲓⲙ
8 [ⲛϥ]∼ⲗⲏⲧⲟⲩⲣⲅⲉⲓ∽ⲛϥλειτουργεῖν ∼ⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽μοναστήριον ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲕ
8-9 ⲕⲩⲣⲓⲁ∤ⲕⲟⲥ
9 ∼ⲉⲩⲗⲁⲃⲉⲥⲧⲁⲧⲟⲥ∽εὐλαβέστατος ∼❨ⲙⲟⲛⲟⲭ(ⲟⲥ)❩∽μοναχός ⲁⲩⲱ ∼ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ∽πρεσβύτερος ⲙⲛ
9-10 ∼ⲟⲓ∤ⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ∽οἰκονόμος
10 ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲕ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲣⲱ[ⲙⲉ]ⲛⲣⲱⲙⲉ
11 ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲁⲛⲟⲕ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲥⲟⲛ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽ⲥⲱⲛⲉοὔτεⲥⲱⲛⲉ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϫⲱϩ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϫⲱϩ [ⲛϫⲱϩ]ⲛϫⲱϩ
12 ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϣⲙⲙⲟ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲣⲙ ⲉⲛⲏⲓ ∼ϩⲉⲛⲁⲅⲉ∽ἐνάγειν ⲛⲁⲡ ∼ⲧⲟⲡⲟⲥ∽τόπος ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
13 ϩⲁ ⲕⲟⲗⲗⲟⲩⲑⲟⲥ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϩⲛ ∼ⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽δικαστήριον ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲛⲡⲃⲟⲗ
14 ∼ⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽δικαστήριον ∼ⲉⲓⲇⲉ∽εἴτε ϩⲛ ∼ⲡⲟⲗⲓⲥ∽πόλις ∼ⲉⲓⲇⲉ∽εἴτε ϩⲛ ⲧⲟϣ ∼ⲏ∽ ⲛⲡⲃⲟⲗ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νομός
15 ⲛⲉⲛⲧⲟϣ∽⟢ⲛⲉⲛⲧⲟϣ ∼ⲏ∽ ϩⲓⲧⲛ ∼ⲁⲣⲭⲱⲛⲧⲓⲕⲱⲛ∽ἀρχοντικός ∼ⲏ∽ ∼ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁⲥⲇⲓⲕⲱⲛ∽ἐκκλησιαστικόν
16 ⲛϥϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲉ ∼ⲇⲱⲣⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲱⲛ∽δωρεαστικόν ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲓⲥⲙⲛⲧϥ ⲛⲁⲡⲑⲉⲟⲫⲟⲣⲟⲥ
17 ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥϫⲣⲟ ⲕⲗⲁⲙ ⲛⲁⲙⲉ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιος ⲁⲡⲁ ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲱⲛ [ϩⲁ]ϩⲁ [ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ]ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ
18 ⲛϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲗⲗⲟⲩⲑⲟⲥ ⲧⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲉϥ ∼ⲗⲏⲧⲟⲩⲣⲅⲉⲓ∽λειτουργεῖν ⲉⲣⲟϥ ϩⲛ ⲡⲥⲉⲉⲡⲉ
19 ⲙⲡϥⲱⲛϩ ⲧⲏⲣϥ ∼ⲕⲁⲓⲡⲉⲣ∽καίπερ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νόμος ∼ⲑⲉⲉⲓⲕⲱⲛ∽θεικός ⲁⲩⲱ
19-20 ∼ⲃⲁⲥⲓⲗⲓ∤ⲕⲱⲛ∽βασιλικός
20 ∼ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ∽κελεύειν ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲩ ∼ⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲕⲏ∽βασιλικός ∼ⲧⲁⲝⲓⲥ∽τάξις ϫⲉ ∼ⲉⲝⲉⲥⲧⲁⲓ∽ἔξεστι
21 ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲉⲧⲣⲉϥⲣ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲉⲧⲉⲡⲱϥ ⲡⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱⲱⲧ
22 [∼ⲡⲣⲟⲥ∽]πρός [ⲧ]∼ⲁⲕⲟⲗⲗⲟⲑⲓⲁ∽ⲧἀκολουθία ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽∽νόμος ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽∽νόμος ϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲩⲱ ϯ
22-23 ∼ⲕⲉⲗ∤ⲉⲩⲉ∽κελεύειν
23 ⲉⲧⲣⲉⲡ ∼ⲧⲟⲡⲟⲥ∽τόπος ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲧⲁⲓ ∼ⲥⲩⲙⲫⲁⲛⲓⲍⲉ∽συμφανίζειν [ⲙⲙⲟϥ]ⲙⲙⲟϥ
24 ϩⲛ ϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲉⲣ ⲡϥϫⲟⲉⲓⲥ ∼ϫⲉⲛⲉⲗⲁⲁⲩ∽ϫⲉ $ⲛⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲣⲱⲙⲉ ∼ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ∽κελεύειν ⲙⲙⲟϥ
25 ∼ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ∽εἰ $μή $τι ⲉⲡ ∼ⲧⲟⲡⲟⲥ∽τόπος ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲉⲧⲛⲁ ∼ⲧⲟⲗⲙⲁ∽τολμᾶν ⲧⲉⲛⲟⲩ ∼ⲉⲛⲁⲅⲉ∽ἐνάγειν
25-26 ⲛⲁⲡ∤∼ⲧⲟⲡⲟⲥ∽ⲛⲁⲡ∤τόπος
26 ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲁ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲁⲓ ∼ⲇⲱⲣⲓⲍⲉ∽δωρίζειν ⲙⲙⲟϥ
27 ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲁⲛⲟⲕ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲥⲟⲛ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲥⲱⲛⲉ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϣⲙⲙⲟ
28 ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲣⲙ ⲉⲛⲏⲓ ∼ⲧⲉⲩⲧⲉⲣⲟⲛ∽δεύτερος ∼ⲇⲉ∽δέ ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟ ⲛϣⲙⲙⲟ ⲉⲡⲉⲓⲱⲧ
29 ⲙⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲡⲉ ∼❨ⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ❩∽πνεῦμα ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲛϥϫⲓ ∼ⲙⲉⲣ[ⲓⲥ]∽μέρις [ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ]ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ
30 ⲡⲉⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲡ ∼ⲧⲟⲡⲟⲥ∽τόπος ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ∼ⲕⲟⲗⲁⲍⲉ∽κολάζειν ⲙⲙⲟϥ
31 ⲁⲩⲱ ⲛϥϫⲓ ⲕⲃⲁ ⲙⲙⲟϥ ϩⲓ ∼ⲃⲏⲙⲁ∽βῆμα ⲉⲧϩⲁ ϩⲟⲧⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
32 ⲙⲡⲧⲏⲣϥ ⲁⲓⲉⲓ ∼ⲟⲩⲛ∽οὖν ⲉⲡⲉ ∼ⲇⲱⲣⲉⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ∽δωρεαστικόν ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲁⲩⲱ ⲉⲓ ∼ⲡⲓⲑⲉ∽πείθειν
33 ∼ⲭⲱⲣⲓⲥ∽χωρίς ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲕⲣⲟϥ ϩⲓ ϩⲟⲧⲉ ϩⲓ ϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ϩⲓ ∼ⲁⲡⲁⲧⲏ∽ἀπάτη ϩⲓ ⲗⲁⲁⲩ
33-34 ∼ⲥⲩⲛⲁ∤ⲣⲡⲁⲅⲏ∽συναρπαγή
34 ϩⲓ ∼ⲡⲉⲣⲓⲅⲣⲁⲫⲏ∽περιγραφή ⲉⲙⲛ ⲟⲩ ∼ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ∽ἀνάγκη ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲕⲏ ⲛⲁⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ
35 ∼ⲁⲗⲗⲁ∽ἀλλά ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲁ ∼ⲡⲣⲟϩⲉⲣⲏⲥⲓⲥ∽προαίρησις ⲧⲱⲓ ⲙⲙⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲓ ϩⲓ
35-36 ∼ⲕⲁⲕ∤ⲟⲛⲟⲓⲁ∽κακόνοια
36 ⲛⲓⲙ ϩⲓ ∼ⲕⲁⲕⲟⲏⲑⲉⲓⲁ∽κακοήθεια ∼ⲁⲗⲗⲁ∽ἀλλά ⊰ἐπὶἐπὶ πάσῃ καλῂ ∼προειρησει∽⊱προαιρέσει
37 ⲉⲓⲱⲣⲕ ∼ⲇⲉ∽δέ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ∼ⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ∽παντοκράτωρ ⲙⲛ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ
38 ⲛⲛⲉⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧ ∼ⲁⲣⲭⲉⲓ∽ἄρχειν ⲉϫⲱⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲟⲩⲉϩ
39 ⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ∼ⲛⲛⲉⲓϩ∽ⲛⲛⲉⲓϣ ∼ⲧⲟⲗⲙⲁ∽τολμᾶν ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὐδέ ⲛⲛⲉⲓⲉϣ ϭⲙ ϭⲟⲙ
40 ∼ⲉⲛⲁⲅⲉ∽ἐνάγειν ⲛⲁⲡ ∼ⲧⲟⲡⲟⲥ∽τόπος ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ∼❨ⲑⲉⲟⲫⲓⲗ(ⲉⲥⲧⲁⲧⲟⲥ)❩∽θεοφιλέστατος
41 ∼ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ∽πρεσβύτερος ⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲟⲥ ∼ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ∽μοναχός ⲁⲩⲱ ∼❨ϩⲏⲅⲟⲩⲙ(ⲉⲛⲟⲥ)❩∽ἡγούμενος
42 ⲙⲡ ∼ⲧⲟⲡⲟⲥ∽τόπος ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲡ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιος ⲁⲡⲁ ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲱⲛ ⲛⲡⲧⲟⲟⲩ ⲙⲡ ∼❨ⲕⲁⲥⲧⲣⲟ(ⲛ)❩∽κάστρον
43 ⲛϫⲏⲙⲉ ⲙⲛ ∼ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ∽οἰκονόμος ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲕ ⲁⲓⲥⲙⲛ
43-44 ⲡⲉ∤∼ⲇⲱⲣⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲱⲛ∽ⲡⲉ∤δωρεαστικόν
44 ϥⲟⲣϫ ϥϭⲙ ϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ϥ ∼ⲃⲉⲃⲁⲓⲟⲩ∽βεβαιοῦν ϩⲙ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ
45 ⲉⲩⲛⲁ ∼ⲙⲫⲁⲛⲓⲍⲉ∽ἐμφανίζειν ⲙⲙⲟϥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲥⲉϫⲛⲟⲩⲛ ⲛⲧⲛ ∼ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ∽ὁμολογεῖν
46 ⲁⲩⲟϣϥ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲓⲥⲟⲧⲙⲉϥ ⲁⲓⲧⲁϫⲣⲟϥ ∼ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉⲩⲥ∽ὑπογράφεύς ϩⲓ
46-47 ∼ⲙⲁⲣ∤ⲧⲩⲣⲟⲥ∽μάρτυρος
47 ⲁⲛⲕⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ∼ⲙⲉⲛ∽μέν ⲛⲥϩⲁⲓ ⲁⲩⲥϩⲁⲓ
48 ϩⲛ ⲛⲉⲩⲥϩⲁⲓ ⲙⲙⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛⲥϩⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲛ
49 ⲁⲩ ∼ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ∽παρακαλεῖν ⲛⲟⲩ ∼ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉⲩⲥ∽ὑπογραφεύς ⲁϥ ∼ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉ∽ὑπογράφειν
50 ϩⲁⲣⲟⲩ ⲁⲛⲕⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ∼ⲁⲕⲟⲗⲟⲑⲓⲁ∽ἀκολουθία ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽∽νόμος ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽∽νόμος |g:stauros|
51 m2 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲁⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲑⲉⲟⲇⲟⲣⲉ ⲙⲛ ⲙⲁⲕⲁⲣⲉ
52 ⲛ❨ⲅⲉⲟⲣⲅⲓ(ⲓⲟⲥ)❩ⲛⲅⲉⲟⲣⲅⲓⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲥⲓⲕⲓⲏⲗ ⲇⲓⲟⲥ ⲧⲛ ∼ⲥⲧⲉⲭⲉ∽στοιχεῖν ⲉⲡⲓ ∼ⲭⲁⲣⲧⲏⲥ∽χάρτης
53 ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ∼ⲑⲉ∽ⲑⲉ ∼ⲧⲉϥⲥⲏϩ∽ⲉⲧⲉϥⲥⲏϩ ⲙⲙⲟⲥ |g:stauros|
54 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲁⲛⲓⲏⲗ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥ ∼ⲥⲧⲉⲭⲉ∽στοιχεῖν |g:stauros|
55 ⲙⲁⲕⲁⲣⲉ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟϥ |g:stauros|
56 m3 ⲁⲛⲟⲛ ⲥⲉⲩⲏⲣⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲉⲛⲟⲭ ⲙⲛ ⲡⲭⲉⲣ
57 ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲙⲛ ⲭⲁⲏⲗ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ❨ⲥⲉⲛⲟⲩⲑ(ⲓⲟⲥ)❩ⲛⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲕⲟⲥⲙⲁ
58 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲏⲛⲁ ⲧⲛ ∼ⲥⲧⲉⲭⲉ∽στοιχεῖν ⲉⲡⲉ ∼ⲭⲁⲣⲧⲏⲥ∽χᾴρτης
59 ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉϥⲥⲏϩ ⲙⲙⲟⲥ |g:stauros|
60 vestig
61 vestig
62 vestig