Sematia

c.pap.gr.2.1.74.xml

TM: 13274HGV: 13274Date: 225 – 225Place: Theadelphia? (Arsinoites)

1 m1 S-1 |gap:?||gap:1|α|gap:2||gap:?|
2 |gap:?| Θεμί[στου]Θεμίστου [μερίδος]μερίδος
3 |gap:?| παρὰ α|gap:1||gap:?|
4 m2 |gap:?|ωνος ἀπὸ κώ[μης]κώμης
4-5 [Θεαδελ]∤φ̣ε̣ίαςΘεαδελ∤φείας
5 . S-2 ἀνήρ μου [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος
6 Ἀμμώνιος Σούχ[ου]Σούχου [μητρὸς]μητρὸς
7 Ἰσ̣ι̣δώραςἸσιδώρας ἐτε̣[λεύτησε]ἐτελεύτησε
8 τέλων τὸ [ἐπικεφάλαιον]ἐπικεφάλαιον
9 ἐ̣πὶ̣ἐπὶ τῆς προκειμέ[νης]προκειμένης [κώμης]κώμης
10 ὅ[θε]νὅθεν ∼ἐπειδί̣δ̣ωμ̣[ι]∽ἐπιδίδωμι [καὶ]καὶ [ἀξιῶ]ἀξιῶ
10-11 [τα]∤γ[ῆν]αιτα∤γῆναι
11 αὐτοῦ τ̣ὸ̣τὸ [ὄνομα]ὄνομα [ἐν]ἐν [τῇ]τῇ
12 τῶν̣τῶν τετε̣λ̣ε̣υ[τηκότων]τετελευτηκότων
12-13 [τά]∤ξειτά∤ξει
13 ὡς ἐπ⸢ὶ⸣ἐπὶ τῶν [ὁμοίων]ὁμοίων
14 m3 Αὐρήλιος Σῶσ̣ο̣[ς]Σῶσος [ἔσχον]ἔσχον [τ]ούτουτούτου
15 τὸ ἴσον ἄχρι ἐξετάσεως
16 ❨(ἔτους)❩ἔτους ε|num:5| Θὼθ κ|num:20| .
17 m4 S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους [ε|num:5|]ε|num:5| [Α]ὐτοκράτοροςΑὐτοκράτορος Καίσαρος
18 Μά[ρκ]ουΜάρκου Αὐρηλίου Σ̣ε̣ο̣υ̣ήρουΣεουήρου
19 Ἀ[λεξά]νδρουἈλεξάνδρου Εὐσεβοῦς [Εὐ]τυχοῦςΕὐτυχοῦς
20 Σ[εβασ]τοῦΣεβαστοῦ Θ[ὼθ]Θὼθ |gap:?|