Sematia

p.ital.1.7.xml

TM: 114800HGV: 114800Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:5| G[u]ṇd[i]ḥịḷdGundihild ∼❨ịṇ[l(ustris)]❩∽illustris ❨f̣(emina)❩femina |gap:30|
2 |gap:8|atro|gap:5| Ḷen[darit]Lendarit ∼[ad]q̣[ue]∽atque Ḷạṇḍ[arit]|gap:25|Landarit|gap:25|
3 [q]uibusquibus ∼adfectione∽affectione naturae patṛọnapatrona nostra c|gap:20|
4 quịqui pridem memoratus superius GudahạlṣGudahals ❨[q(uon)]d(am)❩quondam [iu]g̣[a]ḷ[is]|gap:15|iugalis|gap:15|
5 p̣ạraverantparaverant , iṃminẹreimminere noscuntur , eṭet aḅab |gap:25|
6 [tuto]rtutor non potuiṭpotuit repperiri , ne qualicumq[ue][|gap:20|]qualicumque|gap:20|
6-7 [pe]∤ṛeantpe∤reant
7 , vel specialem tutorem in neg[o]ṭị[is]negotiis [,]|gap:25|,|gap:25|
8 p̣ụlsatuspulsatus fuerat , a vestra fịẹrịfieri desiderat gravit[ate]gravitate , cuịụṣcuius ṛeịrei [❨s(upra)s(criptae)❩]suprascriptae
8-9 [pe]∤[t]itionempe∤titionem
9 factam ∼solemniter∽sollemniter ad vestrae laụdabili[tat]islaudabilitatis or[dinem]ordinem
10 destinavit . S-2 idcirco poscimus , ut eandem petitionem iubea[tis]iubeatis |gap:6|
11 |gap:6| , qụ[a]equae ṣụntsunt poṣtul[a]tapostulata , legaliter ordị[nari]ordinari . S-3 [Horan]ịusHoranius , AnthoniuṣAnthonius ,
12 Volusianus , sed et cunctus [o]ṛḍ[o]ordo ∼❨dd(ixerunt)❩∽:dixerunt: ex concuṛị[alibus]concurialibus [nostris]nostris [Volusi]ạṇusVolusianus et
13 Luminosus ad GuṇḍihịldiGundihildi ∼❨inl(ustrem)❩∽illustrem ❨f(eminam)❩feminam , cuiuṣcuius ọṣṭ[ensa]ostensa p̣[etitio]petitio [est]est [,], |gap:10|
14 ⸢c̣ụṛrant⸣currant , per quos Gundihildi ∼❨inl(ustris)❩∽illustris ❨f(emina)❩femina , si ad nọṣnos f̣ạciendifaciendi tutorem [petitoriam]petitoriam [seriem]seriem
15 direxit , ẹtet missa properiae ∼volumtatis∽voluntatis responsam significet . S-4 ❨c̣(um)q(ue)❩cumque
15-16 Volu∤sianus
16 ∼adque∽atque Luminosus ad Gundihil ∼❨inl(ustrem)❩∽illustrem ❨f(eminam)❩feminam perrexịssentperrexissent , pau[lo]paulo [post]post
17 reversi ∼❨dd(ixerunt)❩∽:dixerunt: pergentes ad Gundihil ∼❨inl(ustrem)❩∽illustrem [❨f(eminam)❩]feminam |gap:8| [v]estraevestrae detuli[mus]detulimus
18 gravitatis , quae petitionem faciendi tut[oris]tutoris [specia]lisspecialis ad vos se per
18-19 [acto]∤resacto∤res
19 suos direxiss[e]direxisse [pr]ọpriapropria voce signavit , et post[ulat]postulat , sicut in ẹị[us]dẹṃeiusdem
19-20 [peti]∤toriipeti∤torii
20 seriae continentur , Flavianum ❨v(irum)❩virum ❨h(onestum)❩honestum in designatis negotiis ṭụṭ[orem]tutorem
21 specialem filiis ipsius ordinetis . S-5 Horanius , Anthonius , Volusianus , ṣ[ed]sed
22 et cunctus ordo ∼❨dd(ixerunt)❩∽:dixerunt: quoniam voluntatem Gundihil ∼❨inl(ustris)❩∽illustris ❨f(eminae)❩feminae de faciendo
22-23 F[lavi]∤anoFlavi∤ano
23 speciali tutorem liberis mani[festam]manifestam [esse]esse [pe]ṛper Volusianum ∼ạd[que]∽atque
24 Luminosum , nostros concuriales , agnovimụ[s]agnovimus [,], [nunc]nunc [a]bab actoribus meṃ[oratae]memoratae
25 Gundihil ∼❨inl(ustris)❩∽illustris ❨f(eminae)❩feminae oblata petitio suscipiatur et congrua lectione ḍẹ[claretur]declaretur .
26 S-6 ❨c(um)q(ue)❩cumque ❨s(uscepta)❩suscepta ❨f(uisset)❩fuisset , Nitilibus ❨v(ir)❩vir ❨l(audabilis)❩laudabilis legit: legali semper est remedio minoribus
26-27 suc[cur]∤rendumsuccur∤rendum
27 , quibus paterna solacia fatạfata subducunt , ne proprio genito[re]genitore
28 privati , cum viduatae matris non posṣ[int]possint ị[nfir]ṃitateinfirmitate defendi , p[ropter]propter
29 aetatis ∼invicillitatem∽imbecillitatem adversantum frau[dibus]fraudibus [ipsi]ipsi vel eorum
29-30 f̣ac̣[ulta]∤tesfaculta∤tes
30 occumbat . S-7 ante dies istos non plurimos GudahạlsGudahals ❨v(ir)❩vir ∼❨inl(ustris)❩∽illustris ❨q(uon)d(am)❩quondam [meus]meus
31 iugales , fatorum sorte consumptus , duos mihi parvulus de commu[ni]communi
32 matrimonio liberos ∼dereliquid∽derelinquit , quibus doloris stupore ∼depraesṣa∽depressa ne[c]nec
33 tutelam ministrare valeo nec utilem , ∼[que]∽quae [munus]munus ∼tutores∽tutoris ∼adsu[mat]∽assumat ,
34 repperire personam , et quia memoratu[s]memoratus [Gudahals]Gudahals vir ∼❨inl(ustris)❩∽illustris , ❨q(uon)d(am)❩quondam iuga[lis]iugalis
35 meus in quibusdam negotiis ante non multum temporis , quam decedẹ[ret]decederet ,
36 noscitur fuisse pulsatus , et eo defuncto calumniatores in orfạṇọ[rum]orfanorum
37 rebus vehementer insistunt , ne qualicumque desidia
37-38 facul[tati]∤busfacultati∤bus
38 o[rbatorum]orbatorum dispendium generetur , et eiṣeis indẹfensisindefensis adverṣar[iorum]adversariorum
39 insidiae convalescunt , elegi vel spec[ialem]specialem [tuto]ṛemtutorem , donec g̣ẹner[alem]generalem
40 matuṛamatura deliberatione perquiram , a vestrạ[e]vestrae g̣ṛavitatisgravitatis orḍ[i]neordine [recte]recte
41 postulare . S-8 quapropter huius seriae petitionis ∼inploro∽imploro vestram , Reatiṇ[ae]Reatinae
42 civitatis municipes , gravitatem , ut in causis , quibus qui mihi ṣem[per]semper
43 dulciter memorandus Gudahals , ❨q(uon)d(am)❩quondam coniụṇxconiunx meus , ab Adiud ∼❨inl(ustri)❩∽illustri ❨v(iro)❩viro ,
44 sed et a Rosemud , qui Faffo connomin[atur]connominatur [,], [nec]nec [non]non a Gundirit viro
44-45 mạg̣[ni]∤ficomagni∤fico
45 noscitur in diversis iudiciis per ∼aeditionem∽editionem narrationum , si[cut]sicut
46 legitur , esse conventus , Flavianum ❨v(irum)❩virum ❨h(onestum)❩honestum , quem fide ∼conprobatum∽comprobatum
46-47 plu[ri]∤mispluri∤mis
47 ad praesens potui repperire , sub legitima cautela specialeṃspecialem
47-48 [tu]∤toremtu∤torem
48 LeṇdaritLendarit ∼adque∽atque Landarit meis liberis , adhuc ∼iụbeṇtatis∽iuventatis annis
48-49 degen∤tibus
49 , ordinetis , quatenus eius pers[ona]persona |gap:8| [ins]istenteinsistente motạmota
49-50 ṇ[ego]∤tianego∤tia
50 non fraudibus , ut adsolet , aut quibusd[a]mquibusdam subreptionibus , seḍsed [lege]lege
51 valeant et aequitatis ordinem terminari . S-9 Horanius , Anthonius ∼aḍ[que]∽atque
52 Volusianus , sed et cunctus ordo ∼❨dd(ixerunt)❩∽:dixerunt: lecte petitionis seriem gesṭạgesta
52-53 [susci]∤pientsusci∤pient
53 . S-10 nunc postulatus Flavianus ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus ad medium deducatur et , utru[m]utrum
53-54 [li]∤benterli∤benter
54 in designatis negotiis officiuṃofficium [tutelae]tutelae [sus]cipiaṭsuscipiat , voce propṛi[a]propria
55 fateatur . S-11 cumque Flavianus ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus fuisset ingressuṣingressus , Horanius , Ạṇthoni[us]Anthonius
56 ∼adque∽atque Volusianus , sed et cunctus ordo ∼❨dd(ixerunt)❩∽:dixerunt: Gundihildi ∼❨inl(ustris)❩∽illustris ❨f(emina)❩femina filiis sụi[s]suis
56-57 [s]p[e]∤cialemspe∤cialem
57 tutorem te in causis , in qụibusquibus Gudahals vir ∼❨inl(ustris)❩∽illustris , ❨q(uon)d(am)❩quondam ṃ[a]ṛ[i]ṭụsmaritus
58 eius ab Adiud ∼❨inl(ustri)❩∽illustri ❨v(iro)❩viro , vel a Rosemud connominato Faffone , nec non a Gụ[ndirit]Gundirit
59 pulsatos fuerat , petiit ordinari . S-12 si eanḍ[em]eandem [specia]lemspecialem tutelam
59-60 li[ben]∤terliben∤ter
60 adṣumiṣadsumis , aut moderanter vel legaliter administras , op̣ortetoportet te ṇ[obis]nobis
61 praesentibus confiteriṣconfiteris . S-13 Flavianus ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus ❨d(ixit)❩:dixit: et libenter in memoratis cau[sis]causis
62 officium tutelae suscipiọsuscipio , et utiliter me , sicut oportet , administrare p̣ṛo[mitto]promitto .
63 S-14 Horanius , AnṭhoniusAnthonius ∼adque∽atque Volusianus , sed et cuṇctuscunctus ordo ∼❨dd(ixerunt)❩∽:dixerunt: quoniam
63-64 mino∤rum
64 nihil est utilitatibus denegandum , et in e[oru]ṃeorum designatis negotiis tam
64-65 m[axi]∤mummaxi∤mum
65 desiderium qu[a]ṃquam professio vel sponsiọsponsio |gap:8| est , specialem te Le[ndarit]Lendarit
66 ∼adque∽atque Landarit ∼❨cc(larissimi)❩∽clarissimi ∼❨pp(ueris)❩∽pueris in causis , in quibus pater ẹọrumeorum [ab]ab ∼❨inl(ustri)❩∽illustri ❨v(iro)❩viro Adiut et a Rọṣẹ[m]udRosemud
66-67 c[on]∤nominatocon∤nominato
67 Faffone , vel a Gundirit ∼❨inl(ustris)❩∽illustri ❨v(iro)❩viro per narrationum tenore pulsatus ẹṣṭest ,
67-68 spe∤cialem
68 tẹte tutelam decernimus administrare , cui et legitima firmitas ∼ininiungatur∽iniungatur ,
69 fideiussorem de tuae administrationis integritate , sicut legalia constituta san[ciunt]sanciunt ,
70 ante praebere idoneum non desistas , cuius ac̣[cessu]accessu [min]orumminorum possit utilius
70-71 ne[go]∤tianego∤tia
71 ministrari . S-15 Flavianus ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus ❨d(ixit)❩:dixit: quae legi[bus]legibus [sancita]sancita [su]ntsunt , nullus poterit
71-72 pṛạeṭẹṛ[i]∤repraeteri∤re
72 . S-16 ideo , quia specialem tutelam libenter ∼adsumo∽assumo , Liberatum ❨v(irum)❩virum ❨h(onestum)❩honestum de administratiọ[ne]administratione
73 mea fideiussorem vestrae p̣ṛaebeopraebeo gravitati . S-17 Horanius , Antonius ∼adque∽atque
73-74 Volusị∤anusVolusi∤anus
74 , sed et cunctus ordo ∼❨dd(ixerunt)❩∽:dixerunt: nuncupatus a Flaviano ❨v(iro)❩viro ❨h(onesto)❩honesto fideiussor nostri[s]nostris
75 optutibus praesentetu[r]praesentetur . S-18 ❨c(um)q(ue)❩cumque Liberatus ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus iṇṭ[ro]ductusintroductus , Horanius , Antonius
76 ∼adque∽atque Volusianus , sed et cunctus ordo ∼❨dd(ixerunt)❩∽dixerunt [quare]quare [te]te praesens Flavianus ❨ṿ(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus
77 in concilio nostro deduxit?deduxit Liberatus ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus ❨d(ixit)❩:dixit: ut , quia specialis tutor a Gundiḥ[il]Gundihil
78 ∼❨inl(ustri)❩∽illustri ❨f(emina)❩femina filiis ẹiụseius postulatus est in causis , in quibus pater eọ[r]u[m]eorum ab AdịụṭAdiut [❨v(iro)❩]viro ∼❨[inl(ustri)]❩∽illustri ,
79 vel a Rosemud , qui Faffo connominatur , sed et a Gundirit ❨v(iro)❩viro ❨h(onesto)❩honesto pulsatus f[u]er[at]fuerat ,
80 ego ei fideiussor accedam . S-19 Horanius , Antonius ∼adque∽atque Volusianus , sed eṭet
81 cunctus ordo ∼❨dd(ixerunt)❩∽:dixerunt: libenter huius tutelae fideiussor accedis?accedis Liberatus ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus
82 ❨d(ixit)❩:dixit: libenter et prona voluntate Flaviaṇ[o]Flaviano [❨v(iro)❩]viro [❨h(onesto)❩]honesto |gap:5| memoratae speciali tute[lae]tutelae
83 fideiussor accedo . S-20 Horanius ∼ad[que]∽atque Antonius at Volusianus ∼❨dd(ixerunt)❩∽:dixerunt: et ∼oblegati[s]∽obligatis
84 rebus tuis omnibus , quas haḅishabis et habere potueris , cum tuo actu et ∼adnisu∽annisu
84-85 uti[li]∤terutili∤ter
85 et sine fraude vel domo minorụmminorum negotia ∼spondis∽sponde administrare?administrare
86 Liberatus ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus ❨r(espondit)❩:respondit: ∼oblegatis∽obligatis rebus meis omṇ[i]b[u]somnibus , qụasquas habeo habiturusve
87 sum , Flavianum ❨v(irum)❩virum ❨h(onestum)❩honestum nuncupatum speci[alem]specialem [tutor]ẹmtutorem utiliter et integr[e]integre
88 ṣịṇẹsine qualicumque dolo vel fraude me ∼ạdnitente∽annitente spondeo administrare .
89 S-21 Horanius , Antonius et Volusiạṇ[us]Volusianus ẹṭet cuncṭụṣcunctus ordo ∼❨dd(ixerunt)❩∽:dixerunt: quoniam in
89-90 designa∤tis
90 negotiis Flavianum ❨v(irum)❩virum ❨h(onestum)❩honestum , a Gundiildi ❨h(onesta)❩honesta ❨f(emina)❩femina filiis eius specialis tutor
90-91 [pe]∤tịtụspe∤titus
91 , per interventum fideiussoris est legịtimalegitima ratione firmatus , nunc̣nunc
92 quid amplius astantes fieri desid[erant??]desiderant [ac]ṭoresactores Guṇ[dihil]Gundihil [et]et
92-93 Flạṿ[i]∤ạ[nu]ṣFlavi∤anus
93 ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus , sed et Liberatus ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus , fideiussor eius , dixerunt: petimus a grav[i]ṭ[ate]gravitate
94 vestra , ut susceptae tutelae fidem f̣ạc̣ẹṛẹfacere ṿạ[leat]ịṣvaleatis , ẹṭet gestorum nobis
94-95 [edi]∤tionemedi∤tionem
95 iubete ∼solemniter∽sollemniter celebrari . S-22 Horanius , Antonius et Volus[ianus]Volusianus ,
96 vel cunctus ordo ∼❨dd(ixerunt)❩∽:dixerunt: gesta vobis , ut moṣmos ẹṣṭest , competenter edantur . S-23 et alia manu:
97 ego Horanius ❨v(ir)❩vir ❨ṣ(pectabilis)❩spectabilis , ❨curial(is)❩curialis ❨civitat(is)❩civitatis ❨Reat(inae)❩Reatinae , his [gestis]gestis [apud]apud nos habitis edidi .
98 S-24 ego Antonius ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus , ❨curial(is)❩curialis ❨civitat(is)❩civitatis ❨Reat(inae)❩Reatinae , his gestis apud nos habitis edidi .
99 S-25 ego Volusianus ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus , ❨curial(is)❩curialis ❨civitat(is)❩civitatis ❨Reat(inae)❩Reatinae , his gestis apud nos habitis edidi .
100 S-26 ego Decoratus ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus , ❨curial(is)❩curialis ❨civitat(is)❩civitatis ❨Reat(inae)❩Reatinae , his gestis apud ∼nobis∽nos habitis edidi .
101 S-27 ego Maximus ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus , ❨curial(is)❩curialis ❨civitat(is)❩civitatis ❨Reat(inae)❩Reatinae , his ge[stis]gestis apud ∼nobis∽nos habitis edidi .
102 S-28 ego Vigilius ❨v(ir)❩vir ❨l(audabilis)❩laudabilis , ❨curial(is)❩curialis ❨civitat(is)❩civitatis ❨Reat(inae)❩Reatinae , his g[estis]gestis [apud]apud ∼[n]ọbis∽nos habitis ∼suscrip̣si∽subscripsi .
103 S-29 ego Flavianus ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus his exemplaribus gestorum a me datis ∼suscribsi∽subscripsi ,
104 quae per Constantinum ❨v(irum)❩virum ❨d(evotum)❩devotum comitiacum ∼aedidi∽edidi .
105 S-30 ego Constantinus ❨v(ir)❩vir ❨d(evotus)❩devotus ❨com(i)t(iacus)❩comitiacus his gestis e[x]ex ∼ạutentico∽authentico edidi sub ❨d(ie)❩die GII ❨id(us)❩idus
106 Decembris ❨p(ost)❩post ❨c(onsulatum)❩consulatum Basili ❨v(iri)❩viri ❨c(larissimi)❩clarissimi anno XG .