Sematia

p.ital.1.8.xml

TM: 114801HGV: 114801Date: – Place:

1a m1 S-1 [❨imp(erante)❩]imperante [❨d(omino)❩]domino [❨n(ostro)❩]nostro [Iustiniano]Iustiniano [❨p(er)p(etuo)❩]perpetuo [❨Aug(usto)❩]Augusto [anno]anno [XXXVIII]XXXVIII [,], [❨p(ost)❩]post [❨c(onsulatum)❩]consulatum [Basili]Basili [anno]anno [XXIII]XXIII [,], [su]ḅsub ❨d(ie)❩die XVI ❨Ḳạlend(arum)❩Kalendarum Augustarum , ❨ind(ictione)❩indictione XII , Ravennae
1 |gap:140| ❨q(uon)d(am)❩quondam Collicti , dixit: cuiusmodi chartula plenariae securitatis mihi fecerit Gratianus ❨v(ir)❩vir ❨r(everendus)❩reverendus , legitimae constitutus tutor Stefani ❨h(onesti)❩honesti ❨p(ueri)❩pueri , de ∼it∽eo , quod ipsius
2 |gap:140| indi . S-2 deinde una mecum principales viros pariter et ❨except(orem)❩exceptorem ad memoratum Gratianum ❨v(irum)❩virum ❨r(everendum)❩reverendum , legitimum constitutum tutorem Stefani ❨h(onesti)❩honesti ❨p(ueri)❩pueri , dirigi
2-3 iube∤[atis]iube∤atis
3 , |gap:150| [scribenda]mscribendam dictaverit , et ipse in eadem manu proprịạpropria signum ∼inpraesserit∽impresserit testesque , ut ∼suscriberent∽subscriberent , ∼conrogavit∽corrogavit , vel si mobilia , quae inferius leguntur , si a me
4 |gap:140| [e]ameam ❨lau(dabilitatis)❩laudabilitatis ❨v(estrae)❩vestrae allegare ṿolueritvoluerit , seu quam haḅẹạthabeat voluntatem , ḥishis actis edicere non moretur .
5 S-3 |gap:140| [r]ecitatumrecitatum est: ❨imp(erante)❩imperante ❨d(omino)❩domino ❨n(ostro)❩nostro Iustiniano ❨p(er)p(etuo)❩perpetuo ❨Aug(usto)❩Augusto ạnnoanno tricensimo ọctavooctavo , ❨Rav(ennae)❩Ravennae , ❨p(ost)❩post ❨c(onsulatum)❩consulatum Basili anno vicensimo tertio , ❨s(ub)❩sub ❨d(ie)❩die Iduum ❨Iuliar(um)❩Iuliarum , ❨ind(ictione)❩indictione duodecima , Ravennae .
6 S-4 |gap:140|s vel condicionibus radici[t]usradicitus possit esse c̣[o]nputataconputata ; S-5 et ideo , dum inter Gratianum ❨v(irum)❩virum ❨r(everendum)❩reverendum , legitimae constitutum tutorem Stefani ∼inpuveris∽impuberis , et
7 |gap:140| et res gesta documentis ∼asscribi∽ascripsi , ut omnes d[e]de c[i]terocitero sopiatur oblivio , et res memoriae sempiternae mandetur , nec probatio , cum necesse fuerit ,
8 |gap:140| [legiti]ṃaelegitimae constitutum , a te ❨s(u)p(ra)d(ic)ta❩supradicta Germana , ❨cḷ(arissima)❩clarissima ❨f̣(emina)❩femina , ọmnemomnem tertiam portionem praefato minori ∼conpetentem∽competentem secundum tenorem testamenti
9 |gap:140|d conservandum nihilom[i]nusnihilominus percepisse , [et]et de omnibus superadnexis capitulis vel de quibuslibet aliis decisam esse omnem causationem
10 |gap:140| poterant , deducta inter nobis ad liq̣ụ[id]ụmliquidum omnem rationem ❨s(upra)s(crip)tae❩suprascriptae successionis te manifestum est omnia ∼persolsisse∽persolvisse , et sine
10-11 alicu∤[ius]alicu∤ius
11 [|gap:140|]|gap:140| p̣[ro]ṃịṭtenspromittens neque me nec ❨s(upra)s(crip)tum❩suprascriptum ∼popillum∽pupillum Stefạṇ[u]ṃStefanum heredesque nostros ultra adversus te ❨s(upra)s(crip)ta❩suprascripta Germana heredesque tuos
11-12 inq̣uire∤[re]inquire∤re
12 |gap:140| invictissimi principis R[oma]ṇumRomanum gubernantis imperium me ea omnia , quae superius leguntur ∼adscribta∽ascripta , inviolata custodire
13 |gap:140| c̣ọntịg̣eritcontigerit ạutaut qụolibetquolibet arti[ficium]artificium memọṛạ[tae]memoratae ṣ[ucces]sịonissuccessionis intentioṇịḅ[us]intentionibus |gap:5|ecare , vel ṇọviternoviter [a]ḷịquidaliquid p̣e[t]erepetere alịudaliud ,
1 tunc non solum ut periurii reatus incurram secundum leges , verum etiam daturum me promitto , heredesque meos , tibi ❨s(upra)s(crip)❩tạẹsuprascriptae Germanae heredesque tuis poenae ❨nom(ine)❩nomine ante litis ingressum auri solidos triginta et sex , suppositis omnibus rebus meis ∼ypoticae∽hypothecae titulo , quas ∼haveo∽habeo habiturusve sum , ma[n]entemanente
2 ∼nichilominus∽nihilominus hanc plenariam securitatem in sua firmitate , ubi ubi et in cuiuslibet iudicio prolata fuerit ; S-6 quamque plenariae securitatis Iohanni tabellioni civitatis ❨Rav(ennae)❩Ravennae scribendum dictavi , in qua pro ignorantia litterarum subter signum feci , auctoritateque roborata praesentibus testibus ∼optuli∽obtuli
3 ∼suscribendum∽subscribendum , quam si gestis municipalibus allegare , ubi ubi aut quando tibi placuerit , non amplius spectata mea professionem , quam praesentibus testibus sum ∼aelocutus∽elocutus , tribuo ex more licentiam , stipulatione et sponsione interposita . S-7 actum ❨rav(ennae)❩ravennae ❨s(ub)❩sub ❨d(ie)❩die et ❨p(ost)❩post ❨c(onsulatum)❩consulatum ❨s(upra)s(crip)❩tisuprascripti , ❨ind(ictione)❩indictione ❨s(upra)s(crip)ta❩suprascripta duodecima . S-8 item
4 ∼inserendo∽inserendum breve . S-9 breve de diversas species , quae ∼vinditae∽venditae sunt de successionem ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti ❨q(uon)d(am)❩quondam Collicti , seu ∼mercides∽mercedes mancipiorum quam etiam pensionem domus , sed et de cautiones vel de ∼praetio∽pretio ancillae Ranihildae , seu boves et de res ❨q(uon)d(am)❩quondam Guderit liberti , quod accepit Gratianus ❨v(ir)❩vir ❨r(everendus)❩reverendus ❨s(upra)s(crip)tus❩suprascriptus in
4-5 portio∤ne
5 ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti Stefani ∼popilli∽pupilli ; S-10 fieri simul in auro solidos quadraginta et quinque et siliquas viginti tres aureas , nummos aureos sexaginta . S-11 item et in speciebus secundum divisionem argenti libras duas , hoc est cocliares numero septem , scotella una , fibula de bracile et de usubandilos , formulas
5-6 duo∤decim
6 , stragula polimita duo valentes solido uno tremisse uno , scamnile acọpictoacopicto valente solido uno , plicton vetere siliquas quattuor aureas , camisia tramosirica in cocco et prasino valente solidos tres semis , sarica prasina ornata valente solido uno et semisse uno , arca clave clausa
7 valente siliquas duas , sareca ∼misticia∽mixticia cum manicas curtas valente siliquas aureas duas , bracas linesas valentes siliqua aurea una , culcita valente solido meḍịomedio , conca aurea una , cucumella una , orciolo aureo uno , lucerna cum catenula unixạunixa ∼aerea∽aurea una , ferro fracto libras duodecim ,
8 butte de ∼cito∽aceto valente tremisse uno , butte minore valente siliquas duas semis aureas , nummos quadraginta , butte granaria valente siliquas aureas duas semis , nummos quadraginta , arca granaria minore ferro legata valente siliquas aureas duas , falce ∼missuria∽messoria valente siliqua
9 aurea una , ∼cuppo∽cupo uno , runcilione uno , orcas olearias duas valentes siliqua una semis argenteas , armario uno valente siliquas aureas quattuor , socas tortiles duas valentes siliquas aureas sex , sella ferrea plictile valente semisse uno , sella lignea plictile valente nummos aureos
10 quadraginta , mensa et catino ligneos valentes siliqua aurea una , mortaria marmorea dua valentes siliqua aurea una , ∼albiolo∽alveolo ligneo valente nummos aureos quadraginta , sacma valente asprione aureo uno , scamnile cum agnos valente siliquas aureas duas , servo nomine Proiecto . S-12 item
11 notitia de res Guderit ❨q(uon)d(am)❩quondam liberti , id est arca clave clausa ferro legata valente siliquas aureas duas , alia arcella minore rupta valente siliqua una semis asprionis , tina clusa valente siliqua una asprionis , cocumella cum manica ferrea vetere pensante libra una semis , caccavello
12 rupto pensante libra una , catena ferrea desuper foco pensante libras duas semis , satario valente siliqua una asprionis , cute olearia valente siliquas duas asprionis , panario rupto uno , capsicio valente nummos ∼octuginta∽octoginta , orciolo testeo valente nummos ∼octuginta∽octoginta , olla testea
13 tea{tea} rupta una , talea valente asprione , albio valente nummos ∼octuginta∽octoginta , rapo valente asprione , modio valente asprione uno , butticella granaria valente siliqua una asprionis , sareca una vetere tincticia valente siliquas aureas tres , camisia ornata valente siliquas aureas
14 sex , mappa valente asprionis siliqua una , ∼lena∽laena vetere una , sagello vetere uno . S-13 item notitia , quod accepit ❨s(upra)s(crip)tus❩suprascriptus Gratianus de domus , quae sunt intra civitate Ravenna , seu praedia rustica , quae sunt in diversis ∼territuriis∽:territoriis: ex domo , quae est ad Sancta Agathae ❨Rav(ennae)❩Ravennae secundum
15 fidem documenti uncias duas ; S-14 ex domo , quae est post basilica Sancti Victoris ❨Rav(ennae)❩Ravennae secundum fidem donationis uncias quattuor ; S-15 ex casa , qui appellatur Casa Nova ❨Rav(ennati)❩Ravennati ❨terr(itorio)❩territorio secundum fidem donationis uncias quattuor ; S-16 ex unciis sex ❨fund(o)❩fundo Saviliano , quod obvenit
16 per donatione Gunderit , uncias duas ; S-17 ex casale Petroniano ❨terr(itorio)❩territorio Bononiense in Tellino secundum fidem documenti uncias duas ; S-18 ex uncias tres ❨fund(o)❩fundo Verutiano , quod ∼vendedit∽vendidit Gaudentius in ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto ❨terr(itorio)❩territorio et loco , uncia una ; S-19 ex uncias tres fundi ❨s(upra)s(crip)❩tisuprascripti , quas ∼vendedit∽vendidit Afrio ,
1 uncia una ; S-20 ex uncia una semis fundi ❨s(upra)s(crip)❩tisuprascripti , quas vero ∼vendedit∽vendidit Bonosa , semeuncia ; S-21 ex portiones Urbicii et Staturiani , quos ∼vendederunt∽vendiderunt Am|gap:140|
2 ad Ponticello et Lupatis ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto ❨terr(itorio)❩territorio , nec non ex domo intra civitate Corniliense , quos fundos ∼vendedit∽vendidit Messor ❨epis(copus)❩episcopus , uncias quaternas d|gap:140|
3 portionem eius siliquas quattuor et punga una tantum . S-22 signum ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti Gratiani ❨v(iri)❩viri ❨r(everendi)❩reverendi subdiaconi litteras nescientem . S-23 et alia manu su|gap:140|
4 ∼scribto∽scripto Stefano ∼popillo∽pupillo de ∼suscessionem∽successione ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti ❨q(uon)d(am)❩quondam Collicti ∼conpetere∽competere poterunt , rogatus a ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto Gratiano ❨v(iro)❩viro ❨r(everendo)❩reverendo ❨subdiac(ono)❩subdiacono , tutore ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti ∼pop̣[illi]∽pupilli |gap:140|
5 gestis allegandi municipalibus tribuit licentiam , et quadraginta sex solidos cum ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto argento eis traditos vidi . S-24 Montanus ❨v(ir)❩vir sṭ|gap:140|st|gap:140|
6 rogatus a ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto Gratiano ❨v(iro)❩viro ❨r(everendo)❩reverendo ❨subdiac(ono)❩subdiacono , tutore ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti ∼popilli∽pupilli , qui me praesente signum fecit et ei relectum est , testis ∼suscribsi∽subscripsi , et omnia ṃ|gap:140|m|gap:140|
7 ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto argento eis traditos vidi . S-25 Stefanus ❨v(ir)❩vir ❨d(evotus)❩devotus , ❨scr(i)n(iarius)❩scriniarius ❨gl(oriosae)❩gloriosae ❨s(edis)❩sedis , huic plenariae securitati , sicut superius legitur , de perceptam omnem te|gap:140|
7-8 [prae]∤senteprae∤sente
8 signum fecit , et ei relectum est , testis ∼suscribsi∽subscripsi , et omnia mobilia , quae superius leguntur , ei ∼traditas∽tradita vidi . S-26 ∼inmobilia∽immobilia vero [|gap:140|]|gap:140|
8-9 [se]∤curitatise∤curitati
9 , sicut superius legitur , de percepta omnem tertiam portionem , quod ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto Stefano ∼popillo∽pupillo de successione ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti ❨q(uon)d(am)❩quondam Col[licti]|gap:140|Collicti|gap:140|
10 quae superius leguntur , ei traditos vidi . S-27 ∼inmobilia∽immobilia vero se habere professus est , et gestis allegandi municipalibus tribuit licenti[am][|gap:140|]licentiam|gap:140|
10-11 [por]∤tionempor∤tionem
11 , quod ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto Stefano ∼popillo∽pupillo de successione ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti ❨q(uon)d(am)❩quondam Collecti ∼conpetere∽competere poterunt , rogatus a ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto Gratiano ❨v(iro)❩viro ❨r(everendo)❩reverendo ❨subdiac(ono)❩subdiacono , tutor[e]|gap:140|tutore|gap:140|
11-12 [pro]∤fessuspro∤fessus
12 est , et gestis allegandi municipalibus tribuit licentiam , et quadraginta sex solidos cum ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto argento ei datos vidi . S-28 |gap:140|
12-13 ∼[po]∤pilli∽pu∤pilli
13 in Germana ❨cl(arissima)❩clarissima ❨f(emina)❩femina , relectam , roboratam et traditam ∼conplevi∽complevi et absolvi ∼diae∽die ❨s(upra)s(crip)❩tasuprascripta .
14 S-29 ❨ag(ens)❩agens ❨mag(isterium)❩magisterium ❨d(ixit)❩:dixit: lecta chartula plenariae securitatis in acta migravit . S-30 et adiecit: secundum petitionem Germanae ❨c(larissimae)❩clarissimae ❨f(eminae)❩feminae , relictae ❨q(uon)d(am)❩quondam Collicti , pergạ[nt]|gap:140|pergant|gap:140|
14-15 ∼[po]∤pilli∽pu∤pilli
15 ita ut , dum eidem chartula plenariae securitatis seu brevis subter adnexi ostensa relectaque fuerit , si a se in ❨s(upra)d(ic)ta❩supradicta Germana |gap:?| .