Sematia

p.koeln.13.521.xml

TM: 219337HGV: 219337Date: -225 – -151Place: Herakleopolites

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1|τα|gap:1|ρ̣|gap:?||gap:?||gap:1|τα|gap:1|ρ|gap:?|
2 |gap:1|ρ̣π̣α̣|gap:1|μενος|gap:1|ρπα|gap:1|μενος πα|gap:?|
3 Γλαύκωνι τῶι α|gap:1||gap:?|
4 τοῦ τάγματος |gap:?|
5 |gap:1|εεως ἔδ̣ωκαἔδωκα |gap:1||gap:1|τ̣|gap:1||gap:2||gap:?||gap:1||gap:1|τ|gap:1||gap:2||gap:?|
6 Πετεήτιος τὸν
6-7 θ̣ησαυρο̣φυ∤λακοῦνταθησαυροφυ∤λακοῦντα
7 Ὀνῶσιν ∼ἔγδοχον∽ἔκδοχον
8 ὡς ἀπομετρήσοντός μου αὐ̣τ̣ῶ̣ιαὐτῶι
9 τὰς λ|num:30| ❨ἀρ(τάβας)❩ἀρτάβας τῶν πυρῶν . S-2 ἐπεὶ ο̣ὖ̣ν̣οὖν
9-10 ἀ̣∤ναγκαζόμενο̣ςἀ∤ναγκαζόμενος
10 ἕως τοῦ σ̣οὶσοὶ
11 ἐμφανίσαι περὶ τούτων δέδωκα
12 ∼ἔγδοχον∽ἔκδοχον , ἀξιῶ σέ , εἰ σοὶ φαίν[ε]ταιφαίνεται ,
13 γράψαι Πατρόκλωι μὲν τῶι
13-14 ἐπι∤στάτηι
14 ἀποστεῖλαι τὸν
15 Πτολεμαῖον ἐπὶ σὲ
15-16 διακριθ̣ησό∤μενόνδιακριθησό∤μενόν
16 μοι , Νικάνορι δέ , τῶι τῆς
17 κώμης ἐπιστάτηι , μὴ
17-18 ἐ̣πιτρέ̣∤πεινἐπιτρέ∤πειν
18 αὐτῶι πράσσειν τὸν
18-19 ∼ἔγδο∤χον∽ἔκδο∤χον
19 ἕως κρίσεως , ἵν’
19-20 ἐπισκεψαμέ∤νου
20 σοῦ , ἐὰν φαίνωμαι μὴ πλέον
21 τοῦ τ̣ετάρτουτετάρτου
21-22 κατανε[ν]εμ̣η̣∤κώςκατανενεμη∤κώς
22 , μ̣[ὴ]μὴ ἐ̣π̣ιτρέπῃςἐπιτρέπῃς αὐτῶι
23 ζημιοπρακτεῖν με . S-3 τούτου
24 [γ]ὰργὰρ γενομένου τεύξ[ο]μαιτεύξομαι
25 διὰ σὲ τοῦ δικαίου .
26 S-4 |vac:?| εὐτύχει
1 Πατρόκλωι · S-5 ὡς καθήκει ∼διεζαχθήτω∽διεξαχθήτω .
2 S-6 Νικάνορι ὁμοίως