Sematia

p.jena.2.11.xml

TM: 128691HGV: 128691Date: 401 – 600Place: Antinoites bzw. Hermopolites

1 m1 S-1 [ἐμέτρησεν]ἐμέτρησεν [καὶ]καὶ [ἐνεβάλετο]ἐνεβάλετο Μ̣α̣κάριοςΜακάριος Παβίωνος ❨στ̣[ρ(ατιώτης)]❩στρατιώτης |gap:?|
2 [εἰς]εἰς [πλοῖον]πλοῖον |gap:?||gap:1| οὗ κυβερνήτης ⋰Ἰ⋱ω̣ά̣ν̣[νης]Ἰωάννης |gap:?|
3 |gap:?| ∼Ἀ̣ν̣τινο̣ε̣ίτου∽Ἀντινοίτου ν̣ο̣μ[οῦ]νομοῦ |gap:?|
4 |gap:?| [Πνώμ]φ̣θ̣εωςΠνώμφθεως ὑπὲρ μετ̣[ρ]ή̣σ̣[εως?]μετρήσεως |gap:?|
5 |gap:?| ∼|gap:?|καιτεκάτης∽|num:1-5||gap:?|καιδεκάτης|num:1-5| ἰνδ̣[ικτίωνος]ἰνδικτίωνος |gap:?|
6 |gap:?||gap:1| ❨γ̣ί̣(ν…)❩γίν… ❨ἀ̣(ρταβ…)❩ἀρταβ… |gap:4||gap:?|
7 |gap:?||gap:2| π̣λήρηςπλήρης . S-2 Αὐ̣ρήλι̣ο̣ς̣Αὐρήλιος
8 |gap:?| [κυβε]ρ̣νήτ̣ηςκυβερνήτης προκείμεν[ος]προκείμενος |gap:?|
9 |gap:?||gap:2||gap:3||gap:2||gap:1||gap:2||gap:2||gap:3|
10 |gap:?||gap:1||gap:3||gap:2||gap:3||gap:3| |gap:?_lines|