Sematia

p.jena.1.1.xml

TM: 5678HGV: 5678Date: -231 – -231Place: Thebais

1 m1 S-1 Κλεοσθένης Πυθονίκωι χ[αίρειν]χαίρειν .
2 S-2 γέγραφέ μοι Δημοκράτης |gap:4||gap:1||gap:?|
3 γεγραφέναι σε αὑτῶι Πτολεμαῖον [τὸν]τὸν
4 χορηγὸν καταπεπλευκ[έ]ν̣αικαταπεπλευκέναι εἰς
4-5 [Κό]∤πτονΚό∤πτον
5 , τετάχθα[ι]τετάχθαι δέ σοι δώ[σ]εινδώσειν τ[ὸ]τὸ
5-6 [στρῶ]∤μαστρῶ∤μα
6 [ἐ]κεῖἐκεῖ 〚παραδώσειν〛παραδώσειν . S-3 γράψον οὖ[ν]οὖν
7 ἡμῖν , τίς ο{ο} ⸢ἦ̣ν̣⸣ἦν τεταγμένος , [ὅ]πωςὅπως
8 προσελθὼν κομίσωμαι τὸ
8-9 στρῶ∤μα
9 · S-4 καὶ μὴ ἄλλως ∼ποήσηις∽ποιήσηις .
10 S-5 μενῶ γὰρ ∼ἐγ∽ἐν Κόπτωι ἕως τ[οῦ]τοῦ
11 παρὰ σοῦ τι προσφωνηθῆναί μοι .
12 S-6 ἔρρωσο . S-7 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιϛ|num:16| , Μεσορὴ κδ|num:24| .
13 m2? S-8 |gap:1||gap:4|θε|gap:2||gap:1||gap:2||gap:?|μ̣(…)|gap:1||gap:4|θε|gap:2||gap:1||gap:2||gap:?|μ… [Π]υθ[ονίκωι]Πυθονίκωι
14 |gap:2|ωι ἀπ|gap:?|