Sematia

p.koeln.5.220.xml

TM: 3181HGV: 3181Date: -208 – -191Place: Arsinoites

1 m1 S-1 |gap:9| [Μακεδὼ]ν̣Μακεδὼν
1-2 τριακοντά∤[ρουρος]τριακοντά∤ρουρος
2 |gap:8||gap:1| καὶ [Ἰσ]ι̣δώρωιἸσιδώρωι
3 [τοῖς]τοῖς [ἐξειληφόσι]ν̣ἐξειληφόσιν τὴν ἀπόμοιραν
4 |gap:11||gap:1|μ̣|gap:2|υ|gap:11||gap:1|μ|gap:2|υ χα̣[ί]ρεινχαίρειν .
4-5 S-2 [ὁ]μ̣ο∤λογῶὁμο∤λογῶ
5 [ἐσχηκ]έναιἐσχηκέναι παρʼ ὑμῶν
6 τοὺ̣ςτοὺς τ̣ε̣[σσα]ρ̣[ά]κοντατεσσαράκοντα πέντε|num:45|
7 μετρητὰς τοῦ οἴνου οὓς̣οὓς
7-8 συνεγρα∤ψάμην
8 δώσειν εἰς τὴν
8-9 ἀπ̣ό[μοι]∤ρανἀπόμοι∤ραν
9 [τ]ο̣ῦτοῦ ὑπάρχοντός μοι
9-10 ἀ[μπ]ε∤λῶνοςἀμπε∤λῶνος
10 περὶ τὴν
10-11 προγεγραμμέ∤νην
11 κώμην ἐν ∼τι∽τῶι ἰδίωι κλήρωι
12 τιμῆς τὸν μετρητὴν ἕκασ̣τ̣ονἕκαστον
13 χαλκοῦ πρὸς ἀργύριον δραχ̣μ̣ῶνδραχμῶν
14 ἑπτακοσίων γίνεται χα̣[λ]κοῦχαλκοῦ
15 πρὸς ἀργύριον τάλαντα πέντε
16 δραχμαὶ χίλιαι πεντακόσιαι ,
17 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(τάλαντα)❩τάλαντα ε|num:5| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Αφ|num:1500| , καὶ τάξομαι ἐπὶ̣ἐπὶ
18 τὴν βασιλικὴν τράπεζαν
19 ἕως Μεχεὶρ τριακ[ά]δοςτριακάδος τοῦ
19-20 τ[εσ]∤σαρεσκαιδεκάτουτεσ∤σαρεσκαιδεκάτου
20 ἔτους
21 ἀποτείσω ἡμ[ι]όλιονἡμιόλιον .
21-22 S-3 π[ροσ]∤διαγραψαπροσ∤διαγραψα
22 δὲ καὶ τῶν συκί[νων]συκίνων
23 καρπῶν δραχμὰς τριάκ[οντ]ατριάκοντα .
24 S-4 καὶ πρᾶξις ὑμῖν ἔστω ἔκ τε
25 ἐμοῦ καὶ τῶν ὑπαρχόντων
26 μοι π̣ά̣ντωνπάντων πράσσοντι π̣[ρὸ]ς̣πρὸς
27 [βασιλ]ικάβασιλικά .
28 S-5 ἔρρωσθε . S-6 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιδ|num:14| Μεχεὶρ κ̣δ̣|num:24|κδ|num:24| .