Sematia

p.kell.1.8.xml

TM: 20275HGV: 20275Date: 362 – 362Place: Kellis (Oasis Magna)

1 m1 S-1 Αὐρήλιοι Ψάις Πεκ̣[ύσιος]Πεκύσιος Παλιτοῦτος καὶ Τατ̣οῦπΤατοῦπ ἡ̣ [αὐτ]ο̣ῦ̣αὐτοῦ γυνή , ἀμφότεροι ἀπὸ [κώ]μηςκώμης Κέ̣λλ[ε]ω̣ςΚέλλεως
2 τοῦ Μωθίτου νομοῦ κ̣[ατα]μ̣ένοντεςκαταμένοντες ἐν ἐποικίῳ Ε̣|gap:2||gap:4|Ε|gap:2||gap:4| [Αὐρ]ηλίῳΑὐρηλίῳ Τιθοεῖ Πετήσιος τέ[κ]τονιτέκτονι ἀπὸ τῆς
2-3 αὐ∤τῆς
3 κώμης τοῦ αὐτοῦ [νο]μοῦνομοῦ χαίρειν . S-2 ὁμολογοῦ̣[με]νὁμολογοῦμεν πεπρακέναι σοι καὶ καταγεγραφέναι ἀπὸ τοῦ
4 νῦν ἐπὶ τ̣[ὸ]ντὸν ἅπαντα χρόνον τὴν ὑπάρχουσαν ἡμῖν δο[ύ]ληνδούλην χ̣αμαίρετονχαμαίρετον τροφευθεῖσαν ὑ̣π̣ʼὑπʼ ἐ̣μ̣ο̣ῦ̣ἐμοῦ τ̣ῆ̣ς̣τῆς
5 προκειμένης γυναικὸς τῷ ἐμαυτῆς γάλακτι τιμὴς τῆς πρὸς ἀλλήλο̣υ̣ςἀλλήλους συνπεφ[ων]ημέ̣ν̣η̣ς̣συνπεφωνημένης
6 δεποτικῶν ἁπλῶν νεοχαράκτων νομισματίων δύο , ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨νο(μισμάτια)❩νομισμάτια β|num:2| , ἅ̣περἅπερ ἐδεξάμ[εθ]αἐδεξάμεθα παρὰ σοῦ διὰ
6-7 χει∤ρὸς
7 πλήρη ἐφʼ οἷς εὐδοκοῦμε̣[ν]εὐδοκοῦμεν [πᾶσι]πᾶσι [τοῖς]τοῖς [ἐγγεγραμμένοις]ἐγγεγραμμένοις πρὸς τὸ ἀπὸ τοῦ νῦν σε τὸν ὠνούμενον ἐπικρατεῖν
8 καὶ κυρ[ιεύ]εινκυριεύειν καὶ δεσπόζειν τῆς πεπραμένης σοι δούλης καὶ ἐξουσίαν ἔχειν διοικεῖν καὶ οἰκονομεῖν
9 περὶ αὐτῆς τρόπῳ ∼ἐὰν∽ἂν αἱρῇ , τῆς βεβαιώσεως ἐξακολουθούσης ἡμῖ̣νἡμῖν τοῖς ἀποδομένοις διὰ παντὸς
10 ἀπὸ παντὸς τοῦ ἐπελευσομένου [ἀντιποιησομένου]ἀντιποιησομένου . S-3 κ̣υ̣ρίακυρία πρᾶσις δισσῆ γραφεῖσα ἐφʼ ὑπογραφῆς τοῦ
11 ὑπὲρ ἡμῶν ὑπογράφοντος βεβαία ἔστω κα̣[ὶ]καὶ [ἔν]νομοςἔννομος πανταχοῦ ἐπιφερομένη καὶ
11-12 ἐπερωτη∤θέντες
12 ὡ[μολογήσαμ]ε̣νὡμολογήσαμεν .
13 S-4 ∼ὑπατίας∽ὑπατείας Μ̣αμερτίν̣ο̣υΜαμερτίνου καὶ Νε̣β̣ουιέ̣τταΝεβουιέττα τῶν λαμπροτάτων , Θὼθ καθʼ ❨Ἕλλη(νας)❩Ἕλληνας .
14 m2 S-5 Αὐρήλιος Ψάις Πεκύσιος καὶ Τατ̣οῦπΤατοῦπ γυνὴ οἱ προκείμενοι πεπράκαμεν τὴν προκειμένην δούλην |gap:4||gap:1|
15 καὶ ἀπέσχομεν τὴν τιμὴν ἐν χρυσοῦ νομισματίοις δυσὶ|num:2| καὶ ∼βεβαιώσωμέν∽βεβαιώσομέν σοι ∼πάσι∽πάσῃ βεβ̣αιώσειβεβαιώσει ὡς πρόκειται
16 καὶ ἐπερωτ̣η̣θ̣έντεςἐπερωτηθέντες ∼ὁμολ̣ο̣γ̣ή̣σαμεν∽ὡμολογήσαμεν . S-6 ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν γράμματα μὴ εἰδότων Αὐρήλιο[ς]Αὐρήλιος [Τι]μ̣όθεοςΤιμόθεος
17 Ἁρποκρατίωνος ἄρξ̣α̣ς̣ἄρξας ∼ἀξιωθίς̣∽ἀξιωθείς
18 m3 Α̣ὐ̣ρ̣ή̣λ̣ι̣ο̣ς̣Αὐρήλιος Δημοσθένης Πολ[υ]κράτουςΠολυκράτους ἀπὸ κώμης Κέλλεως μαρτυρῶ .
19 m4 S-7 [Αὐρήλι]οςΑὐρήλιος Ὡρίων Τιμοθέου ἀπὸ κώμης Κέλλεως μα̣[ρτυρῶ]μαρτυρῶ [.].