Sematia

p.kron.27.xml

TM: 11548HGV: 11548Date: 123 – 123Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 [Ἠ]ρήνηἨρήνη Ἡρακλείδου μετὰ κυρίου
2 [τ]οῦτοῦ υἱοῦ Ἀσκληπιάδου τοῦ
2-3 Ἀσκλη∤[πιά]δουἈσκλη∤πιάδου
3 Κρονί[ων]ιΚρονίωνι γεωργῷ ❨χαίρ(ειν)❩χαίρειν .
4 S-2 [ἀ]πέχωἀπέχω παρὰ σοῦ τὸ ⸢σιτικὸν⸣σιτικὸν ἐκφόριον τοῦ
5 [ἐν]εστῶτοςἐνεστῶτος ἑβδόμου ἔτους ❨Ἁδριαν(οῦ)❩Ἁδριανοῦ
6 [Καί]σαροςΚαίσαρος τοῦ κυρίου ὧν γεωργεῖς
7 [μο]υ̣μου πε̣ρ̣ὶ̣περὶ κώμην Κερκῆσιν
7-8 ἀρου∤[ρῶν]ἀρου∤ρῶν
8 δέ̣κ̣αδέκα δύο ἡμίσους|num:12|⧼|num:1/2| ,
8-9 ὑπολαβ[όν]∤[τος]ὑπολαβόν∤τος
9 σου τὴν ἀρταβία̣[ν]ἀρταβίαν [τῶν]τῶν
10 [ἀρ]ου[ρ]ῶνἀρουρῶν κ̣α̣ὶ̣καὶ τὸ [ναύ]β̣ι̣ο̣ν̣ναύβιον , [ὧν]ὧν [τὸ]τὸ
11 [σύμ]βολονσύμβολον ἀ[ναδ]ώσε[ι]ςἀναδώσεις [μοι]μοι [,], [ἐν]ἐν
12 |gap:?| τοῖς ἄλλοις ἀνὰ χ[ε]ῖ[ρα]χεῖρα [ἔτεσι]ἔτεσι .
12a S-3 |gap:3|
13 [Ἀσ]κληπιάδηςἈσκληπιάδης ἐπιγρ[αφεὶς]ἐπιγραφεὶς [κύριος]κύριος
14 [τῆς]τῆς μητρὸς Ἠ[ρήνης]Ἠρήνης .
15 S-4 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [ἑβδόμο]υἑβδόμου Αὐτο[κράτορος]Αὐτοκράτορος
16 [Καίσαρο]ςΚαίσαρος Τρα̣ι̣αν̣[οῦ]Τραιανοῦ [Ἁδριανοῦ]Ἁδριανοῦ
17 [Σεβαστ]οῦΣεβαστοῦ , Παῦν̣[ι]Παῦνι |gap:2|