Sematia

p.ital.1.18+19.xml

TM: 114805HGV: 114805Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:5| ∼retenui∽retinui pro sollemni et legitima atque
1-2 corpo∤[rali]corpo∤rali
2 [tra]ditionetraditione , sicut legum cauta praecipiunt ,
3 [his]his ạctisactis vero quinque dierum usumfructum . S-2 me item
4 |gap:3| [m]emoratamemorata immobịliạimmobilia ọ[mnia]omnia ∼p̣ṛ[e]ḍị[a]∽praedia cu[m]cum |gap:5|
5 |gap:9|e|gap:5|ẹ|gap:2|e|gap:3|e|gap:19||gap:9|e|gap:5|e|gap:2|e|gap:3|e|gap:19|
6 |gap:9_lines|
1 |gap:3| me haec omnia , quae praesens donationis textus
1-2 elo∤[quit]ụṛelo∤quitur
2 , ∼inviolaviliter∽inviolabiliter cons[erv]areconservare atque adimplere ,
3 [cui]cui rei dolum malum abes[s]eabesse afuturumque esse pro
4 [mitto]mitto , eṭet hạṇchanc donationis a me factae chartulam omni
5 [vi]vi [,], [dol]ọdolo malo , metu et circumscriptione cessante
6 [T]heodosioTheodosio ❨v(iro)❩viro ❨h(onesto)❩honesto , ❨tabell(ioni)❩tabellioni ❨urb(is)❩urbis ❨Rom(ae)❩Romae , noto rogatarioque meo ,
7 [s]cribendamscribendam dictavi , cuique subter manu propria
8 [ag]noviagnovi , subscripsi , testibus a me ∼rogịtis∽rogatis ∼optuli∽obtuli
8-9 subs∤[crib]endamsubs∤cribendam
9 . S-3 allegandi etiam gestis , quibus vobis
10 [pla]c[u]eritplacuerit , et tempore , quo volueritis , non spectata
11 [a]liaalia mea professione conced[o]concedo ex [m]oremore lịc̣entiamlicentiam , ḍ[e]de
12 [qua]qua [re]re quibusque omnibus [stipulanti]stipulanti [tibi]tibi ,
12-13 [beatis]∤[simo]beatis∤simo
13 [Domino]Domino [me]omeo , et actoriḅ[us]actoribus [❨s(upra)s(crip)tae❩]suprascriptae [❨s(an)c(t)ae❩]sanctae [❨eccl(esiae)❩]ecclesiae [❨Rav(ennatis)❩]Ravennatis
14 [ego]ego Stephanus , ❨magnif(icus)❩magnificus illustrius ∼grecus∽graecus donator ,
15 in verbis sollemnibus spopondi , et hanc donati[on]emdonationem
16 [vo]ḅisvobis in praesenti contradedi . S-4 ❨act(um)❩actum Roma imperio ,
17 ḍiedie , anno et ❨indict(ione)❩indictione ❨s(upra)s(crip)❩tasuprascripta .
18 S-5 ⊰Φλ̣(…)Φλ… Στεφανος ιλλουσ̣τ̣ριςιλλουστρις κονμα[νεν]ςκονμανενς
19 |gap:3| εν κιβιτατε Νεα[π]ολιτ̣[α]ν̣|gap:2|Νεαπολιταν|gap:2| υικ
20 [καρ]τουλεκαρτουλε α διε πρεσεντι δο̣νατ̣[ιον]ι̣ςδονατιονις
21 δε σοπρα ισκριπτα ομνια ενμοβιλια
22 π̣ρεδιαπρεδια κυι σουντ τερριτοριο
22-23 Αγου∤[β]ι̣νοΑγου∤βινο
23 ουβι ουβι σεου εντρο κιβιτατε
24 σεου φορι κιβιτατε ιουρις μει α με
25 φακτε εν σανκτα εκκλεσια
25-26 Ραβεν∤νατε
26 αδ ομνυα σοπρα ισκριπτα
26-27 ρ̣ε̣∤λεγιρε∤λεγι
27 κονσενσι ετ σουσκριψι ετ τεσ̣τ̣εςτεστες
28 κυι σουσκριβερεντ ρογαβι .⊱.
29 S-6 Ioannes , ❨dom(esticus)❩domesticus ❨num(eri)❩numeri ❨Dac(orum)❩Dacorum , huic ∼chartule∽chartulae a die ∼presenti∽praesenti donationis de ❨s(upra)s(crip)ta❩suprascripta
30 ∼homnia∽omnia ∼inmobilia∽immobilia ∼predia∽praedia , ∼que∽quae sunt territorio Agubio , seu intro ∼cibitate∽civitate seu
31 [f]orisforis civitate , ubi ubi ei ∼coppeṭit∽competit , ∼facte∽factae ab Istefano ❨magṇ[if(ico)]❩magnifico ∼greco∽graeco ∼inll∽illustrio in ❨s(an)c(t)a❩sancta
32 ❨ẹc̣c̣ḷ(esia)❩ecclesia ∼rabennate∽Ravennate , sicut superius legitur , rogatus a ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto donatore , ❨q(ui)❩qui ❨m(e)❩me ❨p(raesente)❩praesente
33 ∼ṣụbṣc̣ṛisit∽subscripsit , ipso ∼presente∽praesente testis ∼suscripsi∽subscripsi , et hanc donationem in ∼presenti∽praesenti
34 [ac]toribusactoribus ∼sce∽sanctae ∼eclesị∽ecclesiae ∼rabennatis∽Ravennatis traditam ∼bidi∽vidi .
35 S-7 Vasacius , ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus , huic chartulae a die ∼praesentis∽praesenti donationis de ❨s(upra)s(crip)ta❩suprascripta omnia immobilia
36 praedia , ∼que∽quae sunt ∼territurio∽territorio Agubio , seu inṭrointro civitatem seu foris civitatem ,
37 ubi ubi et ∼conpetit∽competit , ∼facte∽factae ab Istefano ❨magnif(ico)❩magnifico graeco ∼inll∽illustrio in ❨s(an)c(t)a❩sancta ❨eccl(esia)❩ecclesia
38 Ravennate , sicut superius legitur , rogatus a ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto donatore , ❨q(ui)❩qui ❨m(e)❩me ❨p(raesente)❩praesente
38-39 sub∤scripsit
39 , ipso ∼praesen∽praesente testis subscripsi , et hanc donationem
40 in praesenti actoribus ❨s(an)c(t)ae❩sanctae ❨eccl(esiae)❩ecclesiae ❨Ravennat(is)❩Ravennatis traditam vidi .
41 S-8 ∼crihsogonus∽Chrisogonus , ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus , ❨cancel(larius)❩cancellarius , huic chartulae a ∼diae∽die ∼presenti∽praesenti donationis de ❨s(upra)s(crip)❩[ta]suprascripta
42 omnia ∼inmobilia∽immobilia ∼predia∽praedia , quae sunt ∼tertorio∽territorio Agubio , seu intro civitate
43 seu foris civitate , ubi ubi et ∼conpetit∽competit , ∼facte∽factae ab Istefano ❨magnif(ico)❩magnifico ❨ill(ustrio)❩illustrio
44 ∼greco∽graeco in ❨s(an)c(t)a❩sancta ∼ecl∽ecclesia ∼rabenate∽Ravennate , sicut superius legitur , rogatus
45 a ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto donatore , ❨q(ui)❩qui ❨m(e)❩me ❨p(raesente)❩praesente subscripsit , ipso praesente testis
45-46 subscrip∤si
46 , et hanc donationem in praesenti actoribus ∼sce∽sanctae ∼ecl∽ecclesiae ∼rabennatis∽Ravennatis
47 traditam ∼bidi∽vidi .
48 S-9 ego Marinus , ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus , huic ∼chartule∽chartulae a ∼diae∽die praesenti donationis de ❨s(upra)s(crip)ta❩suprascripta omnia ∼mobilia∽mobilia ∼predia∽praedia ,
49 ∼que∽quae sunt ∼territurio∽territorio Agubio , seu intro civitate seu foris civitate , ubi ubi ei ∼conpetit∽competit ,
50 ∼facte∽factae ab Istefano ❨mag(ni)f(ico)❩magnifico ∼inlustrio∽illustrio ∼greco∽graeco in ∼scam∽sancta ❨eccl(esia)❩ecclesia Ravennate , sicut superius
51 legitur , rogatus a ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto donatore , ❨q(ui)❩qui ❨m(e)❩me ❨p(raesente)❩praesente subscripsit , ipso praesente testis
51-52 sub∤scripsi
52 , et hanc donationem in praesenti actoribus ❨s(an)c(t)ae❩sanctae ❨eccl(esiae)❩ecclesiae ∼ravennati∽Ravennatis traditam vidi .
53 S-10 Domnịc̣[i]ṣDomnicis , [❨v(ir)❩]vir ❨c(larissimus)❩clarissimus , [o]p̣ṭịọoptio ❨numẹṛ(i)❩numeri ❨[Se]ṛṃ[isi(ani)]❩Sermisiani , ḥ[ui]chuic ❨chartul(ae)❩chartulae a die ∼presenti∽praesenti donationis de ❨s(upra)s(crip)ta❩suprascripta omnia
54 ∼inmobilia∽immobilia ∼predia∽praedia , ∼que∽quae sunt territorio Agubio , seu intro ∼cibitate∽civitate seu foris ∼cibitate∽civitate ,
55 [u]ḅịubi ụḅ[i]ubi ụḅ[i]{ubi} ei ∼c[on]petiṭ∽competit , f[acta]ẹfactae [a]ḅab Ịṣ[t]ẹpḥ[an]oIstephano ❨mạg̣ṇịf̣(ico)❩magnifico illustrio ∼❨grec(o)❩∽graeco in ❨s(an)c(t)am❩sanctam ∼ecl∽ecclesiam
55-56 ∼rabenna∤[te]∽Ravenna∤te
56 , [si]c̣utsicut superius legitur , rogatus a ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto donatore , ❨q(ui)❩qui ❨m(e)❩me ❨p(raesente)❩praesente subscripsit , ipso praesente
57 [testi]ṣtestis [su]ḅ[scri]p[si]subscripsi , ẹ[t]et ḥ[an]c̣hanc d[onat]ị[onem]donationem ị[n]in p̣[raesenti]praesenti [acto]ṛịbusactoribus ∼sce∽sanctae ∼ẹc̣lesiae∽ecclesiae
58 ∼rabennatis∽Ravennatis traditam vidi .
59 S-11 ego Theodosius , ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus , ❨tabell(io)❩tabellio ❨urb(is)❩urbis ❨Rom(ae)❩Romae , habens
60 stationem in porticum de Subora , ❨reg(ione)❩regione quarta ,
61 scriptor huius chartulae a die praesenti
62 donationis p[ost]post t[e]st[i]uṃtestium subscrip[t]ionessubscriptiones
63 et traditione facta complevi et absolvi .
64 S-12 ❨not(itia)❩notitia ❨ṭẹṣṭ(ium)❩testium , ❨id(est)❩idest
65 Iohannis , ❨dom(esti)c̣(us)❩domesticus ❨num(eri)❩numeri ∼diac∽❨(orum)❩Dacorum .
66 S-13 Bassiacus , ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus .
67 S-14 Chrisogonus , ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus , ❨cancell(arius)❩cancellarius .
68 S-15 Maurinus , ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus .
69 S-16 Domnicis , ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus , optio ❨numeṛ(i)❩numeri ❨Sermi[si(ani)]❩Sermisiani .