Sematia

p.koeln.15.606.xml

TM: 704865HGV: 704865Date: -180 – -101Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?||gap:2||gap:?||gap:1| πεφιλανθρωπ̣η̣µένω[ν]πεφιλανθρωπηµένων |gap:?|
2 |gap:?| [βα]σίλισσαβασίλισσα Κλεοπάτρα καὶ βασιλ[εὺς]βασιλεὺς [Πτολεμαῖος]Πτολεμαῖος |gap:?|
3 |gap:?||gap:1| μέροϲ |vac:?|
4 |gap:?| ἀ̣φι̣ᾶ̣σ̣ιἀφιᾶσι δὲ καὶ τοὺς ἐ̣πὶ̣ἐπὶ π̣ραγµ[άτων]πραγµάτων [τεταγµένους]τεταγµένους |gap:?|
5 |gap:?| κ̣α̣ὶ̣καὶ τ̣ο̣ὺ̣ςτοὺς ἄλλους τοὺς ὑπὸ τ̣ὴ̣[ν]τὴν [βασιλείαν]βασιλείαν [πάντας]πάντας |gap:?|
6 |gap:?||gap:4|ηµάτων κατα̣γ̣ν̣ω̣σ̣µ[άτων]καταγνωσµάτων |gap:?|
7 |gap:?|άτω̣ν|gap:?|άτων αἰτιῶν̣αἰτιῶν π̣α̣σ̣ῶ̣νπασῶν |gap:2||gap:?|
8 |gap:?||gap:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους |vac:?|
9 |gap:?| [προσ]τετάχασ̣ι̣προστετάχασι δὲ µηθενὶ ε|gap:1||gap:?|
10 |gap:?| προστεταγμένων |gap:?|
11 |gap:2_lines|
13 |gap:?|κ̣α̣τ̣|gap:?||gap:1|εμακα̣|gap:?||gap:?|κατ|gap:?||gap:1|εμακα|gap:?|
14 |gap:?||gap:3||gap:?| |gap:?_lines|