Sematia

p.ital.1.16.xml

TM: 114804HGV: 114804Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?| [contra]contra [hanc]hanc
1-1 [donatio]∤nemdonatio∤nem
1 mẹ[a]mmeam , quaṃquam pṛọp̣rị[a]propria [et]et ṣp[on]t[a]neaspontanea volunt[ate]voluntate [feci]feci
2 ❨p(rae)d(ic)tae❩praedictae ❨s(an)c(t)ae❩sanctae ❨Rav(ennati)❩Ravennati ❨eccl(esiae)❩ecclesiae pro oblationem et remedium animae [meae]meae ,
3 numquam esse venturum , sed perpetuis temporibus tam [me]me
4 quam ∼hhdes∽heredes successoresque meos ∼inlesam∽illaesam atque ∼inmạ[culatam]∽immaculatam
5 conservare promitto , excluso a me vel meos ∼hhdẹ[s]∽heredes ọ[mnium]omnium
6 legum beneficia , iuris et facti ignorantia , fori , loci mili[t]ị[ae]q[ue]militiaeque
7 ∼perscribtione∽perscriptione , seu quod de revocandis donationibus ṣ[unt]sunt [per]per
8 lege indulta donantibus , quoniam ad hanc largitatem mẹ[am]meam
9 sponte , ut superius fatus sum , et huic habita deliberatione
9-10 ∼p[er]∤vini∽per∤veni
10 nullius cogentis consilio vel admonentis ∼inpulso∽impulso , q[uam]quam
10-11 ∼[in]∤revocabilem∽ir∤revocabilem
11 donationis meae usufructuariae paginam ❨s(upra)s(crip)❩tạ[rum]suprascriptarum
12 sex unciarum principalium in integro totius substantiae me[ae]meae ,
13 mobile et ∼inmobile∽immobile seseque moventibus , sicut superius legitur ,
14 absque ullo ❨dol(o)❩dolo ❨m(alo)❩malo , ∼vim∽vi , metu et ∼circumscribtione∽circumscriptione cassan[te]cassante
15 Vitali , tabellioni huius ❨civ(itatis)❩civitatis ❨Rav(ennatis)❩Ravennatis , rogatario meo , scribend[am]scribendam
16 dictavi , in qua subter , posteaquam mihi coram testibus ạ[tque]atque
17 ad singula relecta est , consentiens in omnibus mano propria
17-18 pṛ[o]p∤terprop∤ter
18 ignorantia litterarum signum ❨s(an)c(t)ae❩sanctae crucis feci et testibuṣtestibus
19 a me ∼rogitis∽rogatis ∼optuli∽obtuli subscribendam , eorumque praesentia eaṃeam
20 vobis , actoribus supranominatae ❨s(an)c(t)ae❩sanctae ❨Rav(ennatis)❩Ravennatis ❨eccl(esiae)❩ecclesiae , contraḍ[idi]contradidi ;
21 S-2 quam et si gestis municipalibus allegare maluerint act[ores]actores
22 antedictae ❨s(an)c(t)ae❩sanctae ❨Rav(ennatis)❩Ravennatis ❨eccl(esiae)❩ecclesiae , liberam tribuo et concedo ex mo[re]more
22-23 [li]∤centiamli∤centiam
23 allegandi , non ∼expectata∽exspectata ∼dinuo∽denuo meae professionis voc[e]voce ,
24 ut sum de praesenti professus ∼stipolatione∽stipulatione et sponsione
24-25 soḷḷ[emni]∤tersollemni∤ter
25 interposita . S-3 ❨act(um)❩actum ❨Rav(enna)❩Ravenna , ❨imp(erio)❩imperio , ∼console∽consule et die ∼suprascribt[a]∽suprascripta .
26 S-4 signum |g:stauros| manus Iohanni ❨v(iri)❩viri ❨c(larissimi)❩clarissimi , ❨pr(i)m(icerii)❩primicerii ∼numerii∽numeri ❨fel(icum)❩felicum Theoḍọṣ[iaci]Theodosiaci ,
27 ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti donatoris , omnia ❨s(upra)s(crip)ta❩suprascripta agnoscentis et consentientis , cui et relect[a]relecta [est]est .
28 S-5 |g:stauros| Iohannis ❨adi(utor)❩adiutor s(…)s… huic ❨chartul(ae)❩chartulae ❨usufructuari(ae)❩usufructuariae donationis ❨s(upra)s(crip)tarum❩suprascriptarum sex ❨unc(iarum)❩unciarum
28-29 p̣ṛ[in]∤cipaliumprin∤cipalium
29 in integro ∼supranuminate∽supranominatae totius ∼subtantiae∽substantiae ∼mubile∽mobile et ∼inmubile∽immobile s[eseque]seseque
30 moventibus , sicut superius legitur , facta in ❨s(upra)s(crip)ta❩suprascripta ❨s(an)c(ta)e❩sanctae ❨Rav(ennate)❩Ravennate ❨eccl(esia)❩ecclesia a Io[hanne]Iohanne ,
31 ❨spatar(io)❩spatario ❨q(uon)d(am)❩quondam Georgii ∼magistro∽magistri ❨mil(itum)❩militum et nunc ❨pr(i)m(icerio)❩primicerio ❨num(eri)❩numeri felicum
31-32 ∼tḥ[eodosi]∤acus∽Theodosi∤aci
32 ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto donatore , qui me praesentem signum ❨s(an)c(t)ae❩sanctae crucis fecị[t]fecit ,
33 et coram nobis ei ∼relicta∽relecta est , rogatus ab eodem ad signum eius
33-34 rọ[boran]∤doroboran∤do
34 chirocrista ∼suscripsi∽subscripsi , et de ∼conserbandis∽conservandis omnibus , ∼que∽quae superi[us]superius
34-35 ∼[adscrip]∤ta∽ascrip∤ta
35 leguntur , ad ❨s(an)c(t)a❩sancta ∼evvangelia∽evangelia corporaliter mei praesentia p[raebuit]praebuit
36 sacramenta , et hanc donationem ab eodem praedicto Iohanne [actore]actore
37 ∼praenuminate∽praenominatae ❨s(an)c(t)ae❩sanctae ❨Rav(ennati)❩Ravennati ❨eccl(esiae)❩ecclesiae traditạmtraditam vidi . S-6 |g:stauros|
38 ⊰|g:stauros||g:stauros| Μαρινος χρυσωκαταλακτις ουεικ χαρτουλε ουσουφορτυα̣|gap:5|ουσουφορτυα|gap:5|
39 νατιωνις σσταρουμ σεξ ουνκεαρουμ πρικιπαριω ιννιτρ|gap:7|
40 νομινατε τωτιους σουστατιε μουυελε ετ ινμωυελε ς|gap:6|
41 μωμειν|gap:4||gap:2| σιγκουμ σουπεριους λεγιτορ φακτα̣φακτα |gap:6|
42 σακτα Ραυεννατε εκλισια α Ιωαννε υκ εισπαταρ|gap:4|
43 Γεοργι μαειστρο μιλιτουμ ετ νονου πριμικιριους νουμ|gap:7|
44 κουμ Θ̣ε̣[ο]δω̣[σι]α̣κο̣ς̣Θεοδωσιακος σ̣[σ]τ̣ω̣σστω δωνατουρε κοι μι πρεσε|gap:6|
45 νου σακτι κροκις φικετ ετ κωρα νουις ει ριλικτα |gap:7|
46 τος αυ εοδεμ τεστις σουσκριψι ετ δε κομσι|gap:2|ρ|gap:7|
47 νιβους ωμνιβους{ωμνιβους} κε σουπεριους λικκριτα λεγουν|gap:5|
48 σακτα ευβαγελλια κορπορραλιτερ μεει πρεσεντι|gap:5|
49 βουκ περνονενατε σακτε Ραυεννατε εκλισιε τρα|gap:9|⊱τρα|gap:9|
50 |g:stauros| Anastasius ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus excab(…)excab… s(…)s… s(…)s… huic ∼chartule∽chartulae usufructuariae donationis ❨s(upra)s(crip)❩tạ[rum]suprascriptarum [sex]sex
51 ∼uncciarum∽unciarum ∼principaliun∽principalium ∼inn∽in integro ∼supernuminate∽supranominatae totius ∼suptanti[e]∽substantiae ∼[mubile]∽mobile
52 et ∼inmubile∽immobile ∼sisequae∽seseque moventibus , sicut superius legiṭụṛlegitur , facta in ❨s(upra)s(crip)❩[ta]suprascripta [❨s(an)c(t)❩a]sancta
53 ❨Rav(ennate)❩Ravennate ∼aeclesia∽ecclesia a Iohanne ❨v(iro)❩viro ❨c(larissimo)❩clarissimo ex spathario ❨q(uon)d(am)❩quondam ∼georgio∽Georgii ∼magistro∽magistri milituṃmilitum et nunc
54 ∼primicirius∽primicerius numeri ∼filicum∽felicum ∼theudosiacus∽Theodosiaci , ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto ∼donature∽donatore , qui ∼mi∽me ∼prẹ[sente]∽praesente
55 sig̣numsignum ∼sancte∽sanctae crucis ∼ficit∽fecit , et ∼cora∽coram ∼nubis∽nobis ei ∼relicta∽relecta est , rogatus ab ẹ[odem]eodem
56 testis ∼suscribsi∽subscripsi , et de ∼conserbandes∽conservandis omnibus , ∼que∽quae superius ∼adscriptạ∽ascripta [leguntur]leguntur ,
57 ad sancta evangelia corporaliter mei ∼presentia∽praesentia ∼prebuit∽praebuit sacramen[ta]sacramenta [,], [et]et [hanc]hanc
58 donatione ab eodem ❨p(rae)d(icto)❩praedicto Iohanne ∼acture∽actore ∼prenuminate∽praenominatae ∼sancte∽sanctae ❨Rav(ennati)❩Ravennati ∼aecl|gap:4|∽ecclesiae
59 traditam vidi . S-7 |g:stauros|
60 |g:stauros| Stefanus ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus ❨com(es)❩comes ∼uhic∽huic ❨chartul(ae)❩chartulae ∼usumfructuariae∽usufructuariae donation[is]donationis
60-61 ∼[supra]∤scribtarum∽supra∤scriptarum
61 sex unciarum principalium in integro supranoṃ[inatae]supranominatae
62 totius substa⸢n⸣tiaesubstantiae ∼movilem∽mobilem et ∼inmovilem∽immobilem seseque moventibu[s]moventibus [,], [sicut]sicut
63 superius legitur , facta in ❨s(upra)s(crip)ta❩suprascripta ❨s(an)c(t)a❩sancta ❨Rav(ennate)❩Ravennate ❨eccl(esia)❩ecclesia a Iohanne ❨v(iro)❩viro ❨c(larissimo)❩clarissimo ∼[spatario]∽spathario
64 ❨q(uon)d(am)❩quondam Georgii ∼magistro∽magistri ❨mil(itum)❩militum et nunc ∼primicir∽primicerio ❨num(eri)❩numeri ❨fel(icum)❩felicum Theo[dosiaci]Theodosiaci ,
65 ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto donatore , ∼qu∽qui me praesentem signum ∼sce∽sanctae crucis fec[it]fecit [,], [et]et [co]co
66 ram nobis ei ∼relictum∽relectum est , rogatus ab eodem testis ∼suscribsi∽subscripsi , ẹ[t]et [de]de
66-67 ∼[con]∤serbandis∽con∤servandis
67 omnibus , ∼que∽quae superius ∼adscribta∽ascripta leguntur ∼et∽ad ❨s(an)c(t)a❩sancta ∼[evvangelia]∽evangelia
68 corporaliter mei praesentia pra[e]bụ[i]tpraebuit sacramenta , et hanc d[onationem]donationem
69 ab eodem praedicto ∼iohannem∽Iohanne ∼[a]ct[o]rem∽actore ∼praenominate∽praenominatae ∼sce∽sanctae ❨R[av(ennati)]❩Ravennati [❨eccl(esiae)❩]ecclesiae
70 traditam vidi . S-8 |g:stauros|
71 |g:stauros| Petrus ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus ❨com(es)❩comes ∼uhic∽huic ❨chartul(ae)❩chartulae usufructuariae donationis supras[criptarum]suprascriptarum
72 sex unciarum principalium in integro ∼supramemunumenate∽supranominatae t[otius]totius
72-73 [subs]∤tantiaesubs∤tantiae
73 ∼muvilem∽mobilem et ∼inmuvilem∽immobilem ∼siseque∽seseque ∼muventibus∽moventibus , sicut superi[us]superius [legitur]legitur ,
74 facta in ∼suprascribta∽suprascripta ∼santa∽sancta ❨Rav(ennate)❩Ravennate ∼aecl∽ecclesia a ∼iohannem∽Iohanne ❨v(iro)❩viro ❨c(larissimo)❩clarissimo ∼spatạ[rio]∽spathario [❨q(uon)d(am)❩]quondam
74-75 ∼[Geor]∤gi∽Geor∤gii
75 ∼magistro∽magistri ❨mil(itum)❩militum et nu⸢n⸣cnunc ∼premicirius∽primicerius ❨num(eri)❩numeri ❨fel(icum)❩felicum ∼theodosiacuṣ∽Theodosiaci ,
75-76 ∼[supra]∤scribto∽supra∤scripto
76 donatore , qui me ∼presente∽praesente signum ∼sante∽sanctae ∼crọcis∽crucis ∼ficet∽fecit , et co[ram]coram [nobis]nobis
77 ei ∼relictum∽relectum ∼es∽est , rogatus ∼au∽ab eọdemeodem testis ∼suscribsi∽subscripsi , et de ∼conserban[dis]∽conservandis
77-78 [omni]∤busomni∤bus
78 , ∼que∽quae superius leguntụrleguntur , ∼at∽ad ∼santa∽sancta ∼evvangelia∽evangelia corpo[raliter]corporaliter
79 mei praesentia ∼prebuit∽praebuit sacramenta , et hanc donationem ∼au∽ab eod[em]eodem
79-80 [praedic]∤topraedic∤to
80 ∼iohannem∽Iohanne ∼acture∽actore ∼prenominate∽praenominatae ∼sante∽sanctae ❨Rav(ennati)❩Ravennati ∼aecl∽ecclesiae traditam vi[di]vidi .
81 S-9 |g:stauros| Iohannis ❨except(or)❩exceptor ∼inl∽illustris ❨p(otestatis)❩potestatis huic chartulae usufructuariae donationi[s]donationis [❨s(upra)s(crip)❩tarum]suprascriptarum
82 sex unciarum principalium in integro supranominatae totius suḅ[stantiae]substantiae
83 ∼movile∽mobile et ∼inmovile∽immobile seseque moventibus , sicut superius legitur , f̣[acta]facta [in]in
84 ❨[s(upra)]ṣ(crip)❩ṭ[a]suprascripta ❨[s(an)]c(t)a❩sancta Ravennate ecclesia a Iohanne ❨v(iro)❩viro ❨c(larissimo)❩clarissimo spathạṛịọspathario ❨q̣(uon)d(am)❩quondam Geor[gii]Georgii [❨mag(istri)❩]magistri [❨mil(itum)❩]militum
85 et nunc ∼primicirius∽primicerius ❨num(eri)❩numeri felicum ∼theodosiacus∽Theodosiaci , ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto donaṭ[ore]donatore [,], [qui]qui [me]me
86 praesente signum ❨s(an)c(t)ae❩sanctae crucis fecit , et coram nobis ei relec[tum]relectum [est]est [,], [rogatus]rogatus
87 ab eodem testis ∼subscribsi∽subscripsi , et de conservandis omnibus , quae s[uperius]superius
87-88 ∼[ads]∤cripta∽a∤scripta
88 leguntur , ad ❨s(an)c(t)a❩sancta ∼evvangelia∽evangelia corporaliter mei praes[entia]praesentia
88-89 [praebu]∤itpraebu∤it
89 sacramenta , et hanc donationem ab eodem ❨p(rae)d(ict)o❩praedicto Iohanne ạc̣[tore]actore
90 praenominatae ❨s(an)c(t)ae❩sanctae ❨Rav(ennati)❩Ravennati ecclesiae traditam vidi |g:stauros| .