Sematia

p.kell.1.4.xml

TM: 20274HGV: 20274Date: 331 – 331Place: Kellis (Oasis Magna)

1 m1 S-1 [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος [Παυσανίας]Παυσανίας [Οὐαλερίου]Οὐαλερίου [ἄρξας]ἄρξας [τῆς]τῆς
2 [Μωθιτῶν]Μωθιτῶν [πόλεως]πόλεως Αὐρηλίῳ Π|gap:10| [ἀπὸ]ἀπὸ
3 [κώμης]κώμης [Κέλλεως]Κέλλεως τ̣ῆςτῆς αὐτῆς [πόλεως]πόλεως [χαίρειν]χαίρειν .
4 S-2 [ὁμολογῶ]ὁμολογῶ [παρακεχω]ρηκέναιπαρακεχωρηκέναι σο[ι]σοι [τὸ]τὸ [ὑπάρχον]ὑπάρχον [μοι]μοι |gap:?|
5 |gap:?| [ἐκ]ἐκ [μέρους]μέρους [ἀπη]λιωτικοῦἀπηλιωτικοῦ τ[ῆς]τῆς [κώμης]κώμης |gap:?|
6 |gap:?| [πήχεις]πήχεις τεκτονικο̣[ὺς]τεκτονικοὺς |gap:?|
7 |gap:?| πήχεις τ̣[εκτονικοὺς]τεκτονικοὺς |gap:?| [γείτονες]γείτονες
8 |gap:?_lines|
7 |gap:?_lines|
8 |gap:?||gap:2||gap:?|
9 |gap:?|ητος ἀδελφ|gap:?|
10 |gap:?|∼[ψ]ε̣ι̣λοῦ∽|gap:?|ψιλοῦ τόπου ε̣|gap:?|ε|gap:?|
11 [ἢ] [οἳ]οἳ [ἐὰν]ἐὰν [ὦ]σ̣ι̣ὦσι [γε]ί̣τ̣[ο]νεςγείτονες πάντοθ[εν]πάντοθεν [,], [τῆς]τῆς [βεβαιώσεως]βεβαιώσεως
12 [ἐξακολο]υθούσηςἐξακολουθούσης μοι διὰ παντὸς [ἀπὸ]ἀπὸ [παντὸς]παντὸς [τοῦ]τοῦ
12-13 [ἐπελευ]∤[σομένο]υ̣ἐπελευ∤σομένου
13 . S-3 κυρία παραχώρη[σις]παραχώρησις |gap:5| [γραφεῖσα]γραφεῖσα
14 [ἐφʼ]ἐφʼ [ὑπογρ]αφῆςὑπογραφῆς μου βεβαία ἔσ̣τ̣[ω]ἔστω [καὶ]καὶ [ἔννομος]ἔννομος
15 [ὡς]ὡς [ἐν]ἐν [δημ]οσίῳδημοσίῳ κατακειμένη [καὶ]καὶ [ἐπερωτηθεὶς]ἐπερωτηθεὶς
16 [ὡμολόγησ]α̣ὡμολόγησα .
17 S-4 |vac:?| [ὑπατεία]ςὑπατείας Ἰουνίου Βάσσου [καὶ]καὶ [❨Φλ(αουίου)❩]Φλαουίου [Ἀβλαβίου]Ἀβλαβίου
18 [τῶν]τῶν [λαμπρο]τάτωνλαμπροτάτων , Τῦβι β|num:2| |gap:?|
19 m2 [Αὐρήλι]οςΑὐρήλιος Παυσα̣ν̣ί̣α̣ς̣Παυσανίας Ο̣[ὐαλερίου]Οὐαλερίου [ἄρξας]ἄρξας
20 π̣α̣ρ̣[εχώρ]ησαπαρεχώρησα τὸ προκ̣[είμενον]προκείμενον |gap:?|
21 κ̣α̣ὶ̣καὶ ἐ̣[περ]ωτηθεὶςἐπερωτηθεὶς ὡ[μολόγησα]ὡμολόγησα .