Sematia

p.ital.1.4+5.xml

TM: 114842HGV: 114842Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:100|∼[superscrib]tionem∽|gap:100|superscriptionem meam ∼g[r]ẹc̣iṣ∽graecis
1-2 ∼leṭṭ[e∤ris]∽litte∤ris
2 |gap:100| [signaculu]msignaculum
2-3 ∼superscribti∤[onem]∽superscripti∤onem
3 [meam]meam |gap:90| ∼[superscribtione]ṃ∽superscriptionem meam , et
3-4 in∤[fra]in∤fra
4 ∼[suscribsi]∽subscripsi |gap:100|∼[su]scribsi∽|gap:100|subscripsi . S-2 Leontius ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus ❨d(ixit)❩:dixit:
5 |gap:95|∼[superscribtion]em∽|gap:95|superscriptionem meam ∼grecis∽graecis
6 [litteris]litteris |gap:100|s ∼vvv∽viri ∼sss∽spectabiles , Benenatus
7 |gap:85| [cuius]cuius [signaculum]signaculum [vel]vel ∼[superscri]btionem∽superscriptionem agnoscimus ,
8 |gap:105| [cart]acarta testamenti resignetur ,
9 [linum]linum [incidatur]incidatur [,], [aperiatur]aperiatur [et]et [per]per [ordinem]ordinem [recitetur]recitetur [.]. S-3 [et]et [inciso]inciso [lino]lino [ex]ex [❨off(icio)❩]officio [❨rec(itatum)❩]recitatum [est:]|gap:25|est:|gap:25| [sana]sana [mente]mente [integroqu]ẹintegroque consilio , cogitans condi|gap:?|
10 |gap:95| [qui]qui ∼[subscribturi]∽subscripturi atque signaturi sunt , in hac
11 |gap:110| [fe]cifeci , claudi signarique ∼precipi∽praecipi ,
12 |gap:100| [ab]ab [intesta]tointestato vice codicellorum meorum
13 |gap:110|q̣|gap:9|ṣ|gap:9||gap:110|q|gap:9|s|gap:9|
1 |gap:45|o Ẹ[lio]Elio ỊohanneIohanne , Aurelio Verino , Hernilio Bono princ[ipalibus]|gap:40|principalibus|gap:40|
2 |gap:40| [sign]atamsignatam a testibus mihi credidit commendandạ[m]|gap:50|commendandam|gap:50|
3 |gap:40| [signacu]ḷumsignaculum et ∼superscribtionem∽superscriptionem suam recognoscunt |gap:50|
4 |gap:45| [or]dinemordinem recitari faciatis , quo voluntas defuncti p[ossit]possit [agnosci]|gap:40|agnosci|gap:40|
5 |gap:45| et testibus praesentibus ostendatur ut , si signac[ula]|gap:45|signacula|gap:45|
6 |gap:45| ❨ṣụscept(a)❩suscepta ❨f(uisset)❩fuisset , et testibus praesentibus esset osteṇ[sa]ostensa [,]|gap:50|,|gap:50|
7 |gap:30|∼[superscribtionem]∽|gap:30|superscriptionem meam , et infra ∼suscribsi∽subscripsi . S-4 Caesonius ❨v(ir)❩vir ❨d(evotus)❩devotus ❨d(ixit)❩:dixit: m[anifestum]manifestum [est]|gap:40|est|gap:40|
8 |gap:30|∼[superscibtion]em∽|gap:30|superscriptionem meam , sed et infra ∼suscribsi∽subscripsi . S-5 Elius Iohann[is]|gap:50|Iohannis|gap:50|
9 |gap:40| [nec]nec [no]ṇnon et ∼intrenssicus∽intrinsecus ∼suscribsi∽subscripsi . S-6 Marcianus vir ❨st(renuus)❩strenuus ❨d(ixit)❩:dixit: cum |gap:50|
10 |gap:40| [et]et [inf]ṛainfra ∼suscribsi∽subscripsi . S-7 Petrus ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus ❨d(ixit)❩:dixit: in hoc testamento interfui , in [quo]|gap:45|quo|gap:45|
11 |gap:45| [in]in hac voluntate interfui , in qua agnosco signaculum |gap:50|
12 |gap:30| [signaculum]signaculum [vel]∼[sup]eṛscribtionem∽velsuperscriptionem in hoc testamento infixum vidimus |gap:50|
1 |gap:115| ex ❨num(erarius)❩numerarius ∼❨inl(ustris)❩∽illustris ❨pot(estatis)❩potestatis , sanus , sana mente integroque consilio ,
2 |gap:115| q̣uiqui ∼susc̣ṛịḅṭụṛi∽subscripturi vel signaturi sunt , in hac cartula testamentum
3 [feci]|gap:105|feci|gap:105| [manu]manu mea ∼suscribsi∽subscripsi , claudi signarique praecipi , quod testamentum
4 |gap:115| vice codicellorum meorum valere illud volo , hac valeat ,
4-5 ratam∤[que]ratam∤que
5 |gap:105| [commi]ṭtocommitto , et quod cuique hoc testamento meo dedero , legavero , darive iussero ,
6 |gap:115| [v]elvel voluero , ∼liveri∽liberi ∼liveraevae∽liberaeve sint totae .
7 S-8 |gap:115| Tremodio Victore , Elio Iohanne , ❨Fl(avio)❩Flavio Proiecto et Melminio
8 |gap:110| [comp]letacompleta atque signata a testibus mihi credidit commendandam ,
9 |gap:115| ṛecognoscuntrecognoscunt , singuli dignentur edicere ; S-9 deinde ipsa
10 |gap:115| F̣ḷorianusFlorianus ❨q(uinquenna)l(is)❩quinquennalis et ❨iter(um)❩iterum ❨mag(istratus)❩magistratus ❨d(ixit)❩:dixit: suscipiatur carta tesṭạṃẹṇṭịtestamenti ,
11 |gap:110| [dignent]urdignentur edicere . S-10 ❨Fl(avius)❩Flavius Gaudentius ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus ❨d(ixit)❩:dixit: in hoc testamenṭọtestamento
12 |gap:110| [in]in [ha]chac voluntate interfuisse , in quo agnosco signaculum anuli m[ei]mei
13 |gap:115| signaculum ∼superscribtionem∽superscriptionem meam , et ∼intrensicus∽intrinsecus ∼susc̣ṛịḅ[si]∽subscripsi .
14 S-11 [❨Fl(avius)❩]Flavius [Apollinaris]Apollinaris [❨v(ir)❩]vir [❨d(evotus)❩]devotus [❨d(ixit)❩:]|gap:130|dixit:|gap:130| [❨Fl(avius)❩]Flavius [Constantius]Constantius [❨v(ir)❩]vir [❨d(evotus)❩]devotus [❨d(ixit)❩]:dixit: ịnin hoc̣hoc [tes]tes
1 [interfui]interfui [.]. S-12 [agnosco]agnosco [signaculum]signaculum [et]et ∼[supe]ṛscribtionem∽superscriptionem meam , et infra ∼suscribsi∽subscripsi . S-13 ❨q(uinquenna)l(is)❩quinquennalis et ❨iter(um)❩iterum ❨mag(istratus)❩magistratus ❨d(ixit)❩:dixit: quid de ∼alios∽aliis ∼testes∽testibus , cuius signacula et ∼superscribtiones∽superscriptiones in hoc testamento infixa vidimus
2 [❨Fl(avius)❩]Flavius [Gaudentius]|gap:25|Gaudentius|gap:25| ❨Fl(avius)❩Flavius Apollinaris et ❨Fl(avius)❩Flavius Constantius ∼vv∽viri ❨d(evoti)❩devoti ❨d(ixerunt)❩:dixerunt: constat Petrum et Desiderium pariter una nobiscum in hoc testamento interfuisse , cuius signacula vel
3 [superscriptiones]superscriptiones [recognoscimus]recognoscimus [,], [sed]sed [nunc]nunc c̣ịvitatecivitate absentes sunt . S-14 ❨q(uinquenna)l(is)❩quinquennalis et ❨iter(um)❩iterum ❨mag(istratus)❩magistratus ❨d(ixit)❩:dixit: quoniam de agnitis signaculis vel ∼superscribtionibus∽superscriptionibus testium responsio patefecit , nunc carta testamenti
4 [resignetur]resignetur [,], [linum]linum [incidatur]incidatur [,], [aperiatur]aperiatur [,], [et]et [per]per [o]rdinemordinem recitetur . S-15 et inciso lino ex ❨off(icio)❩officio ❨rec(itatum)❩recitatum est: ❨Fl(avio)❩Flavio Basilio ❨Iun(iore)❩Iuniore ❨v(iro)❩viro ❨c(larissimo)❩clarissimo ❨consul(e)❩consule , ❨s(ub)❩sub ❨d(ie)❩die G ❨Kal(endarum)❩Kalendarum ❨Ianuariar(um)❩Ianuariarum , in Classe , castris praetorio , ❨Rav(ennae)❩Ravennae . S-16 ego Colonicus ❨v(ir)❩vir ❨r(everendus)❩reverendus , diaconus
5 |gap:40| g̣ravitergraviter ∼tedians∽taedians , cogitans humanae ∼condiciones∽condicionis casus , ne , ut ∼adsolit∽adsolet , repentina morte praeveniar , ∼conrogatis∽corrogatis mihi testibus numero competenti sub
6 |gap:40| [fe]cifeci , idque ⸢ẹṭ⸣et manu mea olografa ∼suscribsi∽subscripsi , et valere iussi . S-17 quod si quo casu iure civili aut praetorio hoc testamentum meum valere non potuerit , etiam ∼tanquam∽tamquam
7 [ab]ab [intestato]intestato [vice]vice [codicellorum]codicellorum [meorum]meorum [in]in [perp]etuumperpetuum valeat volo , ratamque hanc voluntatem meam esse iubeo . S-18 si qui mihi heredes erit , heredisve erunt , huius ego fidei , vel horum , omnia ∼conmitto∽committo ; S-19 cui quod
8 |gap:40| praestitetur ; S-20 quos quasque liberos ∼liberevae∽liberasve esse iussero , ∼hii∽hi omnes liberi ∼liberevae∽liberaeve sint totae . S-21 Leone ❨Iun(iore)❩Iuniore ❨p(er)p(etuo)❩perpetuo ❨Aug(usto)❩Augusto , ❨s(ub)❩sub ❨d(ie)❩die ❨Nonar(um)❩Nonarum ❨Novembr(ium)❩Novembrium , ❨Rav(ennae)❩Ravennae , apud Pompulium
9 [Preiecticium]Preiecticium [❨Iun(iorem)❩]Iuniorem [et]et [❨Fl(avium)❩]Flavium [Proiectum]Proiectum [❨mag(istratus)❩]magistratus [,], [praesentib]uspraesentibus Aelio Marino , Commodiano Constantio ❨Iun(iore)❩Iuniore , Tremodio Victore , Popilio Calomnioso et Melminio Cassiano principalibus , Pascasia ❨h(onesta)❩honesta ❨f(emina)❩femina ❨d(ixit)❩:dixit: offero carta testamenti
10 |gap:35| [❨lau(dabilitatis)❩]laudabilitatis ❨v(estrae)❩vestrae suscipi iubeatis , testibus praesentibus ostendi , ut , si signacula vel ∼superscribtiones∽superscriptiones suas recognoscunt , dignentur edicere ; S-22 eam resignari praecipiatis , linum
10-11 in∤[cidi]in∤cidi
11 |gap:30| [Pomp]uliusPompulius Preiecticius ❨Iun(ior)❩Iunior et ❨Fl(avius)❩Flavius Proiectus ❨mag(istratus)❩magistratus ❨d(ixerunt)❩:dixerunt: suscipiatur carta testamenti , quae offertur , testibus praesentibus ostendatur , ut , si signacula vel ∼superscribtiones∽superscriptiones
12 |gap:35| [❨c(um)q(ue)❩]cumque [c]ạrtacarta testamenti ❨suscept(a)❩suscepta ❨f(uisset)❩fuisset et testibus praesentibus ostensa , ❨Fl(avius)❩Flavius Bonifatius ❨v(ir)❩vir ❨d(evotus)❩devotus , ∼apparitur∽apparitor ∼❨inl(ustris)❩∽illustris ❨po(testatis)❩potestatis ❨d(ixit)❩:dixit: in hoc testamento interfui . S-23 agnosco signaculum et ∼superscribtionem∽superscriptionem meam .
13 S-24 |gap:40| ego in hoc testamento interfui . S-25 agnosco anuli mei signaculum , ∼superscribtionem∽superscriptionem meam , sed et infra ∼suscribsi∽subscripsi . S-26 ❨Fl(avius)❩Flavius Probatius ❨v(ir)❩vir ❨d(evotus)❩devotus , ❨app(aritor)❩apparitor sedis ❨s(upra)s(criptae)❩suprascriptae , ❨d(ixit)❩:dixit: in hac voluntate interfui . S-27 agnosco
14 |gap:30|∼[intrensi]cus∽|gap:30|intrinsecus ∼ṣụṣ[cribsi]∽subscripsi . S-28 ❨[m]a[g(istratus)]❩magistratus ❨ḍ(ixerunt)❩:dixerunt: q̣[ui]ḍquid ḍẹde [a]ḷ[ii]saliis [testi]ḅ[us]testibus [,], [quorum]quorum [signacu]ḷ[a]signacula h[oc]hoc [testamento]testamento [infixa]infixa [vidimus?]vidimus [❨Fl(avius)❩]Flavius [Bonifatius]Bonifatius [,], [Probatius]Probatius [,], [H]erạcliuṣHeraclius ∼❨vv(iri)❩∽viri ❨d(evoti)❩devoti ❨d(ixerunt)❩:dixerunt: constat una nobiscum SimpliciuṃSimplicium ,
1 qui mortuus est , Exuperium ❨ṿ(irum)❩virum ❨ḍ(evotum)❩devotum , Pamonium ❨v(irum)❩virum ❨d(evotum)❩devotum et ∼georgio∽Georgium ∼viro∽virum ∼devoto∽devotum , qui absentes sunt , in hoc testamento interfuisse , quorum signacula vel ∼superscribtiones∽superscriptiones recognoscimus .
2 S-29 ❨mag(istratus)❩magistratus ❨d(ixerunt)❩:dixerunt: quoniam de agnitis signaculis vel ∼superscribtionibus∽superscriptionibus testium responsio patefecit , nunc carta testamenti resignetur , linum incidatur , aperiatur , et per ordinem ❨rec(itetur)❩recitetur .
3 S-30 et inciso lino ex ❨off(icio)❩officio ❨rec(itatum)❩recitatum est: ❨Fl(avius)❩Flavius Constantius ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus , ❨tinct(or)❩tinctor publicus , procedens sanus sana mente integroque consilio , cogitans condiciones humanas et ∼repentini∽repentinos casus ,
3-4 praesenti∤bus
4 testibus numero competenti in hac cartula testamentum feci , idque scribendum dictavi Domitio Iohanni ❨for(ensi)❩forensi , cuique ipse litteras ignorans subter manu propria signum feci ;
5 S-31 quod testamentum meum , si quo casu iure civili seu praetorio vel alia quaelibet iuris ratione valere non potuerit , etiam ab intestato vice codicellorum meorum valere illud
6 volo , hac valeat , ratamque hanc voluntatem meam esse cupio et iubeo . S-32 Pascasia ❨h(onesta)❩honesta ❨f(emina)❩femina iugali . S-33 Valerio ❨v(iro)❩viro ❨c(larissimo)❩clarissimo ❨consul(e)❩consule , ❨s(ub)❩sub ❨d(ie)❩die III ❨Nonar(um)❩Nonarum ❨Iuniar(um)❩Iuniarum , ❨Rav(ennae)❩Ravennae apud ❨Fl(avium)❩Flavium Florianum ❨v(irum)❩virum ❨l(audabilem)❩laudabilem , ❨ag(entem)❩agentem ❨v(ices)❩vices Severi fili sui ❨q(uinquenna)l(is)❩quinquennalis
7 et ❨iter(um)❩iterum ❨mag(istratus)❩magistratus , praesentibus Firmano Urso ❨v(iro)❩viro ❨l(audabili)❩laudabili , Melminio Tranquillo ❨v(iro)❩viro ❨l(audibili)❩laudibili pro Iohanne filio suo , Studentio ❨v(iro)❩viro ❨l(audabili)❩laudabili et Pompulio Severo ❨v(iro)❩viro ❨l(audabili)❩laudabili pro Melminio Cassiano ❨Iun(iore)❩Iuniore principalibus ,
7-8 Seve∤rus
8 ❨v(ir)❩vir ❨s(pectabilis)❩spectabilis ❨d(ixit)❩:dixit: ante hoc ❨u(bi)❩ubi ❨u(bi)❩ubi sanctus ac ∼veneravilis∽venerabilis vir Aurelianus , ❨episc(opus)❩episcopus sanctae ❨eccl(esiae)❩ecclesiae ∼catolice∽catholicae Ravennatis , dum ultimis urgueretur , condidit cartulam suae voluntatis , quam a se
9 vel a testibus completam atque signatam praesentibus ∼hisdem∽isdem testibus mihi credidit commendandam , ∼quamquae∽quamque prae ⸢manibus⸣manibus gero ; S-34 peto ❨la(udabilitatem)❩laudabilitatem ❨v(estram)❩vestram , uti eandem a competenti
10 officio suscipi iubeatis et ostendi , ut , ⸢si⸣si signacula vel ∼superscribtiones∽superscriptiones suas recognoscunt , singuli absque sui iniuria edicere dignentur ; S-35 deinde eam resignari praecipiatis , linum incidi ,
11 aperiri et per ordinem recitari faciatis , quo voluntas defuncti possit agnosci . S-36 ❨Fl(avius)❩Flavius Florianus ❨v(ir)❩vir ❨l(audabilis)❩laudabilis ❨ag(ens)❩agens ❨v(ices)❩vices Severi fili sui ∼vl∽❨(is)❩quinquennalis et ❨iter(um)❩iterum ❨mag(istratus)❩magistratus , ❨d(ixit)❩:dixit: suscipiatur carta testamenti , quae offertur , et testeṣtestes
12 p̣raẹsentespraesentes ostendatur . S-37 ❨c(um)q(ue)❩cumque caṛ[ta]carta [test]amentitestamenti ❨suscept(a)❩suscepta ❨f(uisset)❩fuisset et testes praesentes ostensa , Probinus ❨v(ir)❩vir ❨s(pectabilis)❩spectabilis ❨d(ixit)❩:dixit: constat me in hoc testamento interfuisse , in quo agnosco signaculum anuli mei ,
12-13 ∼super∤[scri]ḅtioneṃ∽super∤scriptionem
13 ṃ[eam]meam [,], [et]et [infra]infra ∼[suscribsi]∽subscripsi . S-38 [Severu]sSeverus ❨v(ir)❩vir ❨s(pectabilis)❩spectabilis ❨d(ixit)❩:dixit: et me certum est in hoc interfuisse testamento , in quo agnosco anuli mei signaculum q̣ụ[am]quam ∼superscribtionem∽superscriptionem meam , et infra ∼suscribsi∽subscripsi . S-39 Amatius
14 |gap:7| [ue]|gap:20|ue|gap:20| [in]in [hac]hac [voluntate]voluntate [interfuisse]interfuisse [,], [in]in [qua]qua [agnosco]agnosco [anu]ḷ[i]anuli mei signaculum quam ∼superscribtionem∽superscriptionem meam , sed et ∼intrensicus∽intrinsecus ∼suscribsi∽subscripsi . S-40 Flavianus ❨v(ir)❩vir ❨d(evotus)❩devotus ❨d(ixit)❩:dixit: manifestum est
1 me cum aliis viris in hac voluntate interfuisse , in qua agnosco ∼superscribtionem∽superscriptionem meam , anuli mei signaculum , et infra ∼suscribsi∽subscripsi . S-41 Constantius ❨v(ir)❩vir ❨d(evotus)❩devotus ❨d(ixit)❩:dixit: in hoc
1-2 tes∤tamento
2 et me certum est interfuisse , in quo agnosco anuli mei signaculum , ∼superscribtionem∽superscriptionem meam , et infra ∼suscribsi∽subscripsi . S-42 Pompulius Severus ❨v(ir)❩vir ❨l(audabilis)❩laudabilis ❨d(ixit)❩:dixit: cum
2-3 ∼su∤prascribtis∽su∤prascriptis
3 viris in hoc testamento pariter interfui , in quo agnosco anuli mei signaculum , sed et ∼intrensicus∽intrinsecus ∼suscribsi∽subscripsi . S-43 ❨ag(ens)❩agens ❨v(ices)❩vices ∼vl∽❨(is)❩quinquennalis et iterum ❨mag(istratus)❩magistratus ❨d(ixit)❩:dixit: quid de alio teste ,
3-4 cu∤ius
4 signaculum vel ∼superscribtionem∽superscriptionem ∼inprexam∽imprexam vidimus Probinus et Severus ∼❨vv(iri)❩∽viri ∼ss∽❨(pectabiles)❩spectabiles , Amatius , Flavianus et Constantius ∼❨vvv(iri)❩∽viri ∼ddd∽❨(evoti)❩devoti , sed et Severus ❨v(ir)❩vir ❨l(audabilis)❩laudabilis ❨d(ixerunt)❩:dixerunt: constat
5 Petrum ❨v(irum)❩virum ❨d(evotum)❩devotum una nobiscum in hoc interfuisse testamento , in quo agnoscimus anuli eius signacula , ∼superscribtionem∽superscriptionem , sed nunc absens est . S-44 ❨ag(ens)❩agens ❨v(ices)❩vices ∼vl∽❨(is)❩quinquennalis et ❨iter(um)❩iterum ❨mag(istratus)❩magistratus ❨d(ixit)❩:dixit:
6 quoniam de agnitis signaculis vel ∼superscribtionibus∽superscriptionibus testium responsio patefecit , nunc carta testamenti resignetur , linum incidatur , aperiatur et per ordinem ❨rec(itetur)❩recitetur .
7 S-45 et inciso lino ex ❨off(icio)❩officio ❨rec(itatum)❩recitatum est: Caelius Aurelianus ❨v(ir)❩vir ❨v(enerabilis)❩venerabilis , ❨episc(opus)❩episcopus sanctae ecclesiae ∼catolicae∽catholicae Ravennatis , cogitans casus fragilitatis humanae , sana mente
7-8 sano∤que
8 consilio hoc testamentum meum Agnello ❨v(iro)❩viro ❨h(onesto)❩honesto ❨for(ensi)❩forensi scribendum dictavi propria manu ∼suscribturus∽subscripturus cum testibus ∼conrogatis∽corrogatis numero competenti . S-46 quod si iure
9 civili vel praetorio aut cuiuslibet novellae legis interventum forsitan valere ∼niquiverit∽nequiverit , ab intestato vice codicellorum meorum valere volo . S-47 quod cuique
10 hoc testamento dedero , legavero , ∼darivae∽darive iussero sive constituero , id ut detur , fiat , fidei heredes meae ∼conmitto∽committo ; S-48 quos quas liberos liberas esse iussero ac voluero ,
11 liberi ∼liberique∽liberaeque sint . S-49 te itaque , sanctam ecclesiam ∼catolicam∽catholicam Ravennatem , in cuius servitio crevi , heredem mihi ex axe esse iubeo ac volo . S-50 undecies ❨p(ost)❩post ❨c(onsulatum)❩consulatum Basili ❨Iun(ioris)❩Iunioris ❨v(iri)❩viri ❨c(larissimi)❩clarissimi , ❨s(ub)❩sub ❨d(ie)❩die ❨Id(uum)❩Iduum ❨Ianuariar(um)❩Ianuariarum ,
12 ❨Rav(ennae)❩Ravennae , apud Melminium Andream ❨v(irum)❩virum ❨c(larissimum)❩clarissimum , ❨def(ensorem)❩defensorem ❨civ(itatis)❩civitatis ❨Rav(ennatis)❩Ravennatis , et Pompulium Bonifatium ∼vl∽❨(em)❩quinquennalem et ❨iter(um)❩iterum ❨mag(istratum)❩magistratum , praesentibus Melminiis Cassiano ❨v(iro)❩viro ❨c(larissimo)❩clarissimo , Bonifatio , Theodosio , et Pompulio Plauto
13 ∼❨vv(iris)❩∽viris ∼❨llb(audabilibus)❩∽laudabilibus principalibus , Ammonius ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus ❨arg(entarius)❩argentarius ❨d(ixit)❩:dixit: dum Georgius ❨q(uon)d(am)❩quondam , ❨c(larissimae)❩clarissimae ❨m(emoriae)❩memoriae ❨v(ir)❩vir , ol[osiricop]rataolosiricoprata ❨civ(itatis)❩civitatis ❨rav(ennatis)❩ravennatis , suam conderit vol[u]ṇtatemvoluntatem , ∼ṣ[us]c[ri]bta∽subscripta a testibus ac̣ac [sig]natamsignatam mihi eam c[o]ṛamcoram ipsis
14 [credidit]|gap:60|credidit|gap:60| [p]raeprae ṃ[ani]ḅ[us]manibus [gero]gero [;]; S-51 [peto]peto [❨lau(dabilitatem)❩]laudabilitatem [❨v(estram)❩]vestram , optimi ❨dẹf̣(ensoris)❩defensoris |gap:6|c̣[ti]ssimi|gap:6|ctissimi ❨mag(istratus)❩magistratus , ut [ean]demeandem a
1 ∼c[o]npetenti∽competenti officio suscipi iubeatis et testibus praesentibus ostendi , ut , si signacula vel ∼superscribtiones∽superscriptiones suas recognoscent , singuli edicere non morentur ; S-52 tunc
2 demum ipsam cartulam testamenti resignari praecipiatis , linum incidi , aperiri et per ordinem recitari faciatis , ut ∼intrensicus∽intrinsecus possit agnosci voluntas defuncti .
3 S-53 Melminius Andreas ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus , ❨def(ensor)❩defensor ❨civ(itatis)❩civitatis ❨Rav(ennatis)❩Ravennatis , et Pompulius Bonifatius ∼vl∽❨(is)❩quinquennalis et ❨iter(um)❩iterum ❨mag(istratus)❩magistratus ❨d(ixerunt)❩:dixerunt: primitus suscipiatur carta testamenti , quae offertur , et testibus praesentibus
4 ostendatur . S-54 ❨c(um)q(ue)❩cumque carta testamenti ❨suscept(a)❩suscepta ❨f(uisset)❩fuisset et testibus praesentibus ostensa , Iohannis ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus proemptor ❨d(ixit)❩:dixit: in hac voluntatem interfui , in qua agnosco anuli
5 mei signaculum quam ∼superscribtionem∽superscriptionem meam , et infra ∼suscribsi∽subscripsi . S-55 Vitalis ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus ❨arg(entarius)❩argentarius ❨d(ixit)❩:dixit: et ego interfui huic testamento , in quo agnosco mei anuli signaculum quam
6 ∼superscribtionem∽superscriptionem meam , et infra ∼suscribsi∽subscripsi . S-56 Theodolus ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus olosiricoprata ❨d(ixit)❩:dixit: ∼pleriquae∽plerique et ego interfui in hac voluntate , in qua agnosco anuli mei signaculum ,
6-7 ∼super∤scribtionem∽super∤scriptionem
7 meam ∼grecis∽graecis litteris , et infra ∼suscribsi∽subscripsi . S-57 Ammonius ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus ❨arg(entarius)❩argentarius ❨d(ixit)❩:dixit: ∼manifestissimae∽manifestissime et ego interfui in hoc testamentum , in quo agnosco mei anuli signaculum
8 quam ∼superscribtionem∽superscriptionem meam , nec non et ∼intrensicus∽intrinsecus ∼suscribsi∽subscripsi . S-58 Laurentius ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus ❨gunnar(ius)❩gunnarius ❨d(ixit)❩:dixit: et ego cum antetaxatis viris interfui huic voluntati , in qua agnosco anuli
9 mei signaculum quam ∼superscribtionem∽superscriptionem meam , sed et ∼intrensicus∽intrinsecus ∼suscribsi∽subscripsi . S-59 Georgius ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus ❨arg(entarius)❩argentarius ❨d(ixit)❩:dixit: et me constat una cum supradictis viris interfuisse huic testamento , in quo
10 agnosco mei anuli signaculum , ∼superscribtionem∽superscriptionem meam , verum etiam et infra ∼suscribsi∽subscripsi . S-60 theodorus ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus ❨arg(entarius)❩argentarius ❨d(ixit)❩:dixit: certum est et me cum ∼ss∽❨(criptis)❩suprascriptis viris interfuisse in hac voluntate ,
11 in qua agnosco anuli mei signaculum quam ∼superscribtionem∽superscriptionem meam , quique et ∼intrensicus∽intrinsecus ∼suscribsi∽subscripsi . S-61 ❨def(ensor)❩defensor , ❨q(uinquenna)l(is)❩quinquennalis et ❨iter(um)❩iterum ❨mag(istratus)❩magistratus ❨d(ixerunt)❩:dixerunt: quoniam de agnitis signaculis vel
11-12 ∼superscribti∤onibus∽superscripti∤onibus
12 testium responsio patefecit , nunc carta testamenti resignetur , linum incidatur , aperiatur et per ordinem recitetur . S-62 et inciso lino ex ❨off(icio)❩officio ❨rec(itatum)❩recitatum est: ❨imp(erante)❩imperante ❨d(omino)❩domino ❨n(ostro)❩nostro Iustiniano ❨p(er)p(etuo)❩perpetuo ❨Aug(usto)❩Augusto
13 ❨anṇ(o)❩anno X̣X̣[V]XXV , undec[i]esundecies ❨p(ost)❩post ❨c(onsulatum)❩consulatum Basili ❨Iun(ioris)❩Iunioris ❨v(iri)❩viri ❨c(larissimi)❩clarissimi , ❨s(ub)❩sub ❨d(ie)❩die III ❨Non[a]ṛ(um)❩Nonarum ❨Ianuariar(um)❩Ianuariarum , ❨ind(ictione)❩indictione ❨quintadec(ima)❩quintadecima , ❨Rav(ennae)❩Ravennae . S-63 providae suae disponet ar[bi]triumarbitrium , qui mentes sui corporis integritate consistens voluntatis suae arcana prodederit ,
14 |gap:12| [a]e[g]ṛ[i]ṭụdịṇẹ[m]aegritudinem morbị[s]morbis [m]ẹṇsmens sol[i]ḍụṃsolidum non potẹṣṭpotest habere [iu]d[i]cịụṃiudicium . S-64 itạqueitaque eg̣ọego [G]eorg̣[iu]ṣGeorgius [❨v(ir)❩]vir ❨ḍ(evotus)❩devotus , olosiricoprata ❨cịv(itatis)❩civitatis ❨Rav(ennatis)❩Ravennatis , ❨fil(ius)❩filius ❨q(uon)d(am)❩quondam Iuliani de ❨civ(itate)❩civitate Antiochia , sanaṃsanam ḥạbenshabens mentem sed et
1 lingua vel sensum gravi ∼egritudine∽aegritudine detentus , agnoscens tamen in omnibus introeuntes et exeuntes ad meam visitationem , metuens emergentes casus humanos , timens , ne me
1-2 in∤ordinatum
2 occupet mors , hoc meae voluntatis condidi testamentum , quem etiam Deusdedit ❨for(ensi)❩forensi ❨civ(itatis)❩civitatis Classis ❨Rav(ennae)❩Ravennae , noto amico quoque meo , scribendum dictavi , in quo subter , ∼postequam∽posteaquam
3 ad singula , quae iussi scribi , ab eodem ∼scribtorem∽scriptore mihi relicta fuissent , diligenter intellegens , faciente nequissima ∼egritudine∽aegritudine polagrae , quia ∼suscribere∽subscribere non potui , signum tamen
4 ḅẹ[at]ạẹbeatae crucis , uṭut potui , coram testibus ∼inpressi∽impressi . S-65 testium quoque rogatorum numero competenti ad hanc tantum ∼causa∽causam , scientium ∼quur∽cur venirent , uno tempore ∼eundeque∽eodemque in loco sub
4-5 meo∤rum
5 visione ∼conspectuum∽conspectum ∼suscribtionibus∽subscriptionibus signaculisque firmavi , quem claudi signarique praecipi , et valere iussi . S-66 quod testamentum meum , si quo casu iure civili seu praetorio vel
5-6 novel∤larum
6 legum aut nuper datarum , vel alia qualibet iuris ratione valere ∼niquiverit∽nequiverit , etiam ab intestato vice codicellorum meorum valere volo ∼hac∽hoc iubeo , praemisso in omnibus capite
7 generari , quam ratam , firmam stabilemque ∼ac∽hanc voluntatem meam ∼im∽in perpetuum omnibus esse praecipi . S-67 quisquis mihi heredis erit , heredisve erunt , ego eorum omnia fidei ∼conmitto∽committo .
8 S-68 quod cuique hoc testamentum meum dedero , legavero , darive iussero , fieri mandavero ∼fideivae∽fideive ∼conmisero∽commisero , ut id ut{ut} detur , fiat , praestitur , fidei heredum meorum ∼conmitto∽committo .
9 S-69 quoscumque autem liberos esse iussero vel voluero , ∼hii∽hi liberi sint toti fiantque . S-70 si quos codicellos in carta , membrana ∼aliavae∽aliave qua materia ∼conscribturus∽conscripturus reliquero , rati , firmi
10 stabilisque sint ∼totae∽toti , eosque perpetuam ∼optinere∽obtinere desidero de legibus firmitatem . S-71 te itaque , sanctam ∼catolicam∽catholicam matrem ❨rav(ennatem)❩ravennatem ❨eccl(esiam)❩ecclesiam , in qua omnes populos ∼cristianus∽christianus exorat
11 remedia peccatorum , in decem unciis substantiae meae heredem constituo .
12 S-72 ❨Fl(avius)❩Flavius Aurelianus vir ❨gl(oriosissimus)❩gloriosissimus , ❨p(raefectus)❩praefectus ❨p(raetori)o❩praetorio ❨p(er)❩per ❨Ịṭ(aliam)❩Italiam , Petrus Taurinus et Iohannis ❨d(ixerunt)❩:dixerunt: quae lecta sụntsunt , gesta suscipiant . S-73 quid autem aliud adstantes defensores fieri desiderant ,
13 p̣rosequantuṛprosequantur .
1 S-74 Domesticus , primicerius notariorum , et Thomas secundocirius idem notariorum , una cum Cypriano et Thomate defensoribus ecclesiae sanctae catholicae Ravennatis ,
2 per unum ex se , Thomatem secundocirium , ❨d(ixerunt)❩:dixerunt: gratias agimus gloriosae potestati vestrae , quia petitionem nostram ad effectum congruum
2-3 per∤duxistis
3 . S-75 nunc petimus , ut ex his , quae acta sunt , gesta nobis edi propitii censeatis .
4 S-76 ❨Fl(avius)❩Flavius Marianus Micahelius Gabrihelius Petrus Iohannis Narses Aurelianus Limenius Stefanus Aurelianus vir ❨g(loriosissimus)❩gloriosissimus , ❨p(raefectus)❩praefectus ❨p(raetori)o❩praetorio ❨p(er)❩per ❨it(aliam)❩italiam , petrus taurinus et iohannis ❨d(ixerunt)❩:dixerunt: gesta vobis
5 ex his , quae [a]ctaacta sunt , competens ex more edere curavit officium . S-77 edantur .
6 S-78 ❨Fl(avius)❩Flavius Severus ❨except(or)❩exceptor pro Bonila ❨praerogativar(io)❩praerogativario edịdịedidi .
7 S-79 edantur .