Sematia

p.ital.2.35.xml

TM: 114818HGV: 114818Date: – Place:

1 m1 S-1 ❨[i]mp(erante)❩imperante ❨d(omino)❩domino ❨n(ostro)❩nostro Iustino ❨p(er)p(etuo)❩perpetuo Augusto anno septimo et ❨p(ost)❩post ❨c(onsulatum)❩consulatum eius secundo anṇ[o]anno
2 quarto , sub ❨d(ie)❩die tertio Nonarum Iuniarum , indictione quinta , ❨Rav(ennae)❩Ravennae .
3 S-2 ∼scribsi∽scripsi ego Iohannis ❨for(ensis)❩forensis rogatus et petitus a Domnino ❨v(iro)❩viro ❨h(onesto)❩honesto ,
4 ạgellarioagellario , filio ❨q(uon)d(am)❩quondam Veṇ|gap:4|Ven|gap:4| , c[i]vemcivem Caesinatem , ipso praesenṭ[e]praesente ,
5 [a]dstanteadstante mihique dictante et consentiente et subter manụmanu
6 p̣ropriapropria pro ignorantia litterarum signum faciente , et tẹ[stes]testes ,
7 ut ∼suscriberent∽subscriberent , conrogavit . S-3 constat eum ❨h(ac)❩hac ❨d(ie)❩die iure optimo e[t]et
7-8 [legi]∤buslegi∤bus
8 sub duplariae rei taxatione distraxisse , et distraxit , [atque]atque
9 ∼tradedisse∽tradidisse , et ∼tradedit∽tradidit , Deusdedit ❨v(iro)❩viro ❨c(larissimo)❩clarissimo , palatino ❨s(a)c(rarum)❩sacrarum ❨l(argitionum)❩largitionum ,
9-10 ∼con[parato]∤ri∽conparato∤ri
10 , iure directo in perpetuum , ∼❨hh(eredi)bus❩∽heredibus posterisque eius , id est fụ[n]ḍịfundi ,
11 cui ∼vocavulum∽vocabulum est Custinis , uncias quinque|num:5| iuris sui eṭet
11-12 [p]ọṛ∤tionempor∤tionem
12 aedificii , sed et casalis ad se pertinentis nomine
12-13 [B]asṣị∤anumBassi∤anum
13 uncias duas|num:2| cum omni iure , instructo instrumento[q]ụẹinstrumentoque
14 earum , constitutum in territorio Ariminensi inter adf̣ịnẹṣadfines ❨f̣[un]d(um)❩fundum
15 Varianum et fundum Titzianum atque fundum Quadrantula ,
16 et in reliquis unciis fundi ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti Custini possidente eodem
16-17 Deus∤dedit
17 ❨v(iro)❩viro ❨c(larissimo)❩clarissimo , ∼conparatore∽comparatore , qui nunc sunt , et si qui alii adfines sunt
18 vel ab ∼horigine∽origine fuerunt , ❨q(ua)❩qua ❨q(uemque)❩quemque ❨t(angi)t❩tangit et ❨p(o)p(ulum)❩populum , sicuti optimae ∼max[i]meque∽maximaeque
19 sunt , finibus , terminis , silvis , campis , pratis , pascuis , ∼salectis∽salictis ,
19-20 sati∤onalibus
20 , vineis , arboribus pomiferis fructiferis div[e]rsisquediversisque
21 generibus , ∼ribis∽rivis , fontibus , aquis perennibus limitib[usq]elimitibusqe
21-22 ea∤[rum]ea∤rum
22 [et]et [omni]busomnibus ad se pertinentibus , sicuti a ❨s(upra)s(crip)tọ❩suprascripto vendi[t]ọ[r]evenditore et
23 [a]bab ẹịụsqueeiusque auctoribus bono , optimo et inconcụṣsoinconcusso i[ure]iure
23-24 ∼[po]sses∤sessae∽pos∤sessae
24 sunt et ∼hucusque∽huiusque in ❨h(anc)❩hanc ❨d(iem)❩diem ∼possedentur∽possidentur , ita eṭet [t]ṛadẹṇturtradentur .
25 S-4 venientes sibi ❨q(ui)❩qui ❨s(upra)❩supra venditor dixit ex ∼conparatione∽comparatione a Mịṭ[rida]ṭeMitridate et
26 Domnicam , cuius instrumenta anteriores simul cum ḥ|gap:2|h|gap:2| ❨s(upra)ṣ(cripto)❩suprascripto
26-27 ∼con∤paratori∽com∤paratore
27 de praesenti ∼contradidit∽contradedit firmandi dominiịdominii ṣ[ui]sui c[a]usạcausa ,
28 omnem pretium inter eos placitum et definitum auri ṣọḷ[i]ḍossolidos
29 dominicos , probitos , obriziacos , integri ponderis , ❨sing[ular(es)]❩singulares
29-30 ṇu∤meronu∤mero
30 quinque|num:5| , qui ei ❨h(ac)❩hac ❨d(ie)❩die dati , numerati et traditi suṇtsunt a ❨ṣ(upra)[s(cripto)]❩suprascripto
30-31 [em]p̣to∤reempto∤re
31 , nihilque sibi ❨q(ui)❩qui ❨s(upra)❩supra venditor Domninus ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus ex |gap:10|eṃ|gap:10|em
32 pretio quinque|num:5| solidorum aliquid amplius redhibe[ri]redhiberi [v]elvel
32-33 re∤mansisse
33 dixit , in quam vacuam a se possessionem q[ui]nque|num:5|quinque|num:5|
34 unciarum fundi ❨s(upra)s(cripti)❩suprascripti Custini cum ∼portionem∽portione aedificii et duarum
35 ❨s(upra)s(crip)tarum❩suprascriptarum unciarum casalis Bassiani ❨q(ui)❩qui ❨s(upra)❩supra venditor eundem
35-36 em∤ptorem
36 actoresve eius in rem ire , mittere , ingredi
36-37 pos[si]dere∤quepossidere∤que
37 permisit seseque ac suos omnes inde exisse , exces[si]sseexcessisse
38 discessisseque dixit . S-5 liberas autem , ∼inlivatas∽illibatas ab om[ni]omni ṇexunexu
39 fiscali , ∼debeti∽debiti populi ∼pribative∽privative ∼citerisque∽ceterisque ∼honeribuṣ∽oneribus [s]ẹụseu
39-40 con∤tractibus
40 , nullique antea a se donatas , cessas neque distractas
41 nec alicui obligatas nec cum quoquam habere eas communes
42 professus est . S-6 quod si res ❨s(upra)s(cripta)❩suprascripta , de qua agitur , ❨h(ac)❩hac ❨d(ie)❩die partemve eius
42-43 in∤ve
43 quam quis evicerit , quominus emptore memorato ❨h(abere)❩habere , ❨t(enere)❩tenere , ❨p(ossidere)❩possidere ,
43-44 dọna∤redona∤re
44 , ∼vindere∽vendere , commutare , uti , frui usuque capere recte liceat ,
45 quod ita alio ∼licetum∽licitum non erit , evictum ablatumve quid
45-46 fu∤erit
46 , tunc quanti ea res erit , quae evicta fuerit , duplum pretium
47 ❨s(upra)s(crip)tum❩suprascriptum quinque|num:5| solidorum a ❨s(upra)s(cript)o❩suprascripto venditore et ab eiusque ∼❨hh(eredi)bus❩∽heredibus
48 et successoribus eidem ∼conparatori∽comparatori ❨s(upra)s(cripto)❩suprascripto eiusque ∼❨hh(eredi)bus❩∽heredibus et
48-49 succes∤soribus
49 cogantur inferre , sed ei rei quoque melioratae ,
49-50 instruc∤tae
50 ∼aedificateque∽aedificataeque taxatione habita simili modo omnia
50-51 dupla∤riae
51 rei se ❨q(ui)❩qui ❨s(upra)❩supra venditor ∼❨hh(ere)desque❩∽heredesque suos reddere pollicetur , vel
52 quantum ❨s(upra)s(cripto)❩suprascripto emptori interfuerit . S-7 huic venditioni , traditioni
53 mancipationique rei ❨s(upra)s(crip)tae❩suprascriptae dolum malum abesse
53-54 afuturum∤que
54 esse vi , metu et circumscriptione cessante , de quibus
55 unciis superius designatis sibi ❨s(upra)s(cript)us❩suprascriptus venditor usumfructum
55-56 ∼re∤tenuit∽re∤tinuit
56 dierum triginta|num:30| , quod possit ❨s(upra)s(cript)o❩suprascripto emptori , ut leges
56-57 ∼cen∤sụunt∽cen∤sent
57 , pro sollemni traditioni constare , et gestis a[llega]ṇd[i]allegandi
58 municipalibus concessit licentiam non denuo inquisita
59 eius professione ; S-8 de qua re et de quibus omnibus ❨s(upra)s(crip)tis❩suprascriptis
59-60 stipu∤latione
60 et sponsione interposita . S-9 actum ❨Rav(enna)❩Ravenna , ❨d(ie)❩die et ❨c(onsule)❩consule ❨s(upra)s(cripto)❩suprascripto .
61 S-10 signum |g:stauros| ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti Domnini ❨v(iri)❩viri ❨h(onesti)❩honesti , ❨agell(arii)❩agellarii , venditoris .
62 S-11 |g:stauros| Pascalis ❨v(ir)❩vir ❨d(evotus)❩devotus , ❨pal(atinus)❩palatinus ❨s(a)c(rarum)❩sacrarum ❨l(argitionum)❩largitionum , ∼is∽his instrumentis quinque|num:5| unciarum fundi
63 ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti Custini ⸢et⸣et duarum|num:2| unciarum casalis eius rogatus a ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto Domnino
64 ❨v(iro)❩viro ❨h(onesto)❩honesto , agellạrioagellario , venditore , qui me ∼presente∽praesente signum fecit , testis
64-65 ∼sus∤cripsi∽subs∤cripsi
65 , et ❨s(upra)s(crip)tum❩suprascriptum pretium quinque|num:5| solidos ei in ∼presenti∽praesenti a ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto
65-66 ∼Deos∤dede∽Deus∤dedit
66 ❨v(iro)❩viro ❨c(larissimo)❩clarissimo , ∼cumparatore∽comparatore , ∼traditus∽traditos vidi .
67 S-12 |g:stauros| ∼Ebgenius∽Eugenius ❨ṿ(ir)❩vir ❨d(evotus)❩devotus , ❨pal(atinus)❩palatinus ❨s(a)c(rarum)❩sacrarum ❨l(argitionum)❩largitionum , ∼is∽his instrumentis quinquẹ|num:5|quinque|num:5| [unciar]⸢u⸣ṃunciarum
68 fundi ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti Custini et duar⸢ụ⸣m|num:2|duarum|num:2| unciarum casalis eius rogatus a ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto
69 Domnino ❨v(iro)❩viro ❨h(onesto)❩honesto , ❨agellar(io)❩agellario , venditore , qui me ∼presente∽praesente signum fecit ,
70 testis ∼suscripsi∽subscripsi , et ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto pretium ∼quimquem∽|num:5|quinque|num:5| solidos ei in
70-71 ∼pre∤senti∽prae∤senti
71 a ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto ∼Deusdede∽Deusdedit ❨v(iro)❩viro ❨c(larissimo)❩clarissimo , ∼conparature∽comparatore , ∼traditus∽traditos vidi .
72 S-13 |g:stauros| Moderatus ❨v(ir)❩vir ❨d(evotus)❩devotus , ❨com(i)ti(a)c(us)❩comitiacus , his instrumentis ∼quimquae∽|num:5|quinque|num:5| unciarum fundi ❨s(upra)s(crip)ṭị❩suprascripti
73 Custini et duarum|num:2| unciarum casalis eius rogatus a ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto Domnino ❨v(iro)❩viro ❨h(onesto)❩honesto ,
74 agellario , ∼venditure∽venditore , qui me ∼presente∽praesente signum fecit , testis ∼suscripsi∽subscripsi ,
75 et ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto pretio ∼quimque∽quinque ∼solidus∽solidos ei in ∼prenti∽praesenti a ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto ∼Deusdede∽Deusdedit ❨v(iro)❩viro ❨c(larissimo)❩clarissimo ,
75-76 ∼con∤parature∽com∤paratore
76 , ∼draditus∽traditos vidi .
77 S-14 |g:stauros| Andreas ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus , ❨augustal(is)❩augustalis , his instrumentis quinque|num:5| unciarum fundi ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti Custiṇ[i]Custini
78 et duarum|num:2| unciarum casalis eius rogatus a ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto Domnino ❨v(iro)❩viro ❨h(onesto)❩honesto , agellario ,
79 ∼vinditorem∽venditore , qui me ∼presentem∽praesente signum <fecit>fecit , testis ∼suscribsi∽subscripsi , et ❨s(upra)s(crip)tụṃ❩suprascriptum
79-80 pr[e]∤tiumpre∤tium
80 ∼quinquem∽|num:5|quinque|num:5| solidos ei a ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto Deusdedit ❨v(iro)❩viro ❨c(larissimo)❩clarissimo , ∼conparatorem∽comparatore , tṛadit[os]traditos ⸜vi⸝dividi .
81 S-15 |g:stauros| ego Vitalis ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus , ∼cerearios∽cerearius , his ∼histromentis∽instrumentis quinque|num:5| unciarum
82 fundi ∼supraiscripti∽suprascripti ∼Custinis∽Custini et duarum|num:2| unciarum fundi{fundi} ∼❨su(pra)ṣs(cript)ị❩∽{suprascripti}
83 Custinus{Custinus} et{et} duarum|num:2|{duarum}{|num:2|} ∼iunciarum∽{unciarum} casalis eius rogatus ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto
84 Domnino ❨v(iro)❩viro ❨h(onesto)❩honesto agellario , venditore , qui me ∼presente∽praesente signum
85 fecit , testis ∼suscribsi∽subscripsi , et ❨s(upra)s(crip)tum❩suprascriptum pretium quinque|num:5| ∼solidus∽solidos
86 in ∼presenti∽praesenti a ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto ∼Deusdede∽Deusdedit ❨v(iro)❩viro ❨c(larissimo)❩clarissimo , ∼c⸢ụ⸣mparature∽comparatore , ∼traditus∽traditos vidi .
87 S-16 |g:stauros| ❨Fl(avius)❩Flavius Iohannis , ❨for(ensis)❩forensis huius ∼splendedissimae∽splendidissimae urbis
88 Ravennatis , habens stationem ad Monitam auri in
88-89 porti∤cum
89 Sacri Palati , scriptor huius instrumenti , complevi .
90 S-17 |g:stauros| ❨not(itia)❩notitia testium , qui ∼suscribserunt∽subscripserunt , id est:
91 Pascalis , ❨pal(atinus)❩palatinus ❨s(a)c(rarum)❩sacrarum ❨l(argitionum)❩largitionum et monitarius auri , ❨fil(ius)❩filius ❨q(uon)d(am)❩quondam Laurenti ❨monitar(ii)❩monitarii .
92 S-18 Eugenius , ❨pal(atinus)❩palatinus ❨s(a)c(rarum)❩sacrarum ❨l(argitionum)❩largitionum , filius Leonti medici ab schola greca .
93 S-19 Moderatus , comitiacus .
94 S-20 Andreas , augustalis , ❨fil(ius)❩filius ❨q(uon)d(am)❩quondam Lucernae .
95 S-21 VitalịṣVitalis , ❨c̣erear(ius)❩cerearius , ❨fiḷ(ius)❩filius LeoṇịṣLeonis .
1 S-22 |gap:?| |gap:13| quinque |gap:6| |gap:?| |gap:?| ❨fund(us)❩fundus Varianus ẹṭet ❨fund(us)❩fundus Titianus ạṭq̣ụẹatque ❨fund(us)❩fundus Quadṛ[antula]Quadrantula |gap:?|
2 |gap:?| |gap:3| DeụṣdeditDeusdedit ❨v(ir-…)❩vir-… ❨c(larissim-…)❩clarissim-… et reliquas unci[a]suncias pọṣṣịdentepossidente ∼eudem∽eodem Deusdẹḍ[it]Deusdedit |gap:?|