Sematia

p.ital.2.37.xml

TM: 114357HGV: 114357Date: – Place:

1 m1 S-1 ❨[im]p(erante)❩imperante ❨d(omi)n(o)❩domino ❨n(ostro)❩nostro Mauricio Tiberio ❨p(er)p(etuo)❩perpetuo ❨Aug(usto)❩Augusto anno nono , ❨p(ost)❩post ❨c(onsulatum)❩consulatum eiusdem anno ∼octab[o]∽octavo ,
2 [su]ḅsub ❨d(ie)❩die sexto Iduum MartiạrumMartiarum , ❨ind(ictione)❩indictione nona , in Classe Ravenna[t]ịRavennati .
3 S-2 Honoratus ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus , tabellio , ∼scribsi∽scripsi rogatus a Ruṣṭicia[n]ạRusticiana ❨ḥ(onesta)❩honesta [❨f(emina)❩]femina , ❨fi[l(ia)]❩filia
4 [F]eliciFelici defensoris ❨s(an)c(t)ae❩sanctae ∼eclesiae∽ecclesiae Romanae , et ab eiusque iugale
5 ạuctoreauctore et spontaneo ∼fideiussorem∽fideiussore Tzittane ❨v(iro)❩viro ❨d(evoto)❩devoto , ∼militem∽milite numeṛịnumeri
6 felicum ❨Persoarmiṇ(iorum)❩Persoarminiorum , ipsos ∼presentes∽praesentes , adstantes ,
6-7 consen∤[ti]entesconsen∤tientes
7 et inferius manibus propriis signa f[a]cientesfacientes , et [t]ẹ[stes]testes ,
8 ut ∼suscriberent∽subscriberent , pariter conrogavit . S-3 constat eos ❨h(ac)❩hac ❨d(ie)❩die cum
8-9 c̣om∤municom∤muni
9 consensum distraxisse , et ∼distraxerun∽distraxerunt ,
9-10 ∼tradedis∤se∽tradidis∤se
10 , et ∼tradederunt∽tradiderunt , iure optimo et legibus sub ∼dupplariae∽duplariae rei
11 et rei quoque melioratae Iohanni ❨v(iro)❩viro ❨c(larissimo)❩clarissimo , adoratori ❨num(eri)❩numeri felicum
12 ❨Rav(ennatium)❩Ravennatium , qui nunc ∼ṃịḷex̣∽miles ṇụṃerinumeri f[e]lịcụmfelicum ḷec̣ṭumlectum , fịliọfilio ❨q(uon)ḍ(am)❩quondam |gap:5| ,
13 iure directo in perpetuum ∼hhbus∽heredibus posterisque eius , id ẹṣṭest
14 sex|num:6| in integro uncias iuris sui ex ∼fundum∽fundo Geneciano , territorio
15 Ariminensi ❨const(itutum)❩constitutum inter adfines fundum Maurianum et
15-16 fun∤dum
16 ∼preturio∽Preturium et in reliquis sex unciis Hildigerno , qui nunc
17 sunt , et si qui alii adfines sunt vel ab origine fuerunt , ❨q(ua)❩qua ❨q(uemque)❩quemque ❨t(angit)❩tangit et ❨p(o)p(ulum)❩populum ,
18 finibus , spatiis , terminis , campis , pratis , ∼pascus∽pascuis , vineis ,
18-19 ar∤aạrbustisar∤aarbustis
19 , rboribus ∼pomyferis∽pomiferis fructiferis et
19-20 infruc[t]ị∤ferisinfructi∤feris
20 diversisque generibus , silvis , ∼salectis∽salictis , sationalibus ,
21 ∼ribis∽rivis , fontibus , aquis ∼perennis∽perennibus cum earum iure et omni
21-22 pro∤prietạtẹquepro∤prietateque
22 omniḅuṣqụẹomnibusque ad easdem sex|num:6| uncias ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti fund[i]fundi
23 Geneciani generaliter longo lateque pertinentibus vel
23-24 uni∤versis
24 adiacentibus , sicuti ante a ❨s(upra)s(crip)tis❩suprascriptis ∼vendetores∽venditoribus
24-25 aucto∤ribusve
25 eorum bono , optimo et inconcusso iure ∼possesse∽possessae
26 sunt et nunc usque in ❨h(anc)❩hanc ❨d(iem)❩diem possidentur , ita et tradentur .
26-27 S-4 veni∤entes
27 sibi dixit ∼ssta∽suprascriptas sex|num:6| uncias fundi Geneciani ❨q(uae)❩quae ❨s(upra)❩supra
27-28 Rustici∤ana
28 , ❨h(onesta)❩honesta ❨f(emina)❩femina , ex testamentaria voluntate ❨q(uon)d(am)❩quondam Iustini anterioris iugalis
29 sui , pretium inter eosdem placitum et definitum pro ❨s(upra)s(crip)tas❩suprascriptas
30 sex|num:6| uncias id est auri solidos dominicos , obriziacos , optimos ,
31 pensantes numero viginti quattuor|num:24| tantum , qui eisdem
31-32 vendi∤toribus
32 ac die dati , numerati et traditi sunt domi ex arca
33 et ex sacullo ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti emptoris , dante , numerante et
33-34 tradeṇ∤tetraden∤te
34 ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto comparatore , suscipientes ∼prefati∽praefati
34-35 vendito∤res
35 hac sibimet in integro omnem pretium perportantes ,
36 nihilque sibi ipsi ∼vendetores∽venditores ex hoc omni pretio ❨s(upra)s(crip)torum❩suprascriptorum
37 viginti quattuor|num:24| auri solidorum quidquam amplius
37-38 ∼redi∤beri∽redhi∤beri
38 aut remansisse dixerunt et promiserunt , hac se
38-39 suos∤que
39 omnes exinde ex eadem rem exisse , excessisse
40 discessisseque dixerunt , et eundem comparatorem
41 in rem ire , mittere , ingredi possidereque permiserunt .
42 S-5 liberas autem ∼inlibatas∽illibatas ab omni nexu fisci , ∼deviti∽debiti
42-43 po∤puli
43 ∼pribatibe∽privative et ab ∼ere∽aere alieno , litibus ∼controversihisque∽controversisque
44 suis omnibus , sed et a dotis titulo , donationis
44-45 subsignatio∤nisve
45 et a ratione tutelaria nec non et ∼cure∽curae seu ∼oblẹgationis∽obligationis
46 ∼citerisque∽ceterisque aliis titulis vel ∼honeribus∽oneribus seu contractibus ,
47 nullique ante a se donatas , cessas vel ∼opposita∽oppositas neque
48 antea alicui distractas nec cum quoquam eas
48-49 habe∤re
49 commune sed sui iuris eas esse dixerunt . S-6 si quis
49-50 au∤tem
50 ❨s(upra)s(crip)tas❩suprascriptas sex|num:6| uncias fundi supramemorati
50-51 Genecia∤ni
51 ,de ❨q(ua)❩qua ❨ag(itur)❩agitur , ❨h(ac)❩hac ❨d(ie)❩die partemve earum inve quam partem aut
51-52 usum∤fructum
52 quis ∼aevicerit∽evicerit , quominus emptori ipsum
53 ∼hhdes∽heredes successoresque eius ei ad quem ea res erit ,
54 de qua pertinet ∼pertinevit∽pertinebit , habere , tenere , possidere ,
55 donare , ∼vindere∽vendere , commutare hac suo iuri dominiumque
56 more quo voluerit in perpetuo vindicare recte
56-57 lice∤at
57 eidem comparatori , quod ita alii licitum non erit , quae
57-58 ∼aevic∤tum∽evic∤tum
58 ablatumve quid erit , tunc quanti ea res erit , quae
58-59 ∼aevic∤ta∽evic∤ta
59 fuerit , ∼dupplum∽duplum numerum suprascriptọrumsuprascriptorum viginti quattuor|num:24|
60 auri solidorum et rei quoque melioratae , sicut adsolet ,
61 a ❨s(upra)s(crip)tis❩suprascriptis venditoribus eorumque ∼hhdibus∽heredibus secundum legem
62 ordine dari convenit sub oppositione rerum
62-63 facultatum∤que
63 ❨s(upra)s(crip)torum❩suprascriptorum ∼vendetorum∽venditorum , quas habent habiturive erunt ,
64 de qua vero venditione ∼qq∽qui ∼ss∽supra venditores ∼quinquem∽|num:5|quinque|num:5| dies
64-65 usumfr[uc]∤tumusumfruc∤tum
65 sibi ∼retenuerunt∽retinuerunt , quod denuo emptori pro ∼sollemnem∽sollemni
65-66 ∼tr[a]∤ditionem∽tra∤ditione
66 ∼constavit∽constabit , ❨d(o)l(o)❩dolo ❨m(alo)❩malo , ∼vim∽vi , ∼metum∽metu et
66-67 ∼circumscrib∤tione∽circumscrip∤tione
67 cessante . S-7 gestis municipalibus si allegandi
68 ∼aelegeris∽eligeris , ∼tribuerut∽tribuerunt ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti venditores licentiam sub
69 stipulatione et sponsione interposita . S-8 actum ❨ind(ictione)❩indictione ❨s(upra)s(crip)❩tasuprascripta .
70 S-9 signum |g:stauros| ❨s(upra)s(crip)tae❩suprascriptae Rusticianae ❨h(onestae)❩honestae ❨f(eminae)❩feminae ∼vendetricis∽venditricis , ❨l(it)t(eras)❩litteras ❨n(escientis)❩nescientis .
71 S-10 signum |g:stauros| ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti Tzittani ❨v(iri)❩viri ❨d(evoti)❩devoti , iugalis ❨s(upra)s(crip)tae❩suprascriptae ∼vendetricis∽venditricis ,
72 auctoris et spontanei fideiussoris , ❨l(it)t(eras)❩litteras nescientis .
73 S-11 Domninos ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus exepodecta , his instrumentis sex|num:6| in ∼intigro∽integro unciarum fundi Geneciani ,
73-74 si∤cut
74 superius ∼legetor∽legitur , ∼rogatos∽rogatus a Rusticiana ❨h(onesta)❩honesta ❨f(emina)❩femina , ∼∼vindetricae∽∽venditricis ∼∼vindetricae∽∽venditricis , eiusque iugale
74-75 Tzi∤tane❨v(iro)❩Tzi∤taneviro
75 ❨d(evoto)❩devoto , ∼autore∽auctore et ∼ispontaneo∽spontaneo ∼fedeiusure∽fideiussore , qui me ∼presente∽praesente signa fecerunt , et eis
76 relictum est , testis ∼suscribsi∽subscripsi , et ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto pretio auri ∼soledos∽solidos viginti quattuor|num:24| eis in
77 ∼presenti∽praesenti a Iohanne ❨v(iro)❩viro ❨c(larissimo)❩clarissimo , ∼cumparatore∽comparatore , ∼adnumeratus∽adnumeratos et ∼traditus∽traditos vidi .
78 S-12 ⊰ΠακειφικοςΠακειφικος ❨β(ιρ)❩βιρ ❨h(ονεστυς)❩hονεστυς εις εστορμεντις σεξ εν ιντριγρο ουνκειαρουμ φουνδι Γενεκειαν̣[ι]Γενεκειανι ,
79 σικοτ σουπεριως λεγιτορ , ρογατος α⊱α ∼σσ∽σουπραεσκριπα ⊰ΡουστικειαναΡουστικειανα ❨h(ονεστα)❩hονεστα ❨φ(εμινα)❩φεμινα , βενδετρικαι ,
79-80 ειους∤καε
80 ιουγαλη Κειτανε ❨β(ιρο)❩βιρο ❨δ(εουοτο)❩δεουοτο αυτουρε εδ εσποντανεω φεδιιουσσουρε , κοε
81 με πρεσεντε σιγνα φεικαερουμ , εδ εεις ρελικτο ες , τεστις σουσκριψι ,
82 ετ σουπραεσκριπο πρεκειω αυρι σολιδος βειεντι καυτουρ εεις εν
82-83 πρε∤σιντι
83 Ιωαννε ❨b(iro)❩biro ❨κ(λαρισσιμο)❩κλαρισσιμο , κονπαρατωρε , αδνομιρατος ετ τραδιτος βειδι .⊱.
84 S-13 Petrus ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus his ∼strumentis∽instrumentis sex|num:6| in integro unciarum fundi ∼geniciani∽Geneciani , sicut
85 ∼soperius∽superius legitur , rogatus a ❨s(upra)s(crip)ta❩suprascripta Rusticiana ❨h(onesta)❩honesta ❨f(emina)❩femina , ∼vindetrice∽venditricis , eiusque ∼iogale∽iugale
86 Tzitane ❨v(iro)❩viro ❨d(evoto)❩devoto , ∼autore∽auctore et spontaneo ∼fedeiossore∽fideiussore , qui me ∼presente∽praesente signa
86-87 fece∤runt
87 , et eis relictum est , testis ∼suscribsi∽subscripsi , et ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto pretium auri solidos
88 viginti quattuor|num:24| eis in ∼presenti∽praesenti a Iohanne ❨v(iro)❩viro ❨c(larissimo)❩clarissimo , ∼conparatore∽comparatore ,
88-89 ∼adnome∤ratus∽adnume∤ratos
89 et ∼traditus∽traditos vidi . S-14 |gap:?| .
90 S-15 Lumenosus ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus ∼hi∽his ∼estromentis∽instrumentis sex|num:6| in ∼intigro∽integro unciarum fundi Geneciani , ∼sicud∽sicut
91 ∼soperius∽superius ∼laegitur∽legitur , rogatus a ❨s(upra)s(crip)ta❩suprascripta Rusticiana ❨h(onesta)❩honesta ❨f(emina)❩femina , ∼vendetricem∽venditrice , ∼eiusquae∽eiusque
92 ∼iọgalae∽iugale Tzittane ❨v(iro)❩viro ❨d(evoto)❩devoto , ∼autorem∽auctore et ∼espontaneo∽spontaneo fideiussore , qui me
93 ∼presentem∽praesente signa fecerunt , et eis relictum est , testis ∼suscribsi∽subscripsi , et ❨s(upra)s(crip)tum❩suprascriptum
94 pretium auri ∼sodus∽solidos viginti quattuor|num:24| eis in ∼presenti∽praesenti a Iohanne ❨v(iro)❩viro ❨c(larissimo)❩clarissimo , ∼conparaturem∽comparatore ,
95 ∼adnomeratus∽adnumeratos et ∼traditus∽traditos vidi . S-16 ❨s(ub)s(crips)❩isubscripsi .
96 S-17 Deusdedit ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus his instrumentis sex|num:6| in integro ❨unciar(um)❩unciarum fundi ∼genẹciani∽Geniciani , sicut
97 superius legitur , rogatus a ❨s(upra)ṣ(crip)ta❩suprascripta Rusticiana ❨h(onesta)❩honesta ❨f(emina)❩femina , ∼vendetrice∽venditrice , eiusque
97-98 iu∤gale
98 Zittane ❨v(iro)❩viro ❨d(evoto)❩devoto , ∼autore∽auctore et spontaneo fideiussore , qui me praesente
99 signa fecerunt , et eis relictum est , testes ∼suscribsi∽subscripsi , eṭet ❨ṣ(upra)ṣ(crip)tum❩suprascriptum ∼praetium∽pretium
100 auri solidos viginti quattuor|num:24| eis in praesenti a Iohanne ❨v(iro)❩viro ❨c(larissimo)❩clarissimo ,
100-101 compar[a]∤torecompara∤tore
101 adnụmeratọsadnumeratos et traditọstraditos vidi .
102 S-18 Honoratus ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus , tabellio ❨Cl(assis)❩Classis , scriptor huius documenti sex|num:6| unciạ[rum]unciarum
103 ❨fund(i)❩fundi ❨s(upra)s(crip)❩tisuprascripti , roboratum a testibus traditum ∼conplibi∽complevi et absolvi .