Sematia

p.kru.123.xml

TM: 86024HGV: 86024Date: 501 – 800Place: Theben

1 m1 S-1 |g:rho-cross| ϩⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ
2 ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲉⲓϣⲓⲛⲉ ⲉⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛⲥⲟⲛ ⲕⲟⲙⲟⲥ ⲁⲕⲥϩⲁⲓ ⲛⲁⲓ
2-3 ϩⲓⲧ∤ⲟⲧϥ
3 ⲛⲕⲟⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉ ∼ⲁⲥⲫⲁⲗⲉⲓⲁ∽ἀσφάλεια ⲛⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲟⲥ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ
4 ϫⲉ ⲛⲧⲁⲕⲥⲧⲓ|gap:1|ⲱ ⲛⲁⲓ̣ⲛⲁⲓ ϩⲓⲱⲱⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧϩⲛ ⲧⲁⲙⲏⲧⲉ
5 ⲙⲛ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ ϫⲉ ϣⲁⲛ̣ⲃⲱⲕϣⲁⲛⲃⲱⲕ ϩⲁϩⲧⲏϥ ⲧⲏⲣⲛ
6 ϫⲉ ⲙⲉⲓ ∼ⲁⲣⲛⲁ∽ἀρνεῖσθαι ⲉⲣⲟϥ̣ⲉⲣⲟϥ ⲛⲟⲩ ∼ⲫⲟⲗⲗⲟⲥ∽φόλλις ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ
7 ⲡϫⲱⲕ ⲛⲡⲉⲛⲧⲁⲓⲧⲁⲁϥ̣ⲛⲡⲉⲛⲧⲁⲓⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ ⲁⲓⲟⲩⲱⲛϩϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲕ
8 ⲡⲉⲛⲧⲁⲓⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ̣ⲛⲁϥ ϩⲛ ϫⲏⲙⲉ ∼ⲛⲡⲁⲧⲉⲓ∽ⲛⲡⲁⲧⲉⲓⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲡⲧⲓⲙⲉ
9 ⊰❨νο(μίσματα)❩νομίσματα α|num:1| 𐅷|num:2/3|⊱𐅷|num:2/3| ⲡⲉⲛⲧⲁⲓⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ ϩⲓ ⲡϣⲙⲙⲟ ⊰❨νο(μίσματα)❩νομίσματα ια|num:11|⊱ια|num:11| ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
10 ⲡⲉⲧⲛⲁ ∼ⲡⲣⲟⲣⲟⲫⲟⲣⲉⲓ∽πληροφορεῖν ⲙⲙⲱⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲡⲉⲓ ∼ⲁⲣⲛⲁ∽ἀρνεῖσθαι ⲉⲣⲟϥ ⲛⲟⲩ ∼ⲫⲟⲗⲗⲟⲥ∽φόλλις
11 ⲟⲩϫⲁⲓ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ |g:stauros|
12 |g:stauros| ⲧⲁⲁⲥ ⲛⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛⲥⲟⲛ ⲕⲟⲙⲟⲥ vac . S-2 ϩⲓⲧⲛ ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ
13 vac . S-3 ⲡⲉⲧⲛⲥⲟⲛ |g:stauros|