Sematia

chla.10.416.xml

TM: 69918HGV: 69918Date: 176 – 225Place: Arsinoites

1 m1 S-1 |gap:10||gap:1||gap:3| ❨mag(istratus?)❩magistratus publ[i]cipublici
2 |gap:10|secum |gap:2|a|gap:1|on qui
3 |gap:10| arcarium
4 |gap:10||gap:1||gap:1||gap:2|ca |gap:?_lines|
5 |gap:2||gap:2||gap:13||gap:2|r
6 tes|gap:8||gap:7||gap:1||gap:1|at|gap:1|o|gap:1|ui
7 suis uicensimam soluit publice
8 xx|gap:1||gap:1| [m]ẹ[di]etatiṣmedietatis |gap:1||gap:1||gap:2| acceptaui[t]acceptauit a
9 ụar|gap:2||gap:8|uar|gap:2||gap:8| [A]lexanḍṛiaAlexandria ad
10 Aeg[yptum?]Aegyptum |gap:4||gap:2||gap:3||gap:1|triariọṛ[um]|gap:4||gap:2||gap:3||gap:1|triariorum acc|gap:2|
11 eta|gap:2||gap:6||gap:3||gap:1||gap:1| [A]lex[a]ṇdṛịạAlexandria
12 aet|gap:3|
1 |gap:1||gap:1|cum Manius Ualens ueteranụsueteranus ex|gap:1|ṭerex|gap:1|ter recitassent
2 paṛtempartem edic̣tiedicti hoc q̣uoḍquod infra scriptum est ❨Imp(erator)❩Imperator Caesar
3 ḍịuidiui filius trium[u]ịrtriumuir rei publicae cọṇsultọrconsultor dicit uisuṃuisum
4 [est]est ẹḍịcendumedicendum mị[hi]mihi [vete]ranisveteranis dare omṇ[ibu]ṣomnibus , ut tributis
5 |gap:4|ṭị|gap:24|que[m]|gap:4|ti|gap:24|quem |gap:?_lines|
6 |gap:5|diṛẹ|gap:6||gap:2||gap:17||gap:5|dire|gap:6||gap:2||gap:17|
7 |gap:5|l|gap:2|ḅṛọ|gap:6||gap:5||gap:7|maiọ|gap:1|po|gap:4||gap:5|l|gap:2|bro|gap:6||gap:5||gap:7|maio|gap:1|po|gap:4|
8 |gap:2|ịp̣ṣis|gap:2|ipsis parentibu[s]parentibus [lib]erisqueliberisque eọrụṃeorum ẹ[t]et [uxo]ṛịbụṣuxoribus qui
8-9 sec[um]∤quesecum∤que
9 eruṇṭerunt ịmṃ[u]ṇitatemimmunitatem omnium rerum d[a]redare , utique
10 optimo iure op̣ṭịmaq̣[u]eoptimaque ∼legis∽lege cịueṣciues ṚomaniRomani sunto ṣint{sint} immunes
11 ṣụntosunto liberịliberi ṣ[unto]sunto [mi]litiaemilitiae ṃụṇeribusquemuneribusque publicis
11-12 fụ[ngen]∤[d]ifungen∤di
12 uocat[i]ouocatio , [i]ṭemitem in [quaui]ṣquauis triḅutribu ❨s(upra)❩supra ❨s(cripta)❩scripta suffragium
13 [fe]ṛẹṇdiferendi c[e]nsenḍị[que]censendique pọṭestaspotestas esto etṣịetsi ạ[b]ṣentesabsentes uoluerint
14 [ce]nsericeturcensericetur qụọd[cum]quequodcumque iis qụiqui ❨s(upra)❩supra ❨s(cripti)❩scripti sun[t]sunt [i]psisipsis ∼parentes∽parentibus
15 ∼[co]n[iu]ges∽coniugibus liberisq[ue]liberisque eorum iṭemitem ∼queṃṃotum∽quemadmodum uẹteraniueterani
16 [i]ṃm[u]nẹṣimmunes esint eọr[um]eorum esse uolui quẹc̣[um]quequecumque
16-17 sacer〚tia〛∤[do]tiasacertia∤dotia
17 qu[o]ṣquequosque hon[or]eshonores ∼queque∽quaeque praemia [b]eneficiabeneficia ∼commota∽commoda
18 ḥabuerunthabuerunt item ut h<a>beanthabeant utantur fruanturque perṃit[t]ipermitti
19 [d]odo inuitiṣinuitis iis ne[que]neque magistr[at]usmagistratus cetẹ[ros]ceteros neque ∼laegatum∽legatum
20 [n]ẹqueneque prọcuratoremprocuratorem [ne]queneque eṃp̣torememptorem ṭ[ri]butorumtributorum esse
21 [p]laceplace ❨neq(ue)❩neque [|g:low-punctus|]|g:low-punctus| in domo eorum diueṛtendidiuertendi ❨em[a]ndiq(ue)❩emandique causamque
22 [ab]ab ea rem quem detuci plạceplace .