Sematia

p.ital.1.21.xml

TM: 114806HGV: 114806Date: – Place:

1a m1 S-1 [❨imp(erantibus)❩]imperantibus [❨d(ominis)❩]dominis [❨n(ostris)❩]nostris [❨p(er)p(etuis)❩]perpetuis [Augustis]Augustis [Heraclio]Heraclio [anno]anno [XV]XV [et]et [❨p(ost)❩]post [❨c(onsulatum)❩]consulatum [eiusdem]eiusdem [anno]anno [XIV]XIV [atque]atque [Heraclio]Heraclio [novo]novo [Constantino]Constantino [filio]filio [ipsius]ipsius [anno]anno [XIII]XIII [,], [sub]sub [❨d(ie)❩]die |gap:10| Ịụṇ[ii]Iunii [,], [❨ind(ictione)❩]indictione [XIII]XIII , RavennạẹRavennae .
1 S-2 [❨imp(erantibus)❩]imperantibus [❨d(ominis)❩]dominis [❨n(ostris)❩]nostris [❨p(er)p(etuis)❩]perpetuis [❨Aug(ustis)❩]Augustis [Heraclio]Heraclio [anno]anno [quintodecimo]quintodecimo [et]et [❨p(ost)❩]post [❨c(onsulatum)❩]consulatum [eiusdem]eiusdem [an]noanno qụạṛṭọ[decimo]quartodecimo [atque]atque [Heraclio]Heraclio [novo]novo [Constanti]ṇọConstantino fiḷị[o]filio [ips]i[u]ṣipsius ạṇ[no]anno [tertiodecimo]tertiodecimo [,], [sub]sub [❨d(ie)❩]die |gap:10|s IuniịIunii , ❨ind(ictione)❩indictione tertiadecima , Ravennae ,
2 |gap:75| ❨Rav(ennatis)❩Ravennatis , dix̣[i]t:dixit: [Don]usDonus ❨v(ir)❩vir ❨s(pectabilis)❩spectabilis , notariụ[s]notarius et ∼[scrin]ẹarius∽scriniarius ❨s(an)c(t)ae❩sanctae Ravennatis ❨eccl(esiae)❩ecclesiae prae foribus est , ∼petet∽petit te ingredi , quid iubetis
3 |gap:75| quaṛequare ingredi ∼p̣[ostu?]ḷasti∽postulavisti Donus ❨v(ir)❩vir ❨s(pectabilis)❩spectabilis , notarius ẹṭet ∼scri[n]ẹarius∽scriniarius dixit: notum facio ❨lau(dabilitati)❩laudabilitati ❨v(estrae)❩vestrae , Deusdedit ❨v(irum)❩virum ❨r(e)v(erendum)❩reverendum , subdiaconum ❨s(an)c(t)ae❩sanctae ❨ecc[l(esiae)]❩ecclesiae
4 |gap:65| sex unciarum principalium in integrịṭạṭ[e]integritate ṭotiustotius substantiae suae mobile et immobile seseque moventibus excepto omnes
4-5 manci∤[pios]manci∤pios
5 |gap:60| [hor]ticellumhorticellum in integro positum iuxta domụmdomum eius , sed et pistrino atque duo hospitia intra se cum curticla sua , in ❨s(an)c(t)a❩sancta Ravennate
6 [eccl]|gap:65|eccl|gap:65| [qu]aesoquaeso ❨l(audabilitatem)❩laudabilitatem ❨v(estram)❩vestram , optimi ❨mag(istratus)❩magistratus , uti eadem a m[e]me [s]ụscepisuscepi , relegi actisque indi praesentibus iube[ati]ṣiubeatis , deinde ab eodem ∼deusdede∽Deusdedit ❨v(iro)❩viro ❨r(e)v(erendo)❩reverendo ,
6-7 subd[i]∤aconosubdi∤acono
7 |gap:65| [fa]ctamfactam esse cognoscit , et ipse in ead[em]eadem manu propria ∼suscribsit∽subscripsit , et tam tabẹllio[nem]tabellionem quam testes , qui hic ∼suṣcribse[runt]∽subscripserunt , |gap:5|
8 |gap:70| donationis , quam Donus ❨v(ir)❩vir ❨s(pectabilis)❩spectabilis , notariuṣnotarius e[t]et ∼[s]c̣ṛ[i]nearius∽scriniarius ❨s(an)c(t)ae❩sanctae ❨Rav(ennatis)❩Ravennatis ❨eccl(esiae)❩ecclesiae offert , susc[epta]suscepta [le]ctionịlectioni ∼vulgịtur∽vulgetur , et gesti[s]gestis p̣[raesentibus]praesentibus
9 |gap:60| [❨imp(erantibus)❩]imperantibus [❨d(ominis)❩]dominis [❨n(ostris)❩]nostris ❨p̣(er)p(etuis)❩perpetuis ∼❨Augg(ustis)❩∽Augustis Heraclio anno quintodecim[o]quintodecimo ẹ[t]et ❨p̣(ost)❩post ❨c(onsulatum)❩consulatum eiusdem anno quạṛ[to]deciṃoquartodecimo atque Hera[clio]Heraclio [n]ovonovo Constantino filio ipsius an[no]anno
10 [tertiodecimo]tertiodecimo [,], [sub]sub [❨d(ie)❩]|gap:50|die|gap:50| ṚavennatisRavennatis , in qua Deo pṛọtịgenteprotigente ❨d(ominus)❩dominus ṇ|gap:3|n|gap:3| [,], [❨v(ir)❩]vir ❨ḅ(eatissimus)❩beatissimus atque apostolicus Iohannis tertio Iuniọ[r]Iunior [ar]c̣hiepiscopusarchiepiscopus pont[i]f[i]c[atum]pontificatum |gap:9|
11 |gap:75| ❨ṃag(istro)❩magistro ❨mil(itum)❩militum et Melissae iu[ga]ḷ[ibus]iugalibus [,], [praesen]tipraesenti praesenṣpraesens . S-3 sanctarum ∼scribturạṛ[um]∽scripturarum nos r[atio]ratio [praemonet]praemonet [illa]illa [semper]semper
11-12 dis∤ponere
12 , |gap:75| [evan]gelicamevangelicam in me sub[sequi]subsequi lectị[one]ṃlectionem , ut in hoc ∼seculo∽saeculo centuplum et in futuro aeternae vitae esse participẹ[m]participem |gap:3|
13 |gap:75| [Melis]saeMelissae iugalibus , prono ạ[nimo]animo [et]et ṣpoṇtaneaspontanea voluntate , nullo c[o]gentecogente nequ[e]neque ∼[c]onpellente∽compellente sed meae propriae
13-14 d[elibe]∤rationisdelibe∤rationis
14 [arbitrio]|gap:65|usarbitrio|gap:65|us iure directo traṇ[scribo]transcribo [,], [cedo]cedo [,], [trado]trado et mancipo , pro oblatione et remediọremedio ∼anime∽animae meạemeae , id est sex uncias pric̣ịp̣[ales]pricipales
15 [totius]totius [substantiae]substantiae [meae]meae [mobile]mobile [et]et [immobile]immobile [seseque]seseque [moventibus]moventibus [excepto]excepto [omnes]omnes [mancipios]mancipios quibuslibet locis [vel]vel [terris]terris [con]stitu[to]sconstitutos , nec non et de omni supellec[ti]lesupellectile ex qualibet linesa vel titulo mihi
16 |gap:70| in integro , qui est con[stitutus]constitutus [su]ḅsub pọrtaporta ❨s(an)c(t)i❩sancti ∼apolenari[s]∽Apollinaris [et]et [ante]ante [a]rcoarco ❨s(an)c(t)i❩sancti Georgii , se[d]sed et fundum , cui vocabulum est
16-17 Carpania∤[num]Carpania∤num
17 |gap:70| [in]in ịṇtegrointegro cum ingressu [et]et [egressu]egressu [,], [qui]qui [est]est [p]ọsitụspositus iuxta domum meam , sed e[t]et [p]istriṇọpistrino aṭ[que]atque ḍ[uo]duo hospitia intra se cu[m]cum
18 |gap:70| horticello in integṛọintegro |gap:17|ṃṭụ|gap:2||gap:17|mtu|gap:2| p̣erper ❨cha[rtu]l(am)❩chartulam libeṛṭ[a]tislibertatis donavi [S]ecundoSecundo [familiari]familiari [m]eọmeo , de quas vero
18-19 ❨s(upra)s(crip)∤[tas]❩suprascrip∤tas
19 |gap:?_lines|