Sematia

p.ital.2.36.xml

TM: 114356HGV: 114356Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines|
1a |gap:?|
1a-1 [ar]∤[bor]ịḅụṣar∤boribus
1 pomiferis , fr[u]c̣ṭ[i]f[eris]fructiferis [et]et ịnfr[uctiferis]infructiferis [diversisque]diversisque [generibus]generibus
1-2 [li]∤[mit]ibusqueli∤mitibusque
2 suis et omni iure ∼propriaetateque∽proprietateque earum , sicuti a ❨s(upra)s(cript)o❩suprascripto venditore vel ab
3 [eius]eius ∼[aucto]rem∽auctore ∼proauctorem∽proauctore bono , optimo et inconcusso iure possessae sunt , ita
4 [nun]cnunc et usque in ❨h(anc)❩hanc ❨d(iem)❩diem possidentur atque ❨s(upra)s(cript)o❩suprascripto ∼conparatori∽comparatori tradentur , ac se suosque
5 omnes exinde exisse , excessisse ∼descessisseque∽discessisseque dixit , et ❨s(upra)s(crip)tum❩suprascriptum ∼conparatorem∽comparatorem
6 hominesque eius in rem ❨s(upra)s(criptam)❩suprascriptam ingredi , habere , tenere , possidere , ∼vindere∽vendere , donare ,
6-7 com∤[mutare]com∤mutare
7 [a]cac suo ∼iuri∽iure in perpetuo ∼vendicare∽vindicare permisit , ọbob quam distractionem
7-8 iuris∤[tra]ditionisqueiuris∤traditionisque
8 causam accepit ❨q(ui)❩qui ❨s(upra)❩supra Deusdedit ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus , venditor , a ❨s(upra)s(cript)o❩suprascripto Hildigerno ❨v(iro)❩viro ❨c(larissimo)❩clarissimo ,
9 ∼[co]nparatore∽comparatore , iuxta placitum suum pretii nomine id est auri solidos dominicos ,
10 probatos , obriziacos , optimos , pensantes , integri ponderis , singulares numero
11 [quattuo]rdecim|num:14|quattuordecim|num:14| tantum , de quo omnem ∼praetium∽pretium placitum et definitum atque
12 [in]in [pr]ạesentipraesenti perceptum nihilque sibi ❨s(upra)s(crip)tus❩suprascriptus venditor ex hoc omni pretio aliquid
12-13 am∤[p]liusam∤plius
13 apud ❨s(upra)s(crip)tum❩suprascriptum ∼conparatorem∽comparatorem remansisse dixit et profitetur nullạṃnullam ṣẹse in
13-14 poste∤rum
14 , actores procuratores ∼hhque∽heredesque suos , aliquam aliquando movere rem , litem
15 ∼act[ion]e∽actionem , ∼p̣etitione∽petitionem , ∼repetitione∽repetitionem , controversiam commovendam in rem vel in personam
16 ḥ[a]berehabere ∼habiturusve∽habiturosve esse professus est , quas vero ∼sstas∽suprascriptas sex|num:6| ∼uncias∽unciae fundi Geniciani
17 cum casale et omnibus ad easdem pertinentibus , sicut superius legitur , ❨h(ac)❩hac ❨d(ie)❩die
17-18 ∼distrac∤tas∽distrac∤tae
18 sunt sub evictionis ❨nom(ine)❩nomine duplariae rei sub obligatione rerum suarum , quas
18-19 habe∤re
19 videtur ❨q(ui)❩qui ❨s(upra)❩supra venditor , et tibi , ❨s(upra)s(cript)o❩suprascripto ∼conparatori∽comparatori , opponet atque obligat spondens
20 etiam rem ❨s(upra)s(criptam)❩suprascriptam ∼liberas∽liberam ∼inlivatas∽illibatam ab omni nexu fisci , populi privative et ab ∼here∽aere alieno
21 ∼citerisque∽ceterisque ∼honeribus∽oneribus , sed et a titulo dotali vel ∼tutellario∽tutelario ❨nom(ine)❩nomine ∼alienas∽alienam esse dixit
22 atque promisit nulli antea a se ∼donatas∽donatam , ∼cessas∽cessam ∼commutatas∽commutatam , ∼infiduciatas∽infiduciatam aut cum
23 quoquam ∼eas∽eam habere ∼commune∽communem sed in integro sui iuris esse professus est . S-2 quod
24 ṣịsi a quoqụamquoquam personam ṣiṿesive ∼propriaetatis∽proprietatis ❨nom(ine)❩nomine s[i]vesive ụsusf̣ṛucṭusususfructus gratia ❨q(ui)❩qui ❨s(upra)❩supra
24-25 eṃp∤[tor]emp∤tor
25 ∼hhque∽heredesque eiụṣeius iṇin totuṃtotum [au]ṭaut ịṇin pạṛ[tem]partem ∼ịṇqụịaeṭ[a]tus∽inquietatus [v]ẹḷvel evictuṣevictus fuerit , tụnctunc
25-26 prọ∤mittitpro∤mittit
26 se ❨q(ui)❩qui ❨s(upra)❩supra vendịṭ[or]venditor ∼ḥhque∽heredesque ẹịụseius ❨s(upra)s(crip)tum❩suprascriptum ∼praetiụm∽pretium quattuordecim|num:14| solidos in
26-27 du∤p̣lodu∤plo
27 satis esse facturum , et rei quoque ∼meliorate∽melioratae ∼instructe∽instructae ∼aedificateque∽aedificataeque
27-28 ṛati∤onerati∤one
28 habita simili modo duplariae rei reddere pollicetur secundum legum ordine .
29 S-3 ❨d(o)l(um)❩dolum ❨m(alum)❩malum abesse afuturumque esse huic venditioni traditionique rei ❨s(upra)s(crip)tae❩suprascriptae reservat
30 sibi ❨s(upra)s(crip)tus❩suprascriptus venditor usumfructum rei dierum triginta|num:30| , quod ❨s(upra)s(cript)o❩suprascripto ∼conp∽comparatori pro sollemni
31 et corporale traditione ∼constavit∽constabit ; S-4 quam si gestis municipalibus allegare volueris ,
32 dat et tribuet ex more licentia , de ❨q(ua)❩qua re et de ❨q(ui)b(us)❩quibus omnibus ❨s(upra)s(crip)tis❩suprascriptis stipulatione et
32-33 sponsio∤ne
33 ❨interpos(ita)❩interposita . S-5 actum ❨Rav(enna)❩Ravenna , die , ❨imp(erio)❩imperio et ❨consul(e)❩consule ❨s(upra)s(crip)❩tosuprascripto .
34 S-6 signum |g:stauros| ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti Deusdedit ❨v(iri)❩viri ❨h(onesti)❩honesti , venditoris .
35 S-7 Eusebius , ❨ad(iutor)❩adiutor ❨n(umerariorum)❩numerariorum ❨scr(i)n(ii)❩scrinii ∼cann∽canonum , his ∼strumentis∽instrumentis sex|num:6| ❨unciar(um)❩unciarum ❨fund(i)❩fundi Geniciani cuṃcum
36 casale , sicut superius legitur , rogatus a ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto ∼venditorem∽venditore Deusdedit
37 [❨v(iro)❩]viro ❨ḥ(onesto)❩honesto , qui me praesente signum fecit , et ei relictum est , testis
37-38 ∼suscrib∤si∽subscrip∤si
38 , et ❨s(upra)s(crip)tum❩suprascriptum ∼praetium∽pretium quattuordecim|num:14| ❨solid(os)❩solidos ei in praesenti ∼ad∽a ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto
38-39 ∼coṇ∤paratorem∽com∤paratore
39 adnumeratus et ∼traditus∽traditos vidi . S-8 ❨s(u)s(crips)i❩suscripsi ego |gap:?| .
40 S-9 Florentinus ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus , ex ❨p(rae)p(osito)❩praeposito ❨pistor(um)❩pistorum , his instrumentis sex|num:6| unciarum fundi
41 Geniciali cum casale , sicut superius legitur , rogatus a ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto
41-42 vendi∤tore
42 , qui me praesente signum fecit , et ei relictum est , testis
43 ∼suscribsi∽subscripsi , et ❨s(upra)s(crip)tum❩suprascriptum ∼praetium∽pretium quattuordecim|num:14| solidos ei in
43-44 praesen∤ti
44 a ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto ∼conparatore∽comparatore ∼adnumeratus∽adnumeratos et ∼traditus∽traditos vidi . S-10 ego ❨Flo(rentinus)❩Florentinus .
45 S-11 ego Oderic , ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus , his instrumentis sex|num:6| unciarum fundi Geniciani cum casale ,
46 sicut superius legitur , rogatus a ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto ∼vendetore∽venditore Deusdedi ❨v(iro)❩viro ❨h(onesto)❩honesto , qui me
46-47 prae∤sente
47 signum fecit , et ei ∼relictum∽relectum est , testis ∼suscribsi∽subscripsi , et ❨s(upra)s(criptum)❩suprascriptum
47-48 ∼prae∤ṭịum∽pre∤tium
48 quattuordecim|num:14| solidos ei in praesenti a ❨s(upra)s(cripto)❩suprascripto ∼conparatore∽comparatore
49 ∼adnumeratus∽adnumeratos et ∼traditus∽traditos vidi .
50 S-12 [P]ṛọbusProbus ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus his instrumentis sex|num:6| unciarum fundi Geniciani cum casal[e]casale ,
51 [sicut]sicut superius legitur , rogatus a ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto ∼venditure∽venditore ∼deusdede∽Deusdedit ❨v(iro)❩viro ❨h(onesto)❩honesto , qui me
52 praesente signum fecit , et ei relictum est , testis ∼suscribsi∽subscripsi , et ❨s(upra)s(crip)❩tuṃsuprascriptum
53 ∼praetium∽pretium quattuordecim|num:14| solidos ei in praesenti a ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto
53-54 ∼compara∤ture∽compara∤tore
54 ∼adnumeratus∽adnumeratos et ∼traditus∽traditos vidi .
55 S-13 ⊰ΠετροςΠετρος β(…)β… ❨η(ονεστυς)❩ηονεστυς , κωλλεκταριος , εις ενστρομεντις σεξ|num:6| ουνκιαρουν φονδι Γενετιανει κον
55-56 κα̣∤σαλεκα∤σαλε
56 , σικουτ σουπεριους λεγιτουρ , πωγατους α σ(…)ς(…)σ…ς… βενδετορε Δεουδεδι β(…)β… ❨η(ονεστυς)❩ηονεστυς , κοιυ με
57 πρεσεντε σιγνουμ φεκιτ , ετ ει ρελικτουμ εστ , τεστης σουσκριβψι , ετ σ(…)ς(…)σ…ς… πρετιουμ
58 κουατορδεκιμ|num:14| σωλεδος ει εν πρεσεντι α σ(…)ς(…)σ…ς… κονπαρατωρε αννομερατους ετ τραδιτους βιδι .⊱.
59 S-14 Iulianus , ❨for(ensis)❩forensis ❨civ(itatis)❩civitatis ❨Rav(ennatis)❩Ravennatis , ∼scribtor∽scriptor huius documenti sex|num:6| ❨unc(iarum)❩unciarum fundi Geniciani
60 ❨c(um)❩cum casale , sicut superius legitur , a testibus roboratum et traditum
61 in praesenti ∼conplevi∽complevi et absolvi . S-15 ego ❨Iulia(nus)❩Iulianus .
62 S-16 ❨not(itia)❩notitia testium:
63 Eusebius , ❨adi(utor)❩adiutor ❨scr(i)n(ii)❩scrinii ∼cann∽❨(onum)❩canonum , qui manet ad Sanctum Stefanum .
64 S-17 Florentinus , ex ❨p(rae)p(osit)o❩praeposito ❨pistor(um)❩pistorum , qui manet ad ❨S(an)c(t)a❩Sancta Agnite .
65 S-18 Oderit , ❨fil(ius)❩filius ❨q(uon)d(am)❩quondam Boherde .
66 S-19 Probus , ex ❨pr(i)m(icerio)❩primicerio ∼nomencolatọr∽❨(um)❩nomenclatorum
67 Petrus , ∼collictar∽collectarius , ante ∼custodia∽custodiam ∼charcer∽carceris .