Sematia

p.kru.82.xml

TM: 85983HGV: 85983Date: 771 – 771Place: Theben

1 m1 S-1 Arabic 1lines ⊰|g:stauros||g:stauros| ἐν ὀνόματι τοῦ πατρὸς κ[αὶ]καὶ |gap:?|⊱|gap:?|
2 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲛ ⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲡϣⲛ ⲃⲁⲥ[ⲓⲗⲓⲟⲥ]ⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲟⲥ |gap:?|
3 ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ϫⲏⲙⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧ|gap:?|
4 ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲕⲉ ∼ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ∽μάρτυρος |gap:?|
5 ⲉⲧⲛⲁ ∼ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲍⲉ∽μαρτυρίζειν ϩⲁ ⲡⲉⲓⲥ[ⲏ]ⲧⲡⲉⲓⲥⲏⲧ ⲛ|gap:?|
6 ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲕⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ [ⲛ]ⲁⲧⲕⲓⲙⲛⲁⲧⲕⲓⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧϣⲱⲗϥ [ⲉⲃⲟⲗ]ⲉⲃⲟⲗ [ϩⲓⲧⲛ]ϩⲓⲧⲛ
6-7 [ⲛ]∤∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽ⲛ∤νόμος
7 ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲉⲛⲥϩⲁⲓ ⲙⲡ ∼ⲧⲟⲡⲟⲥ∽τόπος ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲡ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιος ⲁⲡⲁ ⲫⲟⲓ[ⲃⲁⲙⲱⲛ]ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲱⲛ
8 ⲛⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲧϫⲏⲙⲉ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲡⲁ ⲥⲟⲩⲣⲟⲥ ⲡⲉ ∼ⲡⲣⲟⲉⲥⲧⲟ[ⲥ]∽προεστώς |gap:?|
9 ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁ ∼ⲡⲣⲟϩⲓⲥⲧⲁ∽προιστάναι ⲙⲛⲛⲥⲱⲧⲛ ⊰ὅπ̣ερὅπερ μὴ̣μὴ [γένοιτο]⊱γένοιτο
10 ⲉⲧ ∼ⲡⲣⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲁ∽προστασία ⲛⲡⲉⲓ ∼ⲧⲟⲡⲟⲥ∽τόπος ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ∼ⲭⲁⲓⲣⲉⲓⲛ∽χαίρειν ϫⲉ ∼ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ∽ἐπειδή
11 ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲁⲩ ⲉⲁⲛϫⲡⲟϥ ⲁⲛⲉⲣⲏⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
12 ϫⲓⲛ ⲛⲡⲟⲟⲩ ⲛⲧⲁⲛϫⲡⲟϥ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲛ ∼ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ∽ὁμολογεῖν ⲁⲛⲟⲛ
13 ⲛⲉⲧϣⲣⲡ ⲥϩⲁⲓ ⲉⲛⲧⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲡⲉⲓⲕⲟⲩⲓ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲓⲙⲓⲛⲉ
14 ⲉⲧⲉ ⲙⲏⲛⲁ ⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓ ∼ⲧⲟⲡⲟⲥ∽τόπος ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ∼ⲁⲅⲁⲡⲏ∽ἀγάπη ⲛⲧⲉⲛ ∼ⲯⲩⲭⲏ∽ψυχή
15 ⲛϥϣⲱⲡⲉ ∼ⲉϥⲟⲩ∽ⲉϥⲟ ⲛϭⲁⲩⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓ ∼ⲧⲟⲡⲟⲥ∽τόπος ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ∼ϩⲱⲥ∽ὡς ϫⲉ
15-16 ⲟⲩ∤ϭⲁⲩⲟⲛ
16 ⲛϣⲱⲡ ϩⲁ ϩⲟⲙⲛⲧ ⲡⲉ ⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲁⲩⲱ ⲉⲛ ∼ⲡⲓⲑⲉ∽πείθειν ∼ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ∽μᾶλλον
17 ∼ⲇⲉ∽δέ ⲉⲛⲱⲣⲕ ⲛⲧⲉ ∼ⲧⲣⲓⲁⲥ∽τριάς ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲣⲉϥⲧⲁⲛϩⲟ ⲁⲩⲱ ∼ϩⲟⲙⲟⲟⲩⲥⲓⲟⲛ∽ὁμοούσιος
18 ⲙⲛ ∼ⲥⲱⲧⲏⲣⲓⲁ∽σωτηρία ⲛⲛⲉⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧ ∼ⲁⲣⲭⲉⲓ∽ἄρχειν ⲉϫⲱⲛ ⲉⲛ ∼ⲇⲱⲣⲓⲍⲉ∽δωρίζειν
19 ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓ ∼ⲧⲟⲡⲟⲥ∽τόπος ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲡⲉⲓⲕⲟⲩⲓ ϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲓⲙⲓⲛⲉ ∼ⲁⲅⲁⲡⲏ∽ἀγάπη
20 ⲛⲧⲉⲛ ∼ⲯⲩⲭⲏ∽ψυχῄ ⲛϥϣⲱⲡⲉ ϩⲁ ∼ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲅⲏ∽ὑποταγή ⲛⲡⲉⲓ ∼ⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽μοναστήριον
21 ⲛⲧⲓⲙⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉϣ ∼ⲉⲛⲉⲅⲉ∽ἐνάγειν ⲛⲏⲧⲛ ϩⲁ ⲡⲉⲓⲕⲟⲩⲓ
22 ϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ∼ⲉⲓⲇⲉ∽εἴτε ⲁⲛⲟⲛ ∼ⲉⲓⲇⲉ∽εἴτε ϣⲏⲣⲉ ∼ⲉⲓⲇⲉ∽εἴτε ⲥⲟⲛ ∼ⲉⲓⲇⲉ∽εἴτε
23 ∼ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ∽κληρονόμος ∼ⲉⲓⲇⲉ∽εἴτε ϫⲱϩ ∼ⲉⲓⲇⲉ∽εἴτε ϫⲱϩ ⲛϫⲱϩ ⲛⲡⲛⲣ ϩⲱⲃ ∼ⲅⲁⲣ∽γάρ
24 ⲉⲙϣϣⲉ ∼ⲁⲗⲗⲁ∽ἀλλά ⲉⲛⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲁ ⲧϭⲟⲙ ⲛⲛ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νόμος ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϩⲱⲛ
25 ⲁⲩⲱ ⲉⲧ ∼ⲉⲡⲓⲧⲣⲉⲡⲉ∽ἐπιτρέπειν ⲉⲧⲣⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϥⲟⲩⲁϣϥ ϩⲙ ⲡⲉⲧⲉ ⲡⲱϥ ⲡⲉ
26 ϩⲛ ⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ ⲉϥⲟⲩⲁϣϥ ∼ⲕⲁⲓ∽καί ∼ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ∽μάλιστα ϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲛⲧⲓⲙⲓⲛⲉ
27 ⲉⲩ ∼ⲡⲣⲉⲡⲉⲓ∽πρέπειν ⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲓⲧⲛ ⲡⲁⲓ ⲁⲛⲧⲁϫⲣⲉ
27-28 ⲡⲉⲓ∤∼ⲇⲱⲣⲉⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ∽ⲡⲉⲓ∤δωρεαστικόν
28 ⲉⲁⲛ ∼ⲡⲣⲟⲥⲉⲛⲉⲅⲉ∽προσενεγκεῖν ⲛⲡⲉⲓⲕⲟⲩⲓ ϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲓⲙⲓⲛⲉ ⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
29 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁ ∼ⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲩⲉ∽πρεσβεύειν ϩⲁⲣⲟⲛ ϩⲓϫⲙ ⲡⲉ ∼ⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽θυσιαστήριον ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
30 ⲉⲧⲙⲉϩ ⲛⲉⲟⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲁϩⲉ ⲉⲩⲛⲁ ϩⲙⲡⲕⲉ ∼ⲁⲓⲱⲛ∽αἰών ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣ
31 ∼ⲇⲉ∽δέ ⊰πότεπότε ∼κερω∽καιρῷ ∼χρονου∽⊱χρόνῳ ⲉⲧⲁⲩⲟ ⲗⲁⲁⲩ ⲛϣⲁϫⲉ ⲉϥϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ
32 ⲉⲡⲉⲓ ∼ⲇⲱⲣⲉⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ∽δωρεαστικόν ⲛⲧⲓⲙⲓⲛⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲛⲕⲁⲁϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϥⲟⲩⲱϣ
33 ∼ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ∽παραβαίνειν ⲙⲙⲟϥ ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟ ⲛϣⲙⲙⲟ ⲛⲧⲉ ∼ⲧⲣⲓⲁⲥ∽τριάς ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
34 ⲛⲣⲉϥⲧⲁⲛϩⲟ ⲁⲩⲱ ∼ϩⲟⲙⲟⲟⲩⲥⲓⲟⲛ∽ὁμοούσιος ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩ ∼ⲕⲣⲓⲛⲉ∽κρίνειν
35 ⲙⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲩ ∼ⲉⲝⲉⲧⲁⲍⲉ∽ἐξετάζειν ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲓ ∼ⲃⲏⲙⲁ∽βῆμα ⲉⲧϩⲁ ϩⲟⲧⲉ ⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
36 ∼ⲇⲓⲙⲓⲟⲩⲣⲅⲟⲥ∽δημιουργός ϩⲁ ∼ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ∽παράβασις ⲙⲛ ∼ⲥⲩⲙⲫⲱⲛⲓⲁ∽συμφωνία ⲛⲧⲁϥⲁⲁⲥ ⲁⲩⲱ
37 ⲧⲛⲧⲁⲣⲕⲟ ∼ⲯⲩⲭⲏ∽ψυχή ⲛⲓⲙ ϩⲓ ∼ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ∽ἐξουσία ⲛⲓⲙ ⲉϥⲛⲁϫⲱⲛϥ ⲉⲡⲉⲓ ∼ⲭⲁⲣⲧⲓⲛ∽χαρτίον
38 ⲉⲧⲣⲉⲩ ∼ϩⲟⲣⲓⲍⲉ∽ὁρίζειν ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ∼ⲉⲡⲉⲓⲧⲓⲙⲓⲁ∽ἐπιτιμία ⲉϫⲛ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲁⲩ ϫⲉ ⲁϥ̣ⲁϥ ∼ⲧⲟⲗⲙⲁ∽τολμᾶν
39 ∼ϩⲟⲗⲟⲥ∽ὅλως ⲉⲧⲁⲩⲟ ⲗⲁⲁⲩ ⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲛⲥⲉⲧⲙ ∼ⲱⲫⲉⲗⲉⲓ∽ὀφείλειν ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲉⲩⲱⲣϫ
40 ∼ⲟⲩⲛ∽οὖν ⲛⲡ ∼ⲧⲟⲡⲟⲥ∽τόπος ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲡⲁ ⲥⲟⲩⲣⲟⲥ ⲡⲉ ∼ⲡⲣⲟⲉⲥⲧⲟⲥ∽προεστώς
41 ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲧⲛ ⲁⲛⲥⲙⲛ ⲡⲉⲓ ∼ⲉⲅⲅⲣⲁⲫⲟⲛ∽ἔγγραφον ∼ⲇⲱⲣⲉⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ∽δωρεαστικόν ∼ⲁⲅⲁⲡⲏ∽ἀγάπη
42 ⲛⲏⲧⲛ ϥⲟⲣϫ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲱⲣⲕ ϩⲓⲱϥ ⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ∼ⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ∽παντοκράτωρ
43 ⲙⲛ ∼ⲥⲱⲧⲏⲣⲓⲁ∽σωτηρία ⲛⲛⲉⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧ ∼ⲁⲣⲭⲉⲓ∽ἄρχειν ⲉϫⲱⲛ ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά ∼ⲕⲁⲓⲣⲟⲥ∽καιρός ⲉⲧⲣⲛⲣⲟⲉⲓⲥ
44 ⲉⲣⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲙ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛⲁ ∼ⲙⲫⲁⲛⲓⲍⲉ∽ἐμφανίζειν ⲙⲙⲟϥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲥⲉϫⲛⲟⲩⲛ
45 ⲛⲧⲛ ∼ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ∽ὁμολογεῖν |g:stauros| |g:stauros| |g:stauros|
46 m2 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲡϣⲛ ⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲟⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲣⲡ ⲥϩⲁⲓ ⲧⲓ ∼❨ⲥⲧⲟⲓⲭ(ⲉⲓ)❩∽στοιχεῖν ⲉⲡⲉⲓ ∼ⲇⲱⲣⲉⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ∽δωρεαστικόν
47 ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲑⲉ ⲉⲧⲉϥⲥⲏϩ ⲙⲙⲟⲥ ⲑⲉⲟⲇⲱⲣⲟⲥ ⲙⲏⲛⲁ ϩⲛ ⲁⲡⲉ ⲡⲉⲓ ∼ⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲥ∽ἐλάχιστος ∼ⲡⲣⲉⲥⲃⲏⲧⲏⲣⲟⲥ∽πρεσβύτερος ∼ⲁⲓⲧⲉⲓ∽∽αἰτεῖν ∼ⲁⲓⲧⲉⲓ∽∽αἰτεῖν
48 ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲧⲓⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ |g:stauros|
49 m3 |g:stauros| ⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲟⲥ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉⲓ ∼❨ⲉⲗⲁⲭ(ⲓⲥⲧⲟⲥ…)❩∽ἐλάχιστος ∼❨ⲡⲣⲉⲥⲃ(ⲩⲧⲉⲣⲟⲥ)❩∽πρεσβύτερος ϩⲛ ⲁⲡⲉ ϯⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ |g:stauros|
50 m4 |g:stauros| ⲑⲉⲟⲇⲱⲣⲟⲥ ⲡⲁⲡⲁⲥ ⲡⲉⲓ ∼❨ⲉⲗⲁⲭ(ⲓⲥⲧⲟⲥ)❩∽ἐλάχιστος ∼❨ⲡⲣⲉ(ⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ)❩∽πρεσβύτερος ⲛⲧ ∼ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ∽ἐκκλησία ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲓⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ |g:stauros|
51 m5 |g:stauros|ⲥⲉⲣⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ϩⲛ ⲁⲡⲉ ∼❨ⲉⲗⲁⲭ(ⲓⲥⲧⲟⲥ)❩∽ἐλάχιστος ∼❨ⲇⲓⲁⲕ(ⲟⲛⲟⲥ)❩∽διάκονος ⲛⲧ ∼ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ∽ἐκκλησία ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲓⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ |g:stauros|
52 m6 ⊰|g:stauros||g:stauros| Ἐλλω υἱὸς τοῦ ❨μακ(αρίου)❩μακαρίου Πανεα Ῥωμαίου ❨μαρτυ(ρῶ)❩μαρτυρῶ |g:stauros|⊱|g:stauros|
53 m7 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲕⲟⲙⲉⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲭⲁⲏⲗ ⲧⲓ ∼❨ⲥⲧⲟⲓⲭ(ⲉⲓ)❩∽στοιχεῖν ⲉⲡⲉ ∼ⲇⲱⲣⲉⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲱⲛ∽δωρεαστικόν ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲑⲏ ⲉⲧⲉϥⲥⲏϩ ⲙⲙⲟⲥ |g:stauros|
54 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲯⲁⲧⲏ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲧⲓ ∼❨ⲥⲧⲟⲓⲭ(ⲉⲓ)❩∽στοιχεῖν ⲉⲡⲉ ∼❨ⲇⲱⲣⲉⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲱ(ⲛ)❩∽δωρεαστικόν |g:stauros|
55 m8 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲛⲱⲭ ⲡϣⲛ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲉⲗⲗⲱ ϯ ∼ⲥⲧⲉⲭⲏ∽στοιχεῖν ⲡⲉ ∼ⲭⲁⲣⲧⲟⲥ∽χάρτης |g:stauros|
56 m7 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲯⲙⲱ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲕⲱⲙⲉⲥ ⲧⲓ ∼❨ⲥⲧⲟⲓⲭ(ⲉⲓ)❩∽στοιχεῖν ⲉⲡⲉ ∼❨ⲭⲁⲣⲧ(ⲏⲥ)❩∽χάρτης |g:stauros|