Sematia

chla.10.415.xml

TM: 69917HGV: 69917Date: 176 – 225Place: Arsinoites

1 m1 S-1 exemplum edicti
2 [i]nin multis ḅ[e]nefactisbenefactis cọnsulti[s]queconsultisque divi parentị[s]parentis ṃeimei id quoque
3 ịureiure nobis praedicandum pu[t]ọputo [q]uodquod caụṣascausas qu<a>equae a[d]ad principalem
4 ṇotionemnotionem [uel]uel prouoc̣ataeprouocatae uel [re]ṃissaeremissae f̣ụissen[t]fuissent [i]mpositaimposita
4-5 qua∤[d]ạmqua∤dam
5 necẹ[ss]ịṭatenecessitate de[c]ịdenda[s]decidendas [e]ṣseesse perṣ[p]ẹxitperspexit ne [aut]aut prob[i]probi ḥ[o]mineshomines
6 [c]ọnfli⸢c⸣tar[e]nturconflictarentur di[ut]inadiutina morạmora ạutaut calḷ[i]ḍiorescallidiores fructum [ca]perecapere
7 [ali]q̣uemaliquem p[rot]ṛahend[a]protrahenda lite ạụ[c]ụparen[tu]raucuparentur , qụoḍquod [c]umcum
7-8 an[i]maduer∤[ti]ṣsetanimaduer∤tisset
8 iam p[er]per multo[s]multos ạnnosannos eụ[e]ṇireeuenire et s[an]xitsanxit ṣalub[ri]tersalubriter
8-9 praefini∤[tis]praefini∤tis
9 temp<o>r[ibus]temporibus ịntraintra qu<a>equae c̣uṃcum [ex]ex [p]rouiṇciisprouinciis [a]dad ạ[gen]ḍumagendum
9-10 veni∤[sse]ntveni∤ssent
10 utrae[qu]ẹutraeque [p]arte[s]partes nec disc̣e[de]rentdiscederent priusqu[am]priusquam ad
10-11 dis〚f〛c̣eptan∤[du]mdisfceptan∤dum
11 ị[ntrodu]c̣ṭịintroducti f[uis]ṣe[nt]fuissent [aut]aut scireṇṭscirent fore u[t]ut [al]teraaltera paṛteparte
11-12 audi∤[ta]audi∤ta
12 ser[u]aṛeṭ[u]rseruaretur sentẹṇṭịasententia |g:middot| aut [sec]ụṇḍumsecundum praesẹ[nte]mpraesentem
12-13 p̣roṇunti∤[aretur]pronunti∤aretur
13 [sin]sin [uero]uero neut[er]neuter ∼ḷitigạ[nti]em∽litigantium adfuisṣetadfuisset ex[cid]ereexcidere tum ea[s]eas
14 [li]ṭe[s]lites [ex]ex [or]dineordine cognitioṇụ[m]cognitionum offici |g:middot| nostri . S-2 e[t]et [H]ẹrculesHercules ịamiam
15 [dudum]dudum [i]did obtine⸢n⸣dumobtinendum fuit c̣ụmcum [a]a [p]res⸢cr⸣iptoprescripto eius edịc̣tiedicti satis
15-16 super∤[que]super∤que
16 [tempo]ristemporis quasi coniue[n]tibusconiuentibus nobis ∼tra[ns]cocurrerint∽transcucurrerit
17 [et]et |gap:6| [iu]ḍexiudex iṇin pr|gap:6||gap:1||gap:1|ediụmpr|gap:6||gap:1||gap:1|edium f̣ụṇ[diue]fundiue |gap:3| [inter]pọsitointerposito
17-18 tem∤[pore]tem∤pore
18 |gap:16|atioṇ|gap:10|con|gap:1||gap:3||gap:16|ation|gap:10|con|gap:1||gap:3| |gap:?_lines|
19 |gap:24|ṣ|gap:24|s in [I]taliaItalia q|gap:8||gap:2|edi|gap:1||gap:3||gap:2|
20 |gap:11||gap:3||gap:6||gap:1| sex|num:6| menses ṭ[ran]salpinistransalpinis
21 [autem]autem |gap:6||gap:2||gap:8|ṃ|gap:6||gap:2||gap:8|m |g:middot| annum q̣uiqui nis[i]nisi adfuerint uel
22 [defensi]defensi [fuerint]fuerint [cum]cum [cont]ṛouersiaecontrouersiae eorum noscantur
1 scịantsciant fore et stetur seṇtent[i]ạsententia et acc̣[us]atoresaccusatores
2 ad petendam poenam ∼inṛẹ∽iure c̣ogaṇturcogantur . S-3 sed quoniam
3 capitale[s]capitales [c]ausaecausae aliquiḍaliquid [au]x̣ịḷịumauxilium conctationis
3-4 ad∤mittun[t]ad∤mittunt
4 [e]tet ∼accusatoribu|gap:3|s∽accusatoribus et rẹ[is]reis in Iṭ[ali]aItalia qu[i]ḍemquidem
5 nove|num:9| m[e]ṇṣesmenses dabuntur ṭ[ra]ṇsalpịṇistransalpinis ∼audem∽autem et
5-6 trans∤marin⸢i⸣strans∤marinis
6 annus et sex|num:6| meṇsesmenses in[t]raintra quos nisi {a}
7 adfuer[i]ṇtadfuerint fore iam nu[n]cnunc sciaṇtsciant ut cụ[m]cum
7-8 prosecu∤tor[i]buṣprosecu∤toribus
8 ∼[u]eneant∽ueniant quod [ne]queneque graue ṇ[e]queneque durum
9 vider[i]videri [p]otes<t>potest <si>si iis tam pro[li]xumprolixum tẹmpustempus i[n]dụlseriṃindulserim
10 et opinor qui aliqua |g:middot| di[gn]itatedignitate censer[i]censeri p̣ọssuntpossunt
11 tanto |gap:3||gap:1|i de[b]entdebent so[lli]citisolliciti [esse]esse [u]tut iis quae prạ[ec]ẹptapraecepta
12 sunt ma[t]uratomaturato obsequaṇturobsequantur c̣ụṃcum praeṣẹntempraesentem
12-13 repu∤tent
13 iṇṭeresseinteresse hones[t]atishonestatis ṣuaesuae ut qụamquam primum
14 molestị[a]molestia careant . S-4 |g:middot| apellạ[ti]ọṇẹṣapellationes ụẹrouero quae ad
14-15 magis∤tṛatusmagis∤tratus
15 et ṣạc̣ẹṛdotiasacerdotia et alios ḥonoreshonores peṛtinebụntpertinebunt
16 habe[ant]habeant [fo]ṛmamformam tem[po]ṛistemporis suịsui set ea <q>uaequaequaequae sunt
17 er|gap:6|rump|gap:8|ụmqu|gap:6|er|gap:6|rump|gap:8|umqu|gap:6| [a]dad notion[em]notionem
18 cog|gap:10||gap:2|f|gap:6||gap:1||gap:5|
19 bo |g:middot| |gap:?|