Sematia

c.pap.gr.2.1.57.xml

TM: 13395HGV: 13395Date: 180 – 180Place: Ptolemais Euergetis (Arsinoites)

1 m1 S-1 Βοκκᾷ τῷ κα̣ὶκαὶ Ἀπολ(…)Ἀπολ…
2 καὶ Κουτᾷ ❨γρ(αμματεῦσι)❩γραμματεῦσι ❨μητροπ(όλεως)❩μητροπόλεως
3 παρὰ |gap:3|α̣μ̣ωνος|gap:3|αμωνος
4 ❨Ζωίλ(ου)❩Ζωίλου ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθύλλου
5 ἀπὸ τῆς ❨μητροπ(όλεως)❩μητροπόλεως . S-2
5-6 πα∤τήρ
6 μου Ζωίλος
7 ❨Πεθύλ(λου)❩Πεθύλλου τ̣ο̣ῦ̣τοῦ ❨Χαιρή(μονος)❩Χαιρήμονος ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς
8 Ταο|gap:4||gap:1|ος
9 ὑπερ[ε]τὴςὑπερετὴς ❨ἄ̣[τ]ε̣χ̣ν(ος)❩ἄτεχνος ❨λαογρ(αφούμενος)❩λαογραφούμενος
10 ἐπʼ ❨ἀ(μφόδου)❩ἀμφόδου |gap:?||gap:2| ❨ἐτελε̣ύ̣τ(ησεν)❩ἐτελεύτησεν
11 τῷ Μ̣εχὶ[ρ]Μεχὶρ μ̣ηνὶμηνὶ τοῦ
12 ❨ἐν̣ε̣στ(ῶτος)❩ἐνεστῶτος ἔτους καὶ
13 ἀξιῶ ταγῆναι αὐτοῦ
14 τὸ ὄνομα ἐν τῇ τῶ[ν]τῶν
15 ❨τ[ετ(ελευτηκότων)]❩∼[τά]ξ̣ι∽τετελευτηκότωντάξει ὡς ἐπὶ ❨τῶ(ν)❩τῶν
16 ὁ[μοί]ωνὁμοίων
17 m2 ❨[κατε]χω̣(ρίσθη)❩κατεχωρίσθη ❨γ̣[ρ(αμματεῦσι)]❩γραμματεῦσι ❨μ̣η̣τ̣ρ̣ο̣π(όλεως)❩μητροπόλεως περὶ
18 [τε]λ̣[ε]υ̣τῆςτελευτῆς [Ζ]ω̣ί[λου]Ζωίλου .
19 S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους κ̣|num:20|κ|num:20| Α̣|gap:4||gap:3|ου̣Α|gap:4||gap:3|ου
20 καὶ |gap:4||gap:3||gap:?| [Κ]ομ̣μ̣όδουΚομμόδου
21 ❨τῶ(ν)❩τῶν ❨κ(υρί)ω(ν)❩κυρίων Αὐτοκρατόρων
22 Μεχεὶρ κζ|num:27|