Sematia

p.ital.2.34.xml

TM: 114817HGV: 114817Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:8|buṣ|gap:9|ṣuịs|gap:8|bus|gap:9|suis |gap:34|
2 |gap:1|ṃ|gap:1|m p̣erper ṣupradictasupradicta loc[a]loca ạdad se p|gap:18|ṛiuṣ|gap:3|c̣|gap:5|p|gap:18|rius|gap:3|c|gap:5|
3 [n]ọstr[a]enostrae saṇctaesanctae A[n]astasiaeAnastasiae possideri mẹme |gap:25|
4 interposita cauṭịoniscautionis nostrae adstringit , et |gap:18|
5 |gap:1|emus obnoxii , ita in tuae dominationis heredumque tuorum iura
5-6 v[eni]∤[ente]sveni∤entes
6 , nobis a te ∼supra∽antea centum viginti|num:121| s[o]l[i]dọssolidos , [qu]ọṣquos ∼praecidenti∽praecedenti tempo[re]tempore ,
7 [ut]ut [fati]fati sụmussumus , nobis et his , qui absentes sunt , sub eo praetexto |g:low-punctus| mutuast[i]mutuasti ,
8 [nun]c̣nunc alios sexaginta|num:60| auri solidos |gap:21|ẹ|gap:2||gap:1||gap:4||gap:21|e|gap:2||gap:1||gap:4|
9 |gap:4|ṭa|gap:2||gap:4|ta|gap:2| in sedecim|num:16| annos undecim|num:11| |gap:28| ,
10 qui faciunt in uno auri solidos centu[m]centum ∼[o]c[tu]gịnt[a]∽|num:180|octoginta|num:180| ∼[excepto]∽exceptis [decem]|num:10|decem|num:10|
10-11 soli∤dis
11 singuli et in soliduṃsolidum [n]ọsnos oblig[antes]obligantes ∼[adque]∽atque [fidedicentes]fidedicentes |gap:3|
12 [acc]ep̣isseaccepisse profitemur , et si qua|gap:1|ṭumqua|gap:1|tum ad tempus s|gap:1|um est
12-13 ∼omni∤modo∽omni∤no
13 quod nobis tale magno ∼praetio∽pretio ∼adimplisti∽adimplevisti , <gratias>gratias agentes etiam deo et tiḅ[i]tibi ,
14 quia ita tuis remediis nobis subvenisti , ụtut gr[avi]busgravibus nos periculis
15 ∼eliverares∽eliberares . S-2 ut ergo debitum ❨s(upra)s(criptum)❩suprascriptum transiret in ∼pṛạeṭio∽pretio , et communịṣcommunis
16 definitione consensus possessionis tibi utriusque mutaret arbitri[um]arbitrium ,
17 quapropter praefatas octo|num:8| uncias paludis cum omnibus ad se
17-18 pertinenti∤bus
18 vel adiacentibus praedictae iuris ecclesiae nostrae nobis scilicet
19 ∼conpetentes∽competentes |g:low-punctus| huius in solutum cessionis tibi sollemnitate
19-20 conceḍ[i]∤musconcedi∤mus
20 |g:low-punctus| , transferentes |g:low-punctus| universum legaliter eiusdem paludis vel
20-21 ∼om∤nia∽om∤nium
21 sibi ∼adiacentia∽adiacentium ius ad tua iura dominiumque pṛạesẹ[ntis]praesentis seriem
22 documenti , quod iam non ut creditor |g:low-punctus| , sed ut dominus ,
23 legitima ∼valeditate∽validitate perfectus ab huius temporis ∼hac∽ac in
23-24 solu∤tum
24 cessione possideas , habiturus licentiam possidendi nec
25 non ad tuos posteros transferendi , vel quibuscumque
25-26 contra[c]∤tibuscontrac∤tibus
26 alienare malueris , cunctis emptionis |g:low-punctus| et venditionis
26-27 sollem∤nibus
27 |g:dipunct| , quae legum praefixit auctoritas |g:low-punctus| , huic contractui
27-28 ∼conpite[n]∤ter∽competen∤ter
28 |g:dipunct| adhibitis ∼aevictionis∽evictionis duplariae robore pariter ∼adtributiṣ∽attributo ,
29 rei quoque melioratae expensis ∼adque∽atque laboribus tibi simuḷsimul
30 pariter universaliter sarciendis |g:low-punctus| . S-3 si quis praedictas paludes [et]et
31 universa sibi adiacentia vel pro parte aut in integro |g:low-punctus| quod absị[t]absit ,
32 ∼aevicerit∽evicerit |g:low-punctus| , quatenus in duplum tibi |g:low-punctus| a nobis cuncta legaliter implẹ[antur]impleantur ,
33 sicut leges in venditionum contractibus constituisse monstrạṇ[tur]monstrantur .
34 S-4 illud etiam spondimus singuli alterutrum invicem nos obliga[nt]ẹṣobligantes
35 ∼adque∽atque fidedicentes |g:low-punctus| , ut si forte quis |g:low-punctus| ∼conministrorum∽comministrorum nostrorum ,
36 qui nunc absentes sunt |g:low-punctus| , quolibet tempore redientes contra
37 hanc nostram ∼deliverationem∽deliberationem , quod non credịmuscredimus , [v]e[nir]evenire
37-38 [t]em[p]∤taverinttemp∤taverint
38 |g:low-punctus| , sive ipsi aut forsitan futurus episcopus |g:low-punctus| , tunc
38-39 pro∤mittimus
39 nos aut de reditibus ❨s(upra)s(crip)tae❩suprascriptae ecclesiae nostrae exp̣|gap:4|exp|gap:4|
40 |gap:3|eṭ|gap:6|ep|gap:3|li|gap:3|et|gap:6|ep|gap:3|li [a]a ṿoḅisvobis ❨ṣ(upra)s(criptis)❩suprascriptis ạc̣cepimusaccepimus in ∼praetio∽pretio eis
40-41 ∼reconpen∤sare∽recompen∤sare
41 aut certe , si habuerimus aliquid venundare |g:dipunct| , ex ∼praetio∽pretio
41-42 portio∤nis
42 nostrae eisdem universa portione eorum , qui advenerint ,
42-43 adim∤plere
43 , ẹạea minus ne de propriis facultatibus |g:low-punctus| nostris |g:low-punctus| eisdem , ut diximus ,
44 satisfacere pollicemur |g:low-punctus| sine cuiuslibet iudicis auctoritatem |g:low-punctus| , et |gap:3|
45 ∼indempnitatem∽indemnitatem tuam heredumque tuorum |g:low-punctus| nos heredesque nostrọ[s]nostros
46 ex omnibus periculis salvam facere per hunc documentum spondemus ,
47 absque aliqua altercatione vel controversia |g:dipunct| , nullove tempore veḷvel
48 quandoque nos heredesque nostri sint absoluti , si , quod absit , vos hered[es]heredes
49 |gap:5|ḷ|gap:1|ḅ|gap:7||gap:5|l|gap:1|b|gap:7| [a]liquaaliqua ∼sustenueri⸢ti⸣s∽sustinueritis detrimenta , ∼donhaec∽donec vobis omnịṣomnis
49-50 [quan]∤titasquan∤titas
50 , quae nobis in ∼praetio∽pretio est per hoc documento ∼conpleta∽completa , in integro
50-51 se∤cundum
51 leges et ∼aedicta∽edicta cuncta a nobis nostrisque ∼hhbus∽heredibus tibi tu[is]q̣[ue]tuisque
52 posteris impleantur |g:dipunct| , et ad cumulum ∼tuae∽tui firmitatis dominii ❨s(upra)s(crip)ta❩suprascripta c̣a[utio]cautio
53 centum viginti|num:120| solidorum a nobis tibi emissa pro tui dominii , ut dixim[us]diximus ,
54 firmitatem penes te placuit resideri |g:low-punctus| , ut in posterum qualibet
55 nostra heredumque nostrorum vel ∼conlivertorum∽collibertorum
55-56 comministror[umnos]∤trorumcomministrorumnos∤trorum
56 publico privatove iudicio repetitio vel causatio sit generaliṭẹ[r]generaliter
57 amputata , Aquilianae quoque Nervianae legum vigore subiungent|gap:2| ,
58 sed et stipulationis ∼valeditate∽validitate legitima sollemnitate adicienti .
58-59 S-5 [Tra]∤[diti]oṇemTra∤ditionem
59 praeterea corporalem pro translatione dominii no[stri]nostri
60 ∼fide∽fidei publicae testimonio |g:dipunct| tibi ❨s(upra)s(cripto)❩suprascripto Petro ❨v(iro)❩viro ❨r(everendo)❩reverendo ❨def(ensori)❩defensori , ∼conparatori∽comparatori ,
60-61 actoribus∤que
61 tuis iuxta fidem traditionis ∼epistule∽epistulae huic documento consenti|gap:3|
62 fieri |g:dipunct| damus , tribuimus et concedimus licentiam , ita ut in traditiọ[ne]traditione
63 ∼corporale∽corporali facienda in nullo penitus nostra exploretur nec quaerạṭụṛquaeratur
64 praesentia |g:dipunct| , omni |g:low-punctus| vis |g:low-punctus| , metus |g:low-punctus| ac doli suspicione calcata ,
64-65 univer∤sis
65 praeterea refragationibus cauti et non numerati
65-66 quaestioni∤busque
66 sublatis |g:low-punctus| , quia et antea , ut superius interfati sumus , centum
67 viginti|num:120| solidos capitaneos a te secundum fidem cautionis , qui nostris
68 nostrorumque omnium necessitatibus proficerunt , accepisse
69 ostendimur , et nunc reliquos sexaginta|num:60| auri solidos numeratio[ne]numeratione
70 facta et ∼traditionem∽traditione in ∼praetio∽pretio rei ∼sste∽suprascriptae reputatis , ut superius , legitim[is]legitimis
71 accepisse dinoscimur |g:low-punctus| , qui faciunt in uno auri solidos centum
71-72 ∼octu∤ginta∽|num:180|octo∤ginta|num:180|
72 ∼excepto∽exceptis decem|num:10| ∼solidos∽solidis , qui nobis de ∼unsura∽usura a te sunt relaxati .
73 S-6 hoc autem in solutum cessionis venditionisque documentum
73-74 De∤usdedit
74 , forensi civitatis Classis ❨Rav(ennatis)❩Ravennatis , noto rogatarioque nostro ,
74-75 scri∤bendum
75 dictavimus |g:low-punctus| , in quo subter , posteaquam nobis ad singula esṭest
76 ab ∼scribtore∽scriptore relictum , diligenter intelligentes manibus nostris
76-77 ∼sus∤cribtiones∽subs∤criptiones
77 vel signa ∼inpraessimus∽impressimus |g:low-punctus| , simul et testes pariter , ut
77-78 ∼susc[ri]∤berent∽subscri∤berent
78 , conrogavimus . S-7 alligandi quoque archivalibus gestis , ubi ubi{ubi}
79 vel quandoque eligeritis |g:low-punctus| , omissa nostra professione damus ,
79-80 tribui∤mus
80 et concedimus licentiam , stipulantique tibi Petro ❨v(iro)❩viro ❨r(everendo)❩reverendo ❨def(ensori)❩defensori ,
81 ∼conparatori∽comparatori , spopondimus nos ❨q(ui)❩qui ❨s(upra)❩supra |g:low-punctus| , universus clerus , idest
82 Optarit et Vitalianus ∼praesb∽❨(yteri)❩presbyteri , Su⸢n⸣iefridusSuniefridus ❨diac(onus)❩diaconus , Petrus ❨subdiac(onus)❩subdiaconus ,
83 Wiliarit et Paulus clerici |g:dipunct| nec non et Minnulus et Danihel , Theudi
84 la , Mirica et Sindila spodei |g:low-punctus| , Costila , Gudelivus , Guderit , Hosbut et
84-85 Be∤nenatus
85 ∼ustiarii∽ostiarii |g:dipunct| , Wiliarit et Amalatheus |g:low-punctus| idem spodei singuli et in
85-86 so∤lido
86 invicem nos innodantes , in solutum ∼cendentes∽cedentes ac venditores ,
87 ad omnia ❨s(upra)s(cripta)❩suprascripta . S-8 actum ∼diae∽die et decies ❨p(ost)❩post ❨c(onsulatum)❩consulatum ❨s(upra)s(crip)❩tisuprascripti .
88 S-9 |gap:4_lines|
92 signum |g:stauros| Vitaliani ∼praesb∽❨(yteri)❩presbyteri , ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti venditoris , qui
92-93 f[acien]∤tefacien∤te
93 ∼invecillitate∽imbecillitate oculorum ∼suscribere∽subscribere non potuit , signum f[ecit]fecit .
94 S-10 |gap:4_lines|
98 ego Petrus , ❨subdiac(onus)❩subdiaconus ∼aclisie∽ecclesiae ∼gotice∽gothicae ∼sancte∽sanctae ∼ạṇạstasie∽Anastasiae , ∼uic∽huic in solutum
98-99 [cessio]∤niscessio∤nis
99 venditionisque et documentum ∼padulis∽paludis ❨s(upra)s(crip)torum❩suprascriptorum cum omnibus [ad]ad [se]se
100 pertinentibus , a me vel ❨s(upra)s(crip)tis❩suprascriptis ∼collivertis∽collibertis vel ∼conministris∽comministris [mei]smeis fa[ctum]factum
100-101 ∼[vo]∤bi∽vo∤bis
101 , ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto Petro ❨v(iro)❩viro ❨r(everendo)❩reverendo ❨def(ensori)❩defensori , ∼conparatori∽comparatori , ad omnia ❨s(upra)s(crip)ta❩suprascripta relegi , consenṣịconsensi [et]et
101-102 ∼[sus]∤cribsi∽sus∤cripsi
102 , et testes , ut ∼suscriberent∽subscriberent , pariter conrogavimus , et pretiu[m]pretium
103 ∼centu∽centum octoginta|num:180| solidos , id est centum viginti|num:120| per ∼cautione∽cautionem aṇ[tea]antea
104 accepisse profitemur , et nunc de ∼presenti∽praesenti alios sexaginta|num:60| sol[idos]solidos
105 ∼percipimus∽percepimus . S-11 |gap:?| .
106 S-12 signum |g:stauros| Wiliarit clerici , ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti venditoris , qui facien[te]faciente
107 ∼invecillitate∽imbecillitate oculorum ∼suscribere∽subscribere non potuit ideoque signum f[ecit]fecit .
108 S-13 ego Paulus , clericus ∼eclesie∽ecclesiae legis Gothorum ❨s(an)c(t)❩a⸢ẹ⸣sanctae ∼anastasie∽Anastasiae , huic
108-109 ∼docuṃ[en]∤tum∽documen∤to
109 a nobis ∼factum∽facto ∼suscribsi∽subscripsi , et pretium auri solidos ∼cento∽centum ∼octuginta∽|num:180|octoginta|num:180| ,
109-110 ḥ[o]∤cho∤c
110 est ∼cento∽centum viginti|num:120| per ∼cautione∽cautionem antea accepimus et nunc de
110-111 ∼pṛ[esen∤ti]∽praesen∤ti
111 ∼alius∽alios sexaginta|num:60| solidos de ∼presenti∽praesenti percipisse videmur pro ∼padu[l]ẹ[s]∽paludes ⸜❨s(upra)s(crip)❩tas⸝suprascriptas .
112 S-14 |gap:2|ḷạ|gap:2|la defensor huic ∼docọmento∽documento a nobis facto ∼suscrịṣbi∽subscripsi , et pretio auri
112-113 sọ[li]∤dossoli∤dos
113 ∼cento∽centum octoginta|num:180| , h[o]choc est centum viginti|num:120| per ∼cautione∽cautionem antea accep[isse]accepisse
113-114 [vi]∤demurvi∤demur
114 , de ∼presenti∽praesenti ∼alius∽alios ∼xexaginta∽|num:60|sexaginta|num:60| ∼solidus∽solidos de ∼presenti∽praesenti perci[pisse]percipisse
115 videmur pro ∼padules∽paludes ❨s(upra)s(criptas)❩suprascriptas .
116 S-15 ego WillienanṭWillienant huic ∼documentụ∽documento a nobis ∼factu∽facto ∼suscribsi∽subscripsi , et ❨pretiu(m)❩pretium auri solidos [❨centu(m)❩]centum
117 ∼octuginta∽|num:180|octoginta|num:180| , hoc est centum viginti per ∼cautione∽cautionem antea accepimus , et nunc̣nunc [de]de
117-118 ∼[pre]∤senti∽prae∤senti
118 ∼alius∽alios ∼sessaginta∽|num:60|sexaginta|num:60| solidos de ∼presenti∽praesenti percipisse videmur pro ∼padules∽paludes suprascṛ[iptas]suprascriptas .
119 S-16 ego Igila huic ∼documentum∽documento a nobis ∼factu∽facto ∼suscripsi∽subscripsi , et ∼pretio∽pretium auri solidos centụmcentum vig[inti]|num:120|viginti|num:120|
120 [p]erper ∼cautione∽cautionem antea ❨accepimu(s)❩accepimus , et ∼nuc∽nunc de ∼praesenti∽praesenti ∼alius∽alios sexaginta|num:60| solidos de
120-121 ∼[pre∤senti]∽prae∤senti
121 percepisse videmur pro ∼palụ5ḍes∽paludes suprascriptas .
122 S-17 ego Theudila , clericus ∼eclesiae∽ecclesiae ❨s(upra)s(criptae)❩suprascriptae legis Gothorum ∼sce∽sanctae ∼anastasie∽Anastasiae , hụ[ic]huic
123 documento de ∼paludes∽paludibus ❨s(upra)s(criptis)❩suprascriptis a ∼novis∽nobis ∼factṭụm∽facto ∼suscriṣsi∽subscripsi , eṭet cento vigint[i]|num:120|viginti|num:120|
123-124 ∼[so]∤lidus∽so∤lidos
124 antea ∼accipimus∽accepimus per ∼cautione∽cautionem , et nunc de ∼presenti∽praesenti ∼alius∽alios
124-125 ṣ[exa]∤g̣ịntasexa∤ginta
125 ∼solidus∽solidos ∼accipimus∽accepimus , ∼hac∽ac sic fient solidi ∼centu∽centum ∼octuginta∽|num:180|octoginta|num:180| .
126 S-18 |gap:4_lines|
130 signum |g:stauros| Sinthilanis , spodei ❨s(upra)s(crip)tae❩suprascriptae basilicae Gothorum , ve[n]ḍ[itoris]venditoris .
131 S-19 signum |g:stauros| Costilanis , ∼ustiarii∽ostiarii ❨s(upra)s(crip)tae❩suprascriptae basilicae Gothorum , ṿẹṇḍ[itoris]venditoris .
132 S-20 signum |g:stauros| Gudelivi , ∼ustiarii∽ostiarii ❨s(upra)s(crip)tae❩suprascriptae basilicae Gothorum , venditori[s]venditoris .
133 S-21 signum |g:stauros| Guderit , ∼ustiarii∽ostiarii ❨s(upra)s(crip)tae❩suprascriptae basilicae Gothorum , vendịtoriṣvenditoris .
134 S-22 signum |g:stauros| Hosbut , ∼ustiarii∽ostiarii ❨s(upra)s(criptae)❩suprascriptae basilicae Gothorum , vẹ[nditoris]venditoris .
135 S-23 signum |g:stauros| Benenati , ∼ustiarii∽ostiarii ❨s(upra)s(criptae)❩suprascriptae ∼basilice∽basilicae Gothorum , [venditoris]venditoris .
136 S-24 |gap:4_lines|
137 |gap:?_lines|