Sematia

p.kru.121.xml

TM: 86022HGV: 86022Date: 501 – 800Place: Theben

1 m1 S-1 |gap:?_lines| ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ⲛϫⲏⲙⲉ ⲛϫⲏⲙⲉ{ⲛϫⲏⲙⲉ} ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲧⲉ ⲁⲓⲡⲟⲗⲕ ⲛⲙⲙⲁⲕ ⲙⲛⲧ[ⲁⲓ]ⲙⲛⲧⲁⲓ [ⲗⲁⲩ]ⲗⲁⲩ
2 ∼ⲉⲛⲉⲕⲉ∽ἐνάγειν ⲛⲙⲙⲁⲕ ϩⲁ ⲥⲛⲁⲩ|num:2| ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲛⲟⲟⲩⲓ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲛ ∼ⲇⲱⲣⲓⲍⲉ∽δωρίζειν ⲉⲙⲙⲁⲁⲩ̣ⲉⲙⲙⲁⲁⲩ
3 ⲉ[ϩⲟⲩⲛ]ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉ̣ⲡ̣ⲉⲡ ∼ⲧⲟⲡⲟⲥ∽τόπος ⲙⲡ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιος ⲁⲡⲁ ⲫⲓⲃⲁⲙⲟⲛ ⲁⲓϫⲓ ⲁⲓⲙⲟⲩϩ ⲛⲧⲱⲧ[ⲕ]ⲛⲧⲱⲧⲕ [ϩⲛ]ϩⲛ
3-4 [ⲧⲓ]∤ⲣⲟⲙⲡⲉⲧⲓ∤ⲣⲟⲙⲡⲉ
4 ⲧⲁⲓ ⲙⲛⲧⲁⲓ ⲗⲁⲩ ∼ⲉⲛⲉⲕⲉ∽ἐνάγειν ⲛⲙⲙⲁⲕ ϣⲁ ϫⲟⲩⲧⲥⲁϣϥⲉ|num:27| ⲛ❨ⲭⲟ(ⲓⲁ)ⲭ❩ⲛⲭⲟⲓⲁⲭ
5 ⲉⲕⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ∼ⲥⲏⲛⲏⲑⲓⲁ∽συνήθεια ∼ⲇⲉ∽δέ ⲛⲧⲁⲛⲡⲟⲗⲕ ⲙⲛ <ⲛⲉ>ⲛⲉⲣⲏⲩⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲡⲏϣⲉ|num:1/2| ⲉⲥⲙⲉϩ
5-6 ∼ⲡⲁ∤ⲣⲁ∽παρά
6 ⲟⲩ ∼ⲕⲉⲣⲁⲧⲓⲛ∽κεράτιον ⲉⲩⲱⲣϫ ∼ⲟⲩⲛ∽οὖν ⲁⲓⲥⲙⲛ ⲡⲉ ∼ⲭⲁⲣⲧⲏⲥ∽χάρτης ⲛⲁⲕ ⲉϥⲟⲣϫ
7 ⲁⲩⲱ ⲧⲓ ∼ⲥⲧⲉⲭⲉ∽στοιχεῖν ⲉⲣⲟⲥ |g:stauros| m2 ⲁⲛⲟⲛ ⲕⲱⲙⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲇⲉⲙⲏⲧⲣ[ⲉ]ⲇⲉⲙⲏⲧⲣⲉ
8 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲧⲣⲁⲧⲓⲕⲉ ⲉⲛⲱ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲃⲁⲥⲓⲗⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ❨ⲥⲉⲛⲟⲩⲑ(ⲓⲟⲥ)❩ⲛⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ <ϩⲁ>ⲣⲟⲟⲩϩⲁⲣⲟⲟⲩ
9 ⲧⲓⲱ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ |g:stauros|