Sematia

p.kron.54.xml

TM: 11576HGV: 11576Date: 116 – 116Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 [ἔτους]ἔτους [εἰκοστοῦ]εἰκοστοῦ ∼[Αὐτοκρά]τω̣ρος∽Αὐτοκράτορος Κα̣ίσαροςΚαίσαρος
2 [Τραιανοῦ]Τραιανοῦ [Ἀρίστου]Ἀρίστου |gap:5| κ̣η̣|num:28|κη|num:28| . S-2 ❨διέγραψ(ε)❩διέγραψε
3 [τῷ]τῷ |gap:?| [❨πράκ(τορι)❩]πράκτορι [❨ἀργ(υρικῶν)❩]ἀργυρικῶν [Κρον]ίωνΚρονίων ❨Κρονίω(νος)❩Κρονίωνος
4 [τοῦ]τοῦ [Χεῶτος]Χεῶτος [❨μη(τρὸς)❩]μητρὸς ❨[Θ]εναπύγχε(ως)❩Θεναπύγχεως ,
5 [❨ὑπ(ὲρ)❩]ὑπὲρ [❨χωμ(ατικοῦ)❩]χωματικοῦ ❨[ἐννεακαιδεκά]τ(ου)❩ἐννεακαιδεκάτου ἔτους ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ἓξ ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϛ|num:6| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| .
6 S-3 [❨σεσημείωμ(αι)❩]σεσημείωμαι
1 |gap:3_lines| ἔτους εἰκοστοῦ ∼Αὐτοκράτωρος∽Αὐτοκράτορος Καίσαρο̣ς̣Καίσαρος
2 Τραιανοῦ Ἀ̣ρ̣ί̣σ̣τουἈρίστου , Ἁθὺρ
2-3 |gap:2|[διέ]∤❨γ̣ρ̣α̣ψ̣(αν)❩|gap:2|διέ∤γραψαν
3 Ἥρων καὶ ❨Ἑρμὴ(ς)❩Ἑρμὴς , ❨πράκτ(ορες)❩πράκτορες Τ|gap:2||gap:1||gap:2|
4 ριω̣|gap:1||gap:1|ριω|gap:1||gap:1| Ἥρωνος τοῦ Ἀ̣πο|gap:3||gap:?|Ἀπο|gap:3||gap:?|
5 ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θεν̣π̣ε̣τ̣εσο̣ύ̣χ̣ο̣(υ)❩Θενπετεσούχου , ❨ὑ̣π̣(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨χ̣ω̣[μ(ατικοῦ)]❩χωματικοῦ
6 ❨ἐννεακαιδ[ε(κάτου)]❩ἐννεακαιδεκάτου [ἔτους]ἔτους [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς [ἕξ][|num:6|]ἕξ|num:6| [❨(τετρώβολον)❩|num:4|]τετρώβολον|num:4|
7 ❨σεσημε[ίω]μ̣(αι)❩σεσημείωμαι .