Sematia

p.kell.1.65.xml

TM: 33319HGV: 33319Date: 301 – 325Place: Kellis (Oasis Magna)

1 m1 S-1 ∼[Φιλ]ά̣μ̣μ̣[ων]ι∽Φιλάμμων Τεκοσε τῇ
2 ἀ̣[δ]ελφῇἀδελφῇ μ[ο]υμου πολλὰ χαίρειν .
3 S-2 θαυμά[ζ]ωθαυμάζω πῶς οὐκ
3-4 ἔγρα∤ψάς
4 μοι μίαν|num:1| ἐπιστολὴν περὶ
5 οὐδενὸς ἁπλῶς . S-3 ἔγραψά σοι
6 πρὸ τούτου ὅτι · S-4 τήρησον τὸν
7 τόπον μου ∼ὅ∽ὅς ἐστιν ἐπὶ μισθῷ
8 ∼ὄν∽ὤν . S-5 τοίνυν οὖν καλῶς
8-9 ποιή∤σ̣ει̣ςποιή∤σεις
9 λάβε ∼ἀνθρώπου∽ἀνθρώπους καὶ
9-10 ∼⋰ἴ⋱κα∤σον∽εἴκα∤σον
10 τὰς ἐλαίας . S-6 ἐὰν δὲ
11 θεὸς κελεύει σʼ ἀπολῦσαι
12 ἡμᾶς καὶ ζήσωμεν , ἐγὼ
13 πληρώσω σοι τὴν χάριν
14 σου , ἐὰν δὲ μὴ θεός ,
15 δίδωμί σοι τὴν χάριν .
16 S-7 πάντως γὰρ καὶ σὺ ἤκουσας
17 ∼τὰ̣∽ περὶ ἡμῶν ἐγένετο
17-18 ἐνθά∤δε
18 . S-8 ἁπλῶς δὲ περὶ πάντων
19 πιστεύσω σοι τὸν ἐμὸν
19-20 τό∤πον
20 , ἵνα τηρήσῃς ∼σὲ∽σὺ
20-21 αὐ∤τόν
21 . S-9 καὶ τὸ μικκὸν
21-22 ἐλά∤διον
22 ∼ἤν∽ἐὰν ∼ἐάγῃς∽ἄγῃς παρὰ σέ ,
22-23 π̣ώ̣∤λησονπώ∤λησον
23 ∼αὐτὰ∽αὐτὸ καὶ ταχέως
24 πέμψῃς τὴν τιμὴν διὰ πιστοῦ
25 ἀνθρώπου , ∼ἐπὶ∽ἐπεὶ χρείαν
25-26 ∼αὐ∤το∽αὐ∤τοῦ
26 <ἔχω>ἔχω ἐνθάδε , ὅτι πολλὰ ζημία
27 ∼ἐγὼ∽μοι ἐδόθη ἐνθάδε . S-10 καὶ
28 τὸν πῶλον , πώλησον
29 ∼αὐτὰ∽αὐτὸν καὶ πέμψῃς τὴν
30 τιμήν . S-11 θαυμάζω δέ ·
31 S-12 ἔγραψά σοι ὅτι · S-13 πέμψῃς τὸ
32 ∼μαρφόρτιόν∽μαφόρτιόν μου καὶ 〚ουκε〛ουκε
33 τὸ χιτώνιον , καὶ οὐκ
33-34 ∼ἠμέ∤λησέ∽ἐμέ∤λησέ
34 σοι · S-14 πέμψῃς μοι . S-15 οἶδες
35 καὶ σὺ ὅτι ἐγὼ
35-36 ∼μνημονεύ∤εις∽μνημονεύ∤ω
36 . S-16 διὰ τί καὶ ∼ἡμεῖς∽ἡμᾶς οὐκ
36-37 ∼ἐ∤μνημόνευεις∽ἐ∤μνημόνευες
37 , ἀλλὰ
37-38 λή∤θαργὸς
38 ∼σοί∽σύ ; S-17 ἀσπάζομαι τὸν
39 υἱόν σου Ψά⋰ι⋱νΨάιν καὶ τοὺς
40 ἀδελφοὺς αὐτοῦ .
40-41 S-18 ἀσπάζο∤μαι
41 ∼Χῶλος∽Χῶλον , ἀσπάζομαι
42 Ἀμμ̣ώ̣νιονἈμμώνιον .
43 S-19 τοίνυν οὖν ∼βλέπεις∽βλέπῃς τὴν
43-44 ∼μη∤τέ̣ραν∽μη∤τέρα
44 μου . S-20 ὅσα ἔχεις ∼ἐγὼ∽μοι ,
45 τήρησον ∼αὐτα∽αὐτὴν ὅτι οὔπω
46 ∼ἔμαθες∽ἔμαθε τὰ περὶ ἡμῶν
46-47 ἐν∤θάδε
47 .
48 S-21 ἐρρῶσθαί σε
49 εὔχομαι πολλοῖς
50 χρόνοις .
51 S-22 Τεκοσε
51-52 ἀδελ∤φῇ
52 ∼μουι∽μου |g:x|
51 ❨π(αρὰ)❩παρὰ ∼Φιλάμμωνι∽Φιλάμμωνος