Sematia

p.koeln.3.142.xml

TM: 21217HGV: 21217Date: 173 – 174Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 [Ἰσι]δώρωιἸσιδώρωι ❨στρ(ατηγῷ)❩στρατηγῷ .
2 S-2 Πλούταρχος Διογένους τ[οῦ]τοῦ
2-3 [Πλου]∤τάρχουΠλου∤τάρχου
3 μητρὸς Δημητρ|gap:1||gap:?|
4 τῆς καὶ Ἡρωίδος ἀπʼ Ὀξ[υρύγχων]Ὀξυρύγχων
5 πόλεως ἑκουσίως κ[αὶ]καὶ
5-6 [αὐθαιρέ]∤τωςαὐθαιρέ∤τως
6 ἐ̣γγυῶμαιἐγγυῶμαι Ἀσκλ[ηπιάδην]Ἀσκληπιάδην
7 Ἀσκληπιάδου τοῦ Ἀσκλη[πιάδου]Ἀσκληπιάδου
8 μητρὸς Θαισοῦτος ἀπ[ὸ]ἀπὸ τ̣ῆ̣[ς]τῆς [αὐτῆς]αὐτῆς
9 πόλεως ἔχοντα παρʼ ἑαυτ̣[ῷ]ἑαυτῷ
9-10 [Ἀσ]∤κληπιάδηνἈσ∤κληπιάδην
10 τὸν καὶ Μῶ̣ρ[ον]Μῶρον
11 |gap:1||gap:6| τ̣οῦτοῦ Ἀφροδεισ̣[ίου]Ἀφροδεισίου [,], [ὃν]ὃν
12 κ̣[αὶ]καὶ [π]α̣ραστήσωπαραστήσω σοι [ὁπότε]ὁπότε
13 [ἐὰν]ἐὰν ∼ἐ̣πι̣ζ̣ῆται∽ἐπιζητῆται ἀπὸ |gap:?|
14 |gap:?||gap:2||gap:?|
15 |gap:?_lines|
14 |gap:?_lines|
15 [❨(ἔτους)❩]ἔτους |gap:2| [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος
16 Μάρκου Αὐρηλί[ου]Αὐρηλίου [Ἀντωνίνου]Ἀντωνίνου
17 Σεβαστοῦ Ἀρμενιακο[ῦ]Ἀρμενιακοῦ [Μηδικοῦ]Μηδικοῦ
18 Παρθικοῦ Γερμαν[ικοῦ]Γερμανικοῦ [μεγίστου]μεγίστου
19 Μεχεὶρ ιδ|num:14| . S-3 [Πλο]ύταρχ̣[ος]Πλούταρχος
20 |gap:?_lines|