Sematia

p.koeln.3.151.xml

TM: 21224HGV: 21224Date: 423 – 423Place: Kynopolites

1 m1 S-1 μετὰ τὴν ∼⋰ὑ⋱πατίαν∽ὑπατείαν ∼τω∽τῶν δεσποτῶν ἡμῶν
2 Ὁννωρίου τὸ ιγ|num:13| καὶ Θεοδοσίου τὸ ι|num:10|τῶν
2-3 ∼αἰων∤είων∽αἰων∤ίων
3 Αὐγούστων Ἐπεὶφ λ|num:30| ἀρχῇ ἑβδόμης
4 ⋰ἰ⋱νδικτίωνοςἰνδικτίωνος . S-2 Αὐρήλιος Λούκιος Ἑρμῆτος
5 μητρὸς Ἀρωνᾶς ἀπὸ κώμης Τερύθε̣[ως]Τερύθεως
6 τοῦ Ἄνω Κυνοπολείτ̣[ου]Κυνοπολείτου ν̣ομοῦνομοῦ Αὐ̣[ρηλίῳ]Αὐρηλίῳ
7 Πασαλυμίῳ ⸢Παπνουθίου⸣Παπνουθίου μονάζοντι ἀπὸ τῆς αὐτ̣ῆ̣ς̣αὐτῆς
8 κώμης χαίρειν . S-3 ὁμολογῶ ∼ὀφίλειν∽ὀφείλειν σοι
9 καὶ ἐσχηκέναι παρὰ σοῦ ∼⋰ἰ⋱ς∽εἰς ⋰ἰ⋱δίανἰδίαν μου κα[ὶ]καὶ
10 ἀναγκαίαν χρείαν χρυσοῦ δόκιμα
10-11 δεσ∤ποτικὰ
11 εὔσταθμα νομισμάτια δ⋰ύ⋱οδύο ,
12 ❨(γίνεται)❩γίνεται χρυσοῦ ❨νο(μισμάτια)❩νομισμάτια β|num:2| , ∼ἐπεὶ∽ἐπὶ τῷ ∼μαι∽με ἐκ τούτων
13 ∼δωσω∽δώσειν σοι ἐν ∼στυππίου∽στυππίῳ ἐν τῇ ∼πολειτευομεν[ῃ]∽πολιτευομένῃ
14 τιμῇ τῆς μελλούσης τῷ καιρῷ ∼τω∽τοῦ
14-15 ∼ἐκτι∤ναγμῶ∽ἐκτι∤ναγμοῦ
15 τῆς ∼ὀκτόης∽ὀγδόης ἰνδικτίωνος τ̣ὸ̣τὸ ἓ̣[ν]|num:1|ἓν|num:1|
16 |gap:7||gap:2|ου , τὸ δὲ ἄλλον χρυσοῦ
16-17 νο[μ]ι[σ]∤μάτιοννομισ∤μάτιον
17 ἓν|num:1| δώσω σοι ἐν τῇ ἑορτῇ τῆς
17-18 νεο∤μηνίας
18 τῆς αὐτῆς ∼ὀκτόης∽ὀγδόης ⋰ἰ⋱νδικτίωνοςἰνδικτίωνος ·
19 S-4 παρελθούσης δὲ τῆς προκειμένης
19-20 προ∤θεσμίας
20 καὶ μὴ ἀποδώσω σοι , τόκον σοι
21 ∼χωρηγήσω∽χορηγήσω σετου{σετου} ἑκάστου
21-22 νομισμα∤τίου
22 καθʼ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἀργυρίου
23 μυριάδ̣αςμυριάδας τετρακοσίας ∼ὀκτοήκοντα∽|num:4800000|ὀγδοήκοντα|num:4800000|
24 ∼ἄχρει∽ἄχρι ἀποδόσεως τοῦ προκειμένου
25 κεφαλαίου χωρὶς ∼πάσας∽πάσης ἀντιλογίας
25-26 ὑπερ∤θέσεως
26 , τῆς πρά̣ξ̣ε̣ως̣πράξεως σοι γιγνομένης ἔκ τε̣τε
26-27 [ἐ]∤μοῦ̣ἐ∤μοῦ
27 καὶ ἐκ τῶ̣ν̣τῶν ὑ̣π̣αρχόντωνὑπαρχόντων μο̣[ι]μοι
27-28 πάν∤των
28 παντοίων καθάπερ ἐκ δίκης .
28-29 S-5 κ[ύ]∤ριονκύ∤ριον
29 καὶ ∼βεον∽βέβαιον $τὸ $γραμματεῖον ἁπλοῦν γραφὲν καὶ
29-30 ἐπε[ρ]∤ωτηθεὶςἐπερ∤ωτηθεὶς
30 ὡμ[ολ]ό̣γησαὡμολόγησα . m2 S-6 Αὐρήλιος Λο̣[ύκιος]Λούκιος
31 Ἑρμῆτο̣ς̣Ἑρμῆτος προ̣[κ]είμενοςπροκείμενος ἔσχον καὶ ∼ὀφίλ[ω]∽ὀφείλω
32 τὰ τοῦ χ[ρ]υσοῦχρυσοῦ [νο]μισμάτιανομισμάτια δ⋰ύ⋱ο|num:2|δύο|num:2| καὶ
32-33 ἀ̣[ποδώ]∤σωἀποδώ∤σω
33 ὡς πρόκειται . S-7 Αὐρήλιος Φλαυ⋰ι⋱ανὸςΦλαυιανὸς
34 Ἠλίου ἀπὸ κώμης Θμοινπέλ̣λ̣α̣Θμοινπέλλα ἀξιωθεὶ̣ς̣ἀξιωθεὶς
35 ἔγραψα̣ἔγραψα ὑ̣[πὲρ]ὑπὲρ [αὐ]τοῦαὐτοῦ γράμματα μὴ ∼⋰ἰ⋱δότος∽εἰδότος .
36 m1 S-8 ❨χ(ει)ρ(όγραφον)❩χειρόγραφον ∼Λούκιος∽Λουκίου Ἑρμῆτος |vac:?| χρυσοῦ ❨νο(μισμάτια)❩νομισμάτια β|num:2| .