Sematia

p.ital.2.44.xml

TM: 114820HGV: 114820Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:124|
2 |gap:128|
1 petitioni vestrae , quae habetur in subditis , libenter accomodamus ∼adsensum∽assensum , ob hoc quia nec munificentia deperit , nec percipientibus in perpetuum , quod datur , ạ[d]q[uiri]ṭ[u]ṛadquiritur . S-2 ẹṭet qụ[oniam]quoniam [sperastis]sperastis [,], [uti]uti [s]ẹx̣|num:6|sex|num:6| ❨unc(ias)❩uncias ❨principal(es)❩principales in integ[ro]integro [d]omusdomus c̣[um]cum ❨ṣụper(ioribus)❩superioribus et ❨infẹṛ(ioribus)❩inferioribus [et]et [se]x|num:6|sex|num:6| [u]nciasuncias ∼fam[ilia]rice∽familiaricae , curte et orticelḷụ[m]orticellum [in]in [integro]integro , ẹ[t]et [omnibus]omnibus ad[iacentibus]adiacentibus eṭet pertineṇtibuspertinentibus , atque q̣ụattuor|num:4|quattuor|num:4| [u]ṇc̣[ias]uncias balnei cum ∼basọ∽vaso , ∼fistulas∽fistulis et omne ọṛ[dinat]ị[on]eordinatione sua , sed et alias sex|num:6| uncias ❨famịliaric(ae)❩familiaricae ❨pos(itae)❩positae super fluvio ante ∼balneo∽balneum et ∼orto∽ortum ∼praedta∽praedictae domus , q̣uaequae domus ex calce ∼qaimento∽cemento usque ad tigno constructa , tegulis et imbricibus una cum familiarica sua tecta , cum putea et ∼putealibus∽puteales ∼seo∽seu ∼labellos∽labellis et aṛcaarca saxẹ[a]saxea in ❨curt(e)❩curte sed et pistrino intra ∼praedta∽praedicta familiarica cum fụrnofurno , ∼macina⸢s⸣∽machinis , rota
2 |gap:117| [u]nc[ias]uncias principales in integro ❨mass(ae)❩massae , ❨q(uae)❩quae ❨v(ocatur)❩vocatur UtṭianusUttianus cum omnibus fundis , casalibus veḷvel ∼[a]p̣p̣eṇicibus∽appendicibus ad praedictam pertinentibus ma[ssam]massam , cum |gap:5|ṛịs|gap:5|ris , olivetis , silvis , [sa]lẹc̣[t]ị[s]salectis , pratis , p̣[as]cuispascuis , ❨pos(itum)❩positum ❨terr(itorio)❩territorio ❨Arịṃịṇens(i)❩Ariminensi ante ❨s(an)c(tu)❩ṃsanctum [Ioh]an[n]ẹ[m]Iohannem , ❨q(ui)❩qui [❨v(ocatur)❩]vocatur [in]in Cumputo , inter adfines a singulis ❨laterib(us)❩lateribus stṛạ[ta]strata publica et ❨fund(um)❩fundum ∼organiano∽Organianum ∼seo∽seu ❨fund(um)❩fundum |gap:27| , verum etiaṃetiam et sex|num:6| uncịasuncias domus ❨pos(itae)❩positae intra ❨civ(itatem)❩civitatem ❨Ariminens(em)❩Ariminensem cum ❨curt(e)❩curte , familiarica et omnibus ∼menbris∽membris suis , quae domus ex calce ∼qaimento∽caemento usque ad tigno constructa est , tegulis et imbricibus tecta , super ∼foro∽forum , nec non et
3 |gap:119| ∼ạḍ[q]ue∽atque ex iura ❨q(uon)d(am)❩quondam ∼apollenarii∽Apollinarii , ∼aeminentiss∽eminentissimae memorị[ae]memoriae v[iri]viri , genitoris vestrịvestri , per piam eius dipositionem ạḍad nostram ❨s(an)c(t)am❩sanctam ❨pervener(unt)❩pervenerunt ecclesiam secundum notitiam [sub]ṭẹṛsubter adnexa , ∼enfi[t]ẹụticarịọ∽enfyteuticario modo ∼pọṣtulastis∽postulavistis largị[ri]largiri , si minime cụ[i]quamcuiquam a vobis antea per ∼enfiteus∽enfyteusim sunt largita , vobis , cụ|gap:2|mcu|gap:2|m supra , theodoro ❨gl(orio)s(o)❩glorioso ❨praef(ecturio)❩praefecturio , ❨q(ui)❩qui et Calliopa , et Annae i[u]galibusiugalibus et filiis tuis legitimis , cui supra Theodoro , qui et Calliopa , ❨glorios(o)❩glorioso ❨praefectur(io)❩praefecturio , donec vos divinitas in ∼ac∽hac luce i[u]ṣseritiusserit ∼permanire∽permanere , sub septinos aureos infiguratos
4 |gap:119| [v]estrisvestris propriis expensis ∼seo∽seu ∼lavoribus∽laboribus fabricạṛefabricare ṛ[esta]urarerestaurare sed et ❨mass(am)❩massam ∼seo:∽seu ∼fundora∽$ ∼vel∽$ ∼dị[cta]∽$ ∼ḷoca∽$ ∼ubi∽$ ∼ubi∽$ ∼repperiuntur∽reperiuntur pastinare , propaginare , def̣[ens]aredefensare et in omnibus mẹlioraremeliorare Dẹ[o]Deo debeatis aḍịụtoreadiutore , nihilq̣[u]enihilque vobis de omni expensa , quam inibi feceritis , a nostrae ❨s(an)c(t)❩[ae]sanctae [ec]clesiaeecclesiae actionariis in superius affixa pensione quoquo modo debeaṭị[s]debeatis ∼ṛeputari∽reputare , nụllamquenullamque t[ar]ditatetarditate aut neglecto tam ad inferendam suprascriptam pensionem quam ad ∼resta⸢u⸣ratione∽restaurationem vel culturam praedictis locis facere debeatis , et ante nominatam pensionem omne martio mense sine aliqua
5 [excusatione]excusatione [aut]aut [dilatione]dilatione [nostrae]nostrae [❨s(an)c(t)ae❩]sanctae [ecclesiae]ecclesiae [actionariis]actionariis [persolvere]persolvere [debeatis]debeatis |gap:51|e refundere audeatis sed nec aliquando adversus ❨s(an)c(t)am❩sanctam nostram ⦑〚vestram〛⦒vestram , benefactricem vestram , ❨Rav(ennatem)❩Ravennatem ecclesiam cuiquam contra ∼iustitia∽iustitiam tṛ⸢ạ⸣cṭ⸢[a]⸣rẹtractare [au]ṭaut ạgereagere per quovis ingenio au[t]aut ạṛgumentoargumento , ṇị[si]nisi p̣ropro propria c̣[a]usacausa , si contigerit , per ∼iustitia∽iustitiam tantummodo ventilare ḍẹbeatisdebeatis . S-3 quod si in aliqua tarditate aut n[eg]ḷ[e]c̣[to]neglecto [ve]ḷvel c̣[ontrov]ẹ[r]s[ia]controversia ị[nv]ẹ[nti]inventi f̣[u]ẹ[ritis]fueritis ẹx̣ṭṛạextra agere de superius a vobis pollicitis condicionibus , non solum de hoc praecepto recadere verum etiam primit⸢u⸣sprimitus exacta a vobis poena , quae in [v]estravestra petitione tenetur in subditis ; S-4 et si non ∼persolseritis∽persolveritis
5-6 multo∤[tiens]multo∤tiens
6 [dictam]dictam [pensionem]pensionem [infra]infra [biennium]biennium [,], [ut]ut [leges]leges [censent]censent [,], [tunc]tunc [post]post [poenae]poenae [solutionem]solutionem [licentia]licentia [sit]sit [nostrae]nostrae [❨s(an)c(t)ae❩]sanctae [ecclesiae]ecclesiae [actionariis]actionariis [vos]vos [exi]ṇ[de]exinde ẹx̣pellereexpellere et quaḷ[i]terqualiter praeviderint ord[i]nareordinare , sed et ∼pos∽post transitum vestrum , ❨q(uo)r(um)❩quorum ❨s(upra)❩supra , quand[o]quando [Deo]Deo placuerit , tọtienstotiens ❨d(ic)ta❩dicta loca cum omnia , ∼que∽quae inibi a ❨vob(is)❩vobis acuta , facta meliorataq̣uemeliorataque ❨fuer(int)❩fuerint , aḍad [i]usius dominiuṃquedominiumque ❨s(an)c(t)ae❩sanctae ❨n(ostrae)❩nostrae ❨Rav(ennatis)❩Ravennatis , ❨cui(us)❩cuius est propr[i]etasproprietas , ∼revertat⸢u⸣r∽revertantur ecclesiae ; S-5 quam prạeceptionispraeceptionis nostrae paginam Paulo , ❨notar(io)❩notario ❨s(an)c(t)ae❩sanctae ❨n(ostrae)❩nostrae ❨Rav(ennatis)❩Ravennatis ❨eccl(esiae)❩ecclesiae , ❨scribend(am)❩scribendam dictavimus , in qua et nos p[ro]priapropria manu ❨subscrips(imus)❩subscripsimus , die , anno , imp(…)imp… st(…)st… et ❨cons(ule)❩consule ❨s(upra)s(crip)❩tosuprascripto . S-6 |g:stauros| legimus