Sematia

c.pap.gr.2.1.62.xml

TM: 8801HGV: 8801Date: 185 – 185Place: Ptolemais Hormu (Arsinoites)

1 m1 S-1 Ἑρμοφίλωι ❨βασιλ̣(ικῷ)❩βασιλικῷ ❨γρα(μματεῖ)❩γραμματεῖ ❨Ἀρσι̣(νοίτου)❩Ἀρσινοίτου
2 Ἡρακ[λ]είδουἩρακλείδου μερίδος
3 παρὰ Πουάλιος Κρονίωνος
4 τοῦ Ἀφροδεισίου ἀπὸ
4-5 κώ∤μης
5 Πτολεμαίδος Ὅρμου .
6 S-2 τοῦ τετελευτηκότος
6-7 ὁμοπα∤τρίου
7 καὶ ὁμομητρίου μου
8 ἀδελφοῦ Νεμεσίωνος υἱὸς
9 Κρονίων μητρὸς Θερμούθεως
10 ἀφῆλιξ ἀπὸ τῆς αὐτῆς ❨Πτολ(εμαίδος)❩Πτολεμαίδος Ὅρμου
11 ἐτελεύτησεν τῷ ὄντι μηνὶ
12 Μεχεὶρ τοῦ ἐνεστῶτος κε|num:25| ❨(ἔτους)❩ἔτους
13 Μάρκου Αὐρηλίου Κομμόδου
14 Ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου .
15 S-3 διὸ ἀξιῶ ταγῆναι αὐτοῦ τὸ ❨ὄνο(μα)❩ὄνομα
16 ἐν τῇ τῶν ❨τετελευτηκ(ότων)❩τετελευτηκότων τάξει ὡς
17 ἐπὶ τῶν ∼ὁμιοίων∽ὁμοίων .
18 m2 S-4 ❨κωμογρα(μματεῖ)❩κωμογραμματεῖ ❨Πτολ(εμαίδος)❩Πτολεμαίδος Ὅρμου . S-5 εἰ ταῖς ❨ἀληθ(είαις)❩ἀληθείαις ❨ἐ[τ]ελ(εύτησεν)❩ἐτελεύτησεν
19 ❨π(ρογεγραμμένος)❩προγεγραμμένος , τὸ ἐπὶ τῶν ❨ὁμοί(ων)❩ὁμοίων ❨ἀκόλ(ουθον)❩ἀκόλουθον ❨ἐπιτέλ(ει)❩ἐπιτέλει ὡς πρὸς σὲ
20 τοῦ ❨λόγο(υ)❩λόγου ❨ἐσο(μένου)❩ἐσομένου ἐάν τι μὴ ❨δ(εόντως)❩δεόντως ❨γένη(ται)❩γένηται .
21 m3 S-6 ❨Ἑρμόφιλ(ος)❩Ἑρμόφιλος ❨βασιλ(ικὸς)❩βασιλικὸς ❨σεση(μείωμαι)❩σεσημείωμαι ❨δι(ὰ)❩διὰ Ὡρου(…)Ὡρου… ❨βοη(θοῦ)❩βοηθοῦ .
22 m2 S-7 ❨(ἔτους)❩ἔτους κε|num:25| Μάρκου Αὐρηλίου Κομμόδου Ἀντωνίνου
23 Καίσαρος τοῦ κυρίου , Μεχεὶρ ιζ|num:17|