Sematia

p.ital.2.31.xml

TM: 114814HGV: 114814Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?| [o]p[timo]optimo [et]et [inconcus]soinconcusso iure possess[um]possessum [es]ṭest , iṭạita usque nunc̣nunc [in]in h(…)h… d(…)d… die ∼pọssedetur∽possidetur , ∼optụ[mum]∽optimum maximumque est . S-2 ∼venientem∽veniens ṣ[i]bịsibi ❨s(upra)s(criptus)❩suprascriptus venditor dixit ex iure et ∼successionem∽successione ❨q(uon)d(am)❩quondam matris ∼sụe∽suae et filiorum suorum , omni ∼praetio∽pretio ịṇteṛinter eọseos
2 placito et defin[it]odefinito pro ❨s(upra)s(criptis)❩suprascriptis ∼portiones∽portionibus ex duobus fundis et omnibus ad se pertinentibus auri solidos dominicos , optimos , pensantes numero quadraginta|num:40| tantum , ∼quem∽qui eidem venditori per manus ❨s(upra)s(cripti)❩suprascripti emptoris dati ,
2-3 nume∤[rat]ịnume∤rati
3 et traditi su[n]tsunt domi ex arca vel ex sacculo suo testibus praesentibus infra ∼suscribturi∽subscripturi , nihilque sibi ❨s(upra)s(criptus)❩suprascriptus venditor ex hoc omni ∼praetio∽pretio quidquam amplius ∼rediberi∽redhiberi dixit , et pollicetur se nullam in posterum adversus
3-4 ∼euṃ∤[dem]∽eun∤dem
4 c̣[omparatorem]comparatorem ∼heredibuṣve∽heredesve eius super huius definitionis placitum aliquam aliquando movere rem , litem , actionem , petitionem , repetitionem , controversiam , ∼questionem∽quaestionem in rem vel in personam ∼habire∽habere
4-5 ∼aviturus∤[ve]∽habiturum∤ve
5 [esse]esse [,], [in]in [qua]ṃquam ∼bacuam∽vacuam possessionem rei ❨s(upra)s(criptae)❩suprascriptae qui supra venditor ∼eundem∽eidem emptori ∼actoresque∽actoribusque eius in rem ire , mittere , ingredi possidereque permisit , ∼hac∽ac suos omnes inde ex eadem ∼rem∽re exisse , excessisse ∼dissesseque∽discessisseque dixit
6 [nummo]nummo [usuali]usuali [domin]icodominico uno|num:1| . S-3 ḷịberasliberas autem ∼inlibatas∽illibatas portiones duorum|num:2| fundorum ab omni nexu fisci , ∼deviti∽debiti populi ∼pribative∽privative et ab ∼here∽aere alieno , litibus , causis ∼controversihisque∽controversibusque omnibus nec non et a sorte ∼barbari∽barbara et a ratione
7 [tutelaria]tutelaria [sed]sed [et]et [cura]cura ẹṭet ab obligatione ∼citerisque∽ceterisque aliis titulis vel ∼honeribus∽oneribus sive contractibus , nullique antea portiones iuris sui ∼sive∽sibi ∼conpetentes∽competentes in integro a se donatas , cessas neque distractas nec alicui offiduciatạṣoffiduciatas ,
8 [nec]nec [cum]cum [quoquam]quoquam [e]ạseas habere cọṃṃ[un]ẹṣcommunes [n]eq[ue]neque p̣[e]ṛper cautionem neque per venditionem aliove quolibet iure transtulisse sed sui iuris esse professus est . S-4 et si quis portiones supramemoratas , de qua h(…)h… d(…)d… die agitur , partemve
9 [earum]earum [inve]inve [quam]quam [pa]ṛṭempartem aut ụṣụmfructumveusumfructumve earum quis evicerit , quominus emptori ❨s(upra)s(cripto)❩suprascripto ipsum , heredes successores[ve]successoresve [e]iuseius eumve , ad quem ea ∼ris∽res erit , de qua agitur ❨p(ertinet)❩pertinet ❨p(ertinebit)❩pertinebit , habere , ∼tenire∽tenere , possidere , uti , frui ∼usumque∽usuque ∼capire∽capere ,
10 [donare]donare [,], [vendere]vendere , commutare , ṃ[o]ṛemore quo voluerit in perpetuo vindicare ∼ricte∽recte liceat comparatori heredibusve eius , quod ita ∼licetum∽licitum non erit , evictum ablatumve quid fuerit , tunc quanti ea ∼ris∽res erit , quae evicta ∼fuerint∽fuerit ,
11 [duplum]duplum [numeru]ṃnumerum solidorum ❨s(upra)s(criptum)❩suprascriptum sed et rei quoque melioratae , ∼aedificate∽aedificatae ∼culteque∽cultaeque ∼taxationem∽taxatione habita a ❨s(upra)s(cripto)❩suprascripto venditore heredibusve eius memorata ∼conparatori∽comparatori eiusque heredibus cogantur inferre iuxta legum
12 ∼[ordine]∽ordinem . S-5 [huic]huic [vendi]tionivenditioni tradiṭioniquetraditionique dolum malum ∼abes∽abest afuturusque est vi , metu et ∼circumscribtione∽circumscriptione cessante , de qua re et de quibus omnibus ❨s(upra)s(criptis)❩suprascriptis stipulatus est Montanus ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus notarius , emptor , spopondit qui supra
13 [Domnicus]Domnicus [❨v(ir)❩]vir [❨h(onestus)❩]honestus [vendi]ṭorvenditor ad omnia ❨s(upra)s(cripta)❩suprascripta in ∼vervis∽verbis sollemnibus . S-6 actum ❨Rav(enna)❩Ravenna , die sexies ❨p(ost)❩post ❨c(onsulatum)❩consulatum ❨s(upra)s(cripti)❩suprascripti . S-7 signum Dominici ❨v(iri)❩viri ❨h(onesti)❩honesti , ❨s(upra)s(cripti)❩suprascripti venditoris , litteras nescientis . S-8 item ∼suscribtio∽subscriptio testium . S-9 Florus ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus his instrumentis portiones fundi
13-14 Do∤[micilii]Do∤micilii
14 [vel]vel [Centum]Centum [,], [q]uodquod Viginti et quịnquequinque appellatuṛappellatur , in integro cum ∼edificio∽aedificio rogatus a Domnico ❨v(iro)❩viro ❨h(onesto)❩honesto , ❨s(upra)s(cripto)❩suprascripto venditore , ipso praesente testis ∼suscribsi∽subscripsi , et ❨s(upra)s(criptum)❩suprascriptum
14-8 ∼prae∤tium∽pretium
8 quadraginta|num:40| solidos ei in praesenti traditos vidi , qui et
15 [mei]mei [praesentia]praesentia [sign]umsignum feci[t]fecit [.]. S-10 [Reparatu]ṣReparatus [❨v(ir)❩]vir [❨c(larissimus)❩]clarissimus [,], [prae]p̣ositu[s]praepositus c̣[ur]ṣ[o]ruṃcursorum ḍ❨[o]mi[ni]c̣[or(um)]❩dominicorum , ḥ[i]shis instrumentis porti[on]ịsportionis ❨s(upra)s(cripti)❩suprascripti fundi ∼doṃucilii∽Domicilii cum ∼edificio∽aedificio et Centum viginti quinque appellatur in integro rogatus a Domnico ❨v(iro)❩viro ❨h(onesto)❩honesto , ❨s(upra)s(cripto)❩suprascripto
1 venditore , ipso praesente testis ∼suscribsi∽subscripsi , et ❨s(upra)s(criptum)❩suprascriptum
1-8 ∼prae∤tium∽pretium
8 quadraginta|num:40| solidos ẹ[i]ei [i]ṇin praesenti traditos vidi , qui mei praesentia signuṃsignum fecit . S-11 Paulus ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus , ❨arg(entarius)❩argentarius , his instrumentis portionis fundi Domicilii cum ∼edificio∽aedificio vel Centum ,
2 qui Viginti quinque appellatur , rogatus a Domnico ❨v(iro)❩viro ❨h(onesto)❩honesto , ❨s(upra)s(cripto)❩suprascripto venditore , ipso praesente testis ∼suscribsi∽subscripsi , et ❨s(upra)s(criptum)❩suprascriptum ∼praetium∽pretium quadraginta|num:40| solidos ei in praesenti ∼traditus∽traditos vidi , et mei praesentia signum fecit . S-12 ego Vitalis ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus , monitarius ,
3 his instrumentis portionis ❨s(upra)s(cripti)❩suprascripti fundi Domicilii cum edificio vel Cento , qui Viginti quinque appellatur , rogatus a Domnico ❨v(iro)❩viro ❨h(onesto)❩honesto , ❨s(upra)s(cripto)❩suprascripto venditore , ipso praesente testis ∼suscribsi∽subscripsi , et ❨s(upra)s(criptum)❩suprascriptum
3-8 ∼prae∤tium∽pretium
8 quadraginta|num:40| solidos ei in
8-4 prae∤senti
4 ∼traditus∽traditos vidi . S-13 ego Romulus ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus , silentiarius , his instrumentis portionis fundi Domicilii cum ∼edificio∽aedificio vel Centum , qui Viginti quinque ❨appell(atur)❩appellatur , rogatus a Domnico ❨v(iro)❩viro ❨h(onesto)❩honesto , ❨s(upra)s(cripto)❩suprascripto venditore , ipso praesente testis ∼suscribsi∽subscripsi , et ❨s(upra)s(criptum)❩suprascriptum
5 ∼praetium∽pretium quadraginta|num:40| solidos ei in praesenti ∼traditus∽traditos vidi , et mei praesentia signum fecit . S-14 item inserendam epistulam traditionis ∼data∽datam ad municipes civitatis ∼faventine∽Faventinae . S-15 dominis ∼praedicavilibus∽praedicabilibus et colendis
5-6 paren∤tibus
6 defensori , ❨mag(istratui)❩magistratui ❨q(uinquenna)l(i)❩quinquennali cunctoque ordini curiae civitatis ∼faventine∽Faventinae Domnicus ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus ❨sal(utem)❩salutem . S-16 noverit ❨grav(itas)❩gravitas ❨v(estra)❩vestra me iure optimo et propria ∼volumtatem∽voluntate legibus ∼distracxisse∽distraxisse , et ∼distracxi∽distraxi , montano ❨v(iro)❩viro ❨c(larissimo)❩clarissimo , notario sacri ∼vestearii∽vestiarii ❨dom(ini)❩domini ❨n(ostri)❩nostri , id est
7 omnem portionem meam mihi ∼conpetentem∽competentem ex ❨fund(o)❩fundo , cui vocabulum est Domicilius , cum aedificio ∼quam∽et ex ❨fund(o)❩fundo , qui ❨appell(atur)❩appellatur Centum , ∼idem∽item portionem ∼suam∽meam omnem in integro cum omnibus ad se pertinentibus , a quo omnem
7-8 ∼prae∤tium∽pre∤tium
8 placitum et definitum in praesenti percipi auri solidos quadraginta|num:40| , ut tenor continet instrumentorum , quae ∼aput∽apud ∼ravennati∽Ravennatem ∼urbe∽urbem ∼confecte∽confecta sunt , et quia sola traditio ∼ei∽eis deest , ideoque , domini ∼praedicaviles∽praedicabiles ,
8-9 ac∤cepta
9 ∼hanc∽hac ∼epistulam∽epistula ∼meam∽mea ❨lau(dabilitas)❩laudabilitas ❨v(estra)❩vestra ∼dignavitur∽dignabitur quolibet modo aut quolibet tempore , quando eidem emptori placuerit , sollemnem traditionem celebrari , ut adnoscat ad se deinceps omnia pertinere ; S-17 nomen quoque ∼meo∽meum
10 de polypticis publicis eximi faciatis et nomen ❨s(upra)s(cripti)❩suprascripti emptoris in loco prosterni faciatis . S-18 quam epistulam traditionis de ∼inmutato∽immutato dominio Stefano ❨v(iro)❩viro ❨h(onesto)❩honesto ❨for(ensi)❩forensi , rogatario meo , scribendam dictavi , in qua subter manu
11 propria signum feci et testes , ut ∼suscriberent∽subscriberent , conrogavi et ad vos direxi sub ❨d(ie)❩die ỊỊỊIII ❨Nonar(um)❩Nonarum ❨Ianuariar(um)❩Ianuariarum , ❨ind(ictione)❩indictione tertia , sexies ❨p(ost)❩post ❨c(onsulatum)❩consulatum Paulini ❨Iu[n(ioris)]❩Iunioris ❨v(iri)❩viri ❨c(larissimi)❩clarissimi , ❨Rav(ennae)❩Ravennae . S-19 signum Domnici ❨v(iri)❩viri ❨h(onesti)❩honesti , ❨s(upra)s(cripti)❩suprascripti venditoris , litteras nescientis . S-20 item ∼suscribtio∽subscriptio
11-12 tes∤tium
12 Florus ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus huic epistulae traditionis fundi Domicilii cum ∼edificio∽aedificio vel Centum , quod Viginti et quinque appellatur , rogatus a Domnico ❨v(iro)❩viro ❨h(onesto)❩honesto , ❨s(upra)s(cripto)❩suprascripto venditore , ipso praesente testis ∼suscribsi∽subscripsi . S-21 Reparatus ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus ,
12-13 prae∤positus
13 cursorum ❨dominicor(um)❩dominicorum , huic ∼epistule∽epistulae traditionis portionis fundi Domicilii cum ∼edificio∽aedificio vel Centum , quod Viginti et qụ[i]nquequinque appellatur , rogatus a Domnico ❨v(iro)❩viro ❨h(onesto)❩honesto , ❨s(upra)s(cripto)❩suprascripto venditore , ipso praesente testis ∼suscribsi∽subscripsi .
13-14 S-22 Pau∤lus
14 ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus , ❨arg(entarius)❩argentarius , huic ∼epistule∽epistulae Domicilii cum ∼edificio∽aedificio vel Centum , quod Viginti et quinque appellatur , rogatus a Domnico ❨v(iro)❩viro ❨h(onesto)❩honesto , ❨s(upra)s(cripto)❩suprascripto venditore , ipso praesente testis ∼suscribsi∽subscripsi .
1 S-23 ❨m[a]g(istratus)❩magistratus ❨d(ixit)❩:dixit: lecta instrumenta venditionum simulque et epịstụlamepistulam traditionis in acta ∼megrarunt∽migraverunt . S-24 et ❨adi(ecit)❩:adiecit: ❨secund(um)❩secundum petitịọṇempetitionem Montani ❨v(iri)❩viri ❨c(larissimi)❩clarissimi pergant nunc de praesenti Firmilianus Ursa et ❨F(lavius)❩Flavius Severus ❨Iun(ior)❩Iunior ∼❨vv(iri)❩∽viri ∼ll∽❨(audabiles)❩laudabiles , principales , una cum ∼deusdedet∽Deusdedit ❨except(ore)❩exceptore ad ∼domnico∽Domnicum ❨v(irum)❩virum ❨h(onestum)❩honestum , iṭạita ut , dum eidem instrumenta venditionum una cum ∼epistulam∽epistula traditionis
2 ∼ostense∽ostensa ∼relicteque∽relictaque fuissent , si a se ∼factas∽facta esse cognoscet vel quid responsi dederit , actis renuntietur . S-25 ❨c(um)q(ue)❩cumque ad Domnicum ❨v(irum)❩virum ❨h(onestum)❩honestum , ❨s(upra)s(criptum)❩suprascriptum ∼venditore∽venditorem , ∼itum∽item fuisset et paulo post regressum ad publicum , ∼❨pp(raesentibus)❩∽praesentibus ∼❨qq(ui)❩∽qui ∼❨ss(upra)❩∽supra Firmiliano Urso et ❨Fl(avio)❩Flavio Severo ❨Iun(iore)❩Iuniore ∼❨vv(iris)❩∽viris ∼❨ll(audabilibus)❩∽laudabilibus principalibus sed et ∼deusdedet∽Deusdedit ∼exceptor∽exceptore dixerunt: sicut
3 praecipit ❨grav(itas)❩gravitas ❨v(estra)❩vestra , perreximus ad Domnicum ❨v(irum)❩virum ❨h(onestum)❩honestum , ❨s(upra)s(criptum)❩suprascriptum ∼venditore∽venditorem , cuique dum a ∼novis∽nobis eidem instrumenta venditionum simulque et ∼epistulam∽epistula traditionis ∼ostense∽ostensa ∼relicteque∽relictaque fuissent , ita dedit responsum se ∼easdem∽eadem Stefano ❨v(iro)❩viro ❨h(onesto)❩honesto , ❨for(ensi)❩forensi , ∼scribendas∽scribenda ∼dictasset∽dictavisset et ipse in eisdem
4 subter signum fecisset testesque , qui ∼inivi∽inibi ∼suscribserunt∽subscripserunt , ipse ∼conrogasse∽conrogavisse professus est , per quibus ṣese ∼distracxisse∽distraxisse , et ∼distracxit∽distraxit , ∼adque∽atque ∼tradedisse∽tradidisse , et tradidit , ∼his∽is idem Domnicus ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus eidem Montano ❨v(iro)❩viro ❨c(larissimo)❩clarissimo , notario sacri ∼vesterii∽vestiarii $, , sub duplariae rei evictionis nomine
5 et rei quoque ∼meliorate∽melioratae ea omnia , quae textus ipsorum instrumentorum venditionum vel ∼epistule∽epistulae traditionis ad singula tenor continent ∼scribtura∽scriptura , ∼quas∽quae etiam gestis ❨grav(itatis)❩gravitatis ❨v(estrae)❩vestrae allegare desiderat , his actis profitemur .
6 S-26 ❨mag(istratus)❩magistratus ❨d(ixit)❩:dixit: accepta ∼responsionem∽responsione praesentum Firmiliani Ursi et ❨Fl(avi)❩Flavi Severi ❨Iun(ioris)❩Iunioris ∼❨vv(irorum)❩∽virorum ∼ll∽❨(audabilium)❩laudabilium , principalium , pariterque et ∼deusdedet∽Deusdedit ❨except(oris)❩exceptoris quid nunc amplius fieri desideratur|g:modern-questoin-mark| Montanus ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus , notarius sacri ∼vestearii∽vestiarii , dixit: quoniam omnia ordine suo , ∼que∽quae ad firmitatem ipsorum instrumentorum venditionum vel ∼epistule∽epistulae traditionis
7 ∼rubor∽roborem pertinebat , rite ademplita sunt , ideoque peto ❨grav(itatem)❩gravitatem ❨v(estram)❩vestram , optimi ❨mag(istratus)❩magistratus , ut gesta mihi pṛọpterpropter ∼monimen∽munimen meum a ∼conpetenti∽competenti ọfficioofficio edi iubeatis ex more .
8 S-27 Pompulius Plautus ❨mag(istratus)❩magistratus dixit: ut petisti , gesta tibi propter ∼monimen∽munimen tuum a ∼conpetenti∽competenti officio dabuntur ex more .
9 S-28 Pompulius Plautus ∼magestratus∽magistratus
10 gesta apud me habita recognovi . S-29 ego Plautus .
11 S-30 Flavius Florianus , ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus , his gestis apud nos habitis ∼suscribsi∽subscripsi . S-31 ẹg̣ọego F̣ḷọṛị❨anụ(s)❩Florianus .
12 S-32 Firmilianus Ursus , ❨v(ir)❩vir ❨l(audabilis)❩laudabilis , his gestis apud nos habitis ∼suscribsi∽subscripsi .
13 S-33 Flavius Severus ❨Iun(ior)❩Iunior , ❨v(ir)❩vir ❨l(audabilis)❩laudabilis , his gestis apud nos habitis ∼suscribsi∽subscripsi .
14 S-34 ❨Fl(avius)❩Flavius Quiriacus ❨Iun(ior)❩Iunior , ❨v(ir)❩vir ❨l(audibilis)❩laudibilis , his gestis apud nos habitis ∼suscribsi∽subscripsi .
15 S-35 ∼deusdedet∽Deusdedit exceptor civitatis ❨Rav(ennatis)❩Ravennatis ∼his∽ea ∼gestis∽gesta ediḍ[i]edidi .