Sematia

p.koeln.3.138.xml

TM: 21214HGV: 21214Date: – Place:

1 m1 S-1 δ|num:4| ❨(ἔτους)❩ἔτους Αὐρηλίων Ἀντωνίνου κ[α]ὶκαὶ Οὐήρου τῶν
2 κυρίων Σεβαστῶν Ἁθὺρ κζ|num:27| . S-2 ❨δ̣ι̣έγρ(αψε)❩διέγραψε ❨Σαραπ(ίωνι)❩Σαραπίωνι ❨πρ(άκτορι)❩πράκτορι
3 ❨ἀργ(υρικῶν)❩ἀργυρικῶν ❨μητροπ(όλεως)❩μητροπόλεως ❨δι(ὰ)❩διὰ ❨Ζωίλ(ου)❩Ζωίλου ∼❨χι(ριστοῦ)❩∽χειριστοῦ ❨χωμ(ατικοῦ)❩χωματικοῦ γ|num:3| ❨(ἔτους)❩ἔτους |gap:2|μ̣α̣ρβας̣|gap:2|μαρβας λαξὸς
4 Ζωίλου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ζ|num:7| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ζ|num:7| ❨(ἡμιωβέλιον)❩⧼|num:1/2|ἡμιωβέλιον⧼|num:1/2| , ❨μερισμ(οῦ)❩μερισμοῦ ❨ν̣α(ύλου)❩ναύλου ❨λι̣θη̣γ(ῶν)❩λιθηγῶν γ|num:3| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨α(ὐτὸς)❩αὐτὸς ∼ὀβολὸς∽ὀβολὸν
5 [❨(γίνεται)❩]γίνεται [❨(ὀβολὸς)❩|num:1|]ὀβολὸς|num:1| [,], |gap:?||gap:1| ❨λαογρ(αφίας)❩λαογραφίας δ|num:4| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨α̣(ὐτὸς)❩αὐτὸς [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς [ὀκτ]ώὀκτώ , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| ,
6 |gap:?||gap:2| ❨λ̣α̣ο̣γ̣(ραφίας)❩λαογραφίας δ|num:4| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨α(ὐτὸς)❩αὐτὸς ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ὀκτώ , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| , ❨ὑικ(ῆς)❩ὑικῆς ❨(δραχμὴν)❩δραχμὴν α|num:1| ❨(ὀβολοὺς)❩ὀβολοὺς ε|num:5| 𐅵|num:1/2| ,
7 [❨(γίνονται)❩]γίνονται [❨(δραχμὴ)❩]δραχμὴ [α|num:1|]α|num:1| [❨(ὀβολοὶ)❩]ὀβολοὶ [ε|num:5|]ε|num:5| [𐅵|num:1/2|]𐅵|num:1/2| [,], [ε|num:5|]ε|num:5| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [Ἁθ]ὺρἉθὺρ ι|num:10| ❨χωμ(ατικοῦ)❩χωματικοῦ τοῦ ❨διελ(ηλυθότος)❩διεληλυθότος δ|num:4| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨α(ὐτὸς)❩αὐτὸς ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ζ|num:7| ❨(ἡμιωβέλιον)❩⧼|num:1/2|ἡμιωβέλιον⧼|num:1/2| , ❨μερισμ(οῦ)❩μερισμοῦ
8 |gap:?| ❨α(ὐτὸς)❩αὐτὸς ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| , ε|num:5| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨Φαμ(ενὼθ)❩Φαμενὼθ ι|num:10| ❨λαο(γραφίας)❩λαογραφίας ε̣|num:5|ε|num:5| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨α(ὐτὸς)❩αὐτὸς ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ὀκτώ ,
9 [❨(γίνονται)❩]γίνονται [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [η|num:8|]η|num:8| |gap:?||gap:2||gap:?| [ὁ] ❨α̣(ὐτὸς)❩αὐτὸς ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς [ὀ]κτώὀκτώ , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| ,
10 |gap:?||gap:4||gap:1|
11 |gap:?_lines|