Sematia

c.pap.gr.2.1.59b.xml

TM: 8795HGV: 8795Date: 184 – 184Place: Ptolemais Hormu (Arsinoites)

1 m1 S-1 Ἑρμοφίλῳ [❨βασιλ(ικῷ)❩]βασιλικῷ ❨[γρ]α(μματεῖ)❩γραμματεῖ ❨Ἀρ[σ]ι(νοίτου)❩Ἀρσινοίτου
2 ❨Ἡρακ(λείδου)❩Ἡρακλείδου μερίδος
3 παρὰ Ἰσχυρίωνος Δείου
4 τοῦ [Ἑ]ρμᾶτοςἙρμᾶτος μητρ[ὸς]μητρὸς
4-5 [Ἀ]σκλᾶ∤τοςἈσκλᾶ∤τος
5 [ἀ]πὸἀπὸ κώμης Πτολεμαίδο[ς]Πτολεμαίδος
6 Ὅρ[μο]υὍρμου . S-2 πατήρ μ[ο]υμου Δεῖος
7 [Ἑρμ]ᾶτοςἙρμᾶτος [τ]οῦτοῦ Ἠλεῖτος ❨μητρὸ(ς)❩μητρὸς
8 Μ[ηροῦ]τοςΜηροῦτος ❨λαογρ(αφούμενος)❩λαογραφούμενος ἐπὶ τῆς
9 [προκειμέ]νηςπροκειμένης κώμης
10 [ἐτελεύ]τησενἐτελεύτησεν τῷ Φαῶφι
11 μ[η]ν[ὶ]μηνὶ τοῦ ἐνεστῶτος
12 [κε|num:25|]κε|num:25| [❨(ἔτους)❩]ἔτους Μάρκου Αὐρηλ[ί]ουΑὐρηλίου Κομμόδου
13 [Ἀντ]ωνείνουἈντωνείνου Σεβαστοῦ . S-3 ∼διω∽διὸ ἀξιῶ
14 τ[α]γ[ῆν]αιταγῆναι αὐτοῦ τὸ ὄνομα
15 [ἐ]νἐν [τῇ]τῇ τῶν ❨τετελ(ευτηκότων)❩τετελευτηκότων τάξει ὡς ἐπὶ
16 [τ]ῶ[ν]τῶν ὁμοίων .
17 m2 S-4 ❨[κω]μογρ(αμματεῖ)❩κωμογραμματεῖ ❨Π[το]λ(εμαίδος)❩Πτολεμαίδος Ὅρμου . S-5 ἐξέτασον .
18 S-6 εἰ ταῖς ❨ἀ̣[ληθ(είαις)]❩ἀληθείαις [ὁ] ❨[π]ρογε[γ]ρ(αμμένος)❩προγεγραμμένος ❨ἐτελεύτ(ησεν)❩ἐτελεύτησεν , τὸ ἐπὶ ❨τ(ῶν)❩τῶν
19 ὁμοίων [❨ἀκόλ(ουθον)❩]ἀκόλουθον [ἐπιτ]έ̣λ̣ε̣ι̣ἐπιτέλει ὡς πρὸς σὲ τοῦ
20 λ[ό]γ[ου]λόγου [ὄ]ν̣τ̣[ος]ὄντος [ἐ]άνἐάν τι μὴ δεόντως
21 [γένη]ταιγένηται . m3 S-7 ❨Ἑρμόφ[ι]λ(ος)❩Ἑρμόφιλος ❨βασιλ(ικὸς)❩βασιλικὸς ❨σεση(μείωμαι)❩σεσημείωμαι
22 ❨δι(ὰ)❩διὰ [Ὡ]ρου̣(…)Ὡρου… ❨β[ο]η(θοῦ)❩βοηθοῦ .
23 m2 S-8 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [κε|num:25|]κε|num:25| [Μάρ]κουΜάρκου Αὐρη[λ]ίουΑὐρηλίου Κομμόδου
24 [Ἀντω]νίνουἈντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς ,
25 Φαῶφι λ|num:30| .