Sematia

p.ital.1.10+11.xml

TM: 114802HGV: 114802Date: – Place:

00 m1 S-1 |gap:13_lines|
1 |gap:75|ano princip[a]li[bus]principalibus [,], [act]oresactores Pieri ❨v(iri)❩viri ❨i(llustris)❩illustris ∼dd∽:dixerunt: ❨ḍ(ominus)❩dominus [❨n(oster)❩]noster , p̣ṛạẹ[cell]enṭ[iss]imuspraecellentissimus rex Odovac̣arOdovacar , ụ|gap:5|u|gap:5|
2 |gap:10|ụm|gap:10|um , p̣[at]ṛ[o]ṇụmpatronum nostrum Pierum , ❨v(irum)❩virum [❨i(llustrem)❩]illustrem , c̣onferreconferre dig[n]ạtusdignatus ẹṣ[t]est f̣[u]ndumfundum AemilianuṃAemilianum , ∼presta[n]teṃ∽praestantem solidọssolidos numero decem et ocṭoocto , nec [n]ọnnon et partem fundi Buḍ[i]ịBudii , quae
3 [remansit]remansit , ∼[pr]ẹṣ[ta]ntem∽praestantem solidos quindecim et siliquas decem et octo , ∼adque∽atque p̣artempartem fundi Potaxiae , quae ∼prestat∽praestat per Ianuarium et Oc̣teṣịbiumOctesibium solidos septem ,
4 [ex]ex [corpore]corpore massae Pyramitanae , in provincia Sicilia Syracusano territorio constitutos , de qua re paginam donationis regiae prae manibus gerimus . S-2 quaesumus
5 [laudabilit]ạṭemlaudabilitatem vestram , utịuti eạdemeadem a ∼conpetenti∽competenti officio suscipi iubeatis , legi et actis indi . S-3 deinde , quonịamquoniam ❨v(ir)❩vir ❨i(llustris)❩illustris ∼adque∽atque magnificus , magister officiorum et consiliarius ❨d(omini)❩domini ❨n(ostri)❩nostri
6 [regis]regis [,], [Androma]chusAndromachus , ex ac civitate Romae profectus est , qui iussi regio in ipsa largitatem ∼suscribsit∽subscripsit , ad Marcianum ❨v(irum)❩virum ❨c(larissimum)❩clarissimum , notarium regni eius , qui ipsam donationem ∼scribsit∽scripsit ,
7 [pergere]pergere |gap:4| [u]nauna nobiscum iubeatis ∼adque∽atque praesentes principales viros et exceptorem , ut , dum eius nobilitati ipsa pagina donationis ∼hostensa∽ostensa fuerit ∼adque∽atque relectam ,
8 [si]si [a]a [sua]sua ∼[nobi]litatem∽nobilitate ∼scribtam∽scriptam agnoscit , vel in eadem iussu regio Andromachus ∼suscribserit∽subscripserit , aut si iussum sit gestis ∼adlegari∽allegari , his actis ∼aedicere∽edicere non gravetur . S-4 Aurelius
9 [Virinus]Virinus [magistrat]uṣmagistratus ❨d(ixit)❩:dixit: sụscipiatursuscipiatur pagina regiae largitatis summa cum ∼beneratione∽veneratione , quae ∼offertetur∽offertitur , et a ∼conpetenti∽competenti recitetur officio . S-5 cumque tradita , et recitata est:
10 [viro]viro ∼[inlustri]∽illustri et magnifico fratri Pierio Odovacar rex . S-6 ex sexcentis nonaginta solidis , quos magnitudini tuae humanitas nostra devoverat conferendos , sexcentos
11 [quinquaginta]quinquaginta iuxta nostrae donationis tenorem viri sublimis , comitis et vicedomini nostri Arbori didicimuṣdidicimus ạṭtestationeattestatione contraditos , id est intra ❨p(rovinciam)❩provinciam ❨S(iciliam)❩Siciliam , Syracusano territorio ,
12 [Pyramitana]Pyramitana ∼maṣa∽massa , solidos quadringentos quinquaginta , et in provincia Dalmatiarum insulam Melitam , ducent[os]ducentos solidos pensita⸢n⸣tempensitantem . S-7 reliquos ergo solidos quadragintạquadraginta
13 [in]in [nobilitat]eṃnobilitatem tuam in ❨s(upra)s(crip)ta❩suprascripta massam fundos --id est Aemilianum , praestantem solidos decem et octo , et partẹṃpartem f̣ụndifundi BudịiBudii , quae remansit , solidos quindecim , siliquas
1 [decem]decem [e]ṭet ocṭọocto , nec non et partẹ[m]partem [fundi]fundi [Pot]ạx̣iaePotaxiae , qua[e]quae ∼p̣res[tat]∽praestat per [❨s(upra)s(criptos)❩]suprascriptos [I]ạnuariumIanuarium et Octe[si]biuṃOctesibium [solidos]solidos septem , -- ❨s(upra)s(cripto)❩suprascripto territorio c[on]stitutosconstitutos , volentes supplere
2 [sum]ṃamsummam superius ∼conpraehen[sam]∽comprehensam , [p]raesentipraesenti donatione in tẹte cum omni iure suo omnibusqu[e]omnibusque ạdad se pertinentibus iure directo transcribimus ∼adquẹ∽atque
3 ad tuum dominium optima profitemur lege ∼migrasse∽migravisse , quos utendi , possidendi , alienandi vel ad posteros transmittendi ∼livero∽libero potiaris ∼arvitrio∽arbitrio . S-8 quạṃquam
4 donationem Marciano ❨v(iro)❩viro ❨c(larissimo)❩clarissimo , notario nostro , scribendam dictavimus , cuique Andromachum ❨v(irum)❩virum ❨i(llustrem)❩illustrem eṭet magnificum , magistrum officiorum , consiliario nostro , pro
5 nobis ∼suscribere∽subscribere iussimus , tribuentes ∼adlegandi∽allegandi fiduciam , ita , ut ⸢a⸣a tuis actoribus fiscalia tributa solvantur . S-9 actum Ravenna , ❨s(ub)❩sub ❨d(ie)❩die quintodecimo
6 ❨Kal(endarum)❩Kalendarum Aprilium , Probino ❨v(iro)❩viro ❨c(larissimo)❩clarissimo consule . S-10 et alia manu ∼suscribtio∽:subscriptio: incolumem sublimitatem tuam divinạdivina tueatur , domine ∼inlustris∽illustris et magnificae frater .
7 S-11 regestum ❨s(ub)❩sub ❨d(ie)❩die et loco , quo supra . S-12 ❨mag(istratus)❩magistratus ❨d(ixit)❩:dixit: quod lectum est , actis indetur . S-13 et ❨adi(ecit)❩:adiecit: secundum petitionem vestram vel tenorem paginae regiae largitatis
8 recitate ∼necessae∽necesse ∼mae∽mihi est una vobiscum et praesentes principales viros ad exceptorem pergere ad Marcianum ❨v(irum)❩virum ❨c(larissimum)❩clarissimum , notarium regiae sedis , ut , dum pagina
9 donationis , quae recitata est , ∼hostensa∽ostensa fuerit eius nobilitati ∼adque∽atque relecta , si a sua honorificentia ∼conscribta∽conscripta regio iussu agnoscit , vel ❨v(irum)❩virum ❨i(llustrem)❩illustrem , magistrum
10 officiorum et consiliarium regni eius , Andromachus ∼suscribsisse∽subscripsisse ∼nobit∽novit , his actis absque sui iniuria edicere non gravetur . S-14 cumque ad Marcianum ❨v(irum)❩virum ❨c(larissimum)❩clarissimum
11 perventum fuisset , ∼adque∽atque eidem paginam largitatis ∼hostensa∽ostensa et relecta est , Marcianus ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus , notarius ❨d(omini)❩domini ❨n(ostri)❩nostri , praecellentissimi regis Odovacris ❨d(ixit)❩:dixit:
12 paginam regiae largitatis , quae mihi ∼hostensa∽ostensa ∼adque∽atque relecta est , iussu regni eius a me ∼scribtam∽scriptam agnosco , in qua etiam ex praecepto regio ❨v(ir)❩vir ❨i(llustris)❩illustris
13 et magnificus , magister officiorum et consiliarius ❨d(omini)❩domini ❨n(ostri)❩nostri regis , Andromachus , ∼suscribsit∽subscripsit , et praecepit eam ∼adlegari∽allegari , his actis profiteor . S-15 et paulo p̣ostpost
1 regressi ad publicụmpublicum , praesentibus quibus supra , magistratus ❨d(ixit)❩:dixit: acc[ep]ṭaaccepta rẹṣponsioneresponsione Marcia[ni]Marciani [❨v(iri)❩]viri [❨c(larissimi)❩]clarissimi , quid nunc praesent[e]ṣpraesentes actores fieri
2 desiderant?desiderant actores ❨v(iri)❩viri ❨i(llustris)❩illustris et magnifici Pieri ∼dd∽:dixerunt: petimus laudabilitatem veṣ[tra]ṃvestram , ut gesta nobis a ∼conpetenti∽competenti officio edi iubeatis
3 ex more . S-16 Aurelius Virinus magistratus ❨d(ixit)❩:dixit: ut petistis , gesta vobis edentur ex more . S-17 et alia manu ∼suscribtum∽subscriptum fuit: Melminius Cassianus ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus
4 pro Aurelio Virino magistrato gesta ∼aput∽apud eum habita recognovi . S-18 ❨Mel(minius)❩Melminius ❨re(cognovi)❩recognovi .
5 S-19 ❨mag(istratus)❩magistratus ∼dd∽:dixerunt: gesta gestis nectentur . S-20 unde , si quid aliud est agendum , inter acta designetur . S-21 actores Pieri ❨v(iri)❩viri ❨i(llustris)❩illustris ∼dd∽:dixerunt: quoniam G̣ṛẹg̣[orius]Gregorius [❨v(ir)❩]vir [❨d(evotus)❩]devotus ,
6 chartarius , ad praedia ṭṛạdendatradenda nobiscum videtur esse directus , quem gravitas vestra , quoniam in praesenti [e]ṣ[t]est , ị[n]g̣[re]ḍ[i]ingredi ị[u]ḅ[eati]ṣiubeatis ,
7 ut , quae ei pro patroni nostri utilitatem videntur iniuncta , possit una cum gravitate vestra adimplere .
8 S-22 ❨mag(istratus)❩magistratus ∼dd∽:dixerunt: ingrediatur Gregorius ❨v(ir)❩vir ❨d(evotus)❩devotus , chartarius , quem praesentes actores Pieri ❨v(iri)❩viri ❨i(llustris)❩illustris pop̣ọṣceruntpoposcerunt . S-23 et cum ingressus fuisset ,
9 ❨mag(istratus)❩magistratus ∼dd∽:dixerunt: quae devotioni tuae a praesentibus actoribus dicuntur iniuncta , inter gesta deprome . S-24 Gregorius ❨v(ir)❩vir ❨d(evotus)❩devotus , chartarius , ❨d(ixit)❩:dixit: certoṣcertos
10 fundos ex corpore massae Pyramitanae ad supplendam summam ❨s(upra)s(criptam)❩suprascriptam , sicut praeceptorum ad me datarum textus eloquitur ,
11 una cum vestra gravitate oportet praesentibus actoribus praefati ❨v(iri)❩viri ❨i(llustris)❩illustris Pieri legibus traditionem fieri , ut possimus tantis et taliḅụṣtalibus
12 praeceptis parientiam commodare ; S-25 unde , si iubetis , eamus ad ∼eandem∽eadem praedia , et traditio celebretur . S-26 ❨mag(istratus)❩magistratus ∼dd∽:dixerunt: quoniam nob[i]snobis invacạṛẹinvacare est in actibus publicis , et non possumus egreḍịegredi civitatem , praesens [Am]ạ[nt]ịụsAmantius ❨ṿ(ir)❩vir ❨p̣(erfectissimus)❩perfectissimus ∼xpriṃus∽decemprimus , unạuna c[o]nc̣[uriali]sconcurialis ,
1 cum devotione tu[a]tua p̣ergatpergat , et praesenti[bus]praesentibus [ac]toribusactoribus Pieri ❨v(iri)❩viri ❨i(llustris)❩illustris [traditio]traditio corporalis proveniat .
2 S-27 et cum alio die ∼ambulassent∽ambulavissent et pervenissent
3 ad singula praedia ∼adque∽atque introissent vẹḷvel ∼[c]ọmvocasṣẹṇṭ∽convocassent ṭạṃtam |gap:6|m et inquilinos sive servos , et circuissent omnes fines , terminos , agros , ∼arbos∽arbores , cultos
4 vel incultos , seu vinẹạsvineas , et traditio corporalis celebrata fuisset [a]ctoribusactoribus Pieri ❨v(iri)❩viri ❨i(llustris)❩illustris nullo contradicente , et alio die ad civitatem reversi fuissent et
5 in publicum pervidissent magistratos , Amantius ❨v(ir)❩vir ❨p̣(erfectissimus)❩perfectissimus ∼xp̣[rimus]∽decemprimus ❨d(ixit)❩:dixit: secundum praecepta regalia vel sublimia , ∼adque∽atque iussionem vestrae ❨laudabilit(atis)❩laudabilitatis ❨v(estrae)❩{vestrae} ,
6 perreximus ad praedia , quae superius cọ[n]tinenturcontinentur , et praesenṭịḅuspraesentibus actoribus una cum praesenti Gregorio ❨v(iro)❩viro ❨d(evoto)❩devoto , chartario , traditionem fecimus nullo
6-6 contra∤dicente
6 ; S-28 et ideo oportet praesentes actores inter acta vestrae graṿị[ta]ṭisgravitatis fateri sibi traditionem facta praediorum ❨s(upra)s(criptorum)❩suprascriptorum , et si parati sunt pro ∼⸢h⸣isdem∽isdem singulis
7 quibusque annis fiscalia ∼conpetentia∽competentia persolvere .
8 S-29 ❨mag(istratus)❩magistratus ∼dd∽:dixerunt: audierunt praesentes actores prosecutionem Amanti ❨v(iri)❩viri ❨p(erfectissimi)❩perfectissimi ∼xprimi∽decemprimi , fratris et concurialis nostri , et quid ad haec dicunt?dicunt actores Pieri ❨v(iri)❩viri ❨i(llustris)❩illustris ∼dd∽:dixerunt:
9 certum est nobis per praesentem Amantium decemprimum ∼adque∽atque Gregorium ❨v(irum)❩virum ❨d(evotum)❩devotum , chartarium , traditionem nobis factam praediorum ❨s(upra)s(criptorum)❩suprascriptorum nullo contradicente ,
10 et parati sumus singulis annis pro eạdemeadem praedia fiscalia ∼conpetentia∽competentia solvere . S-30 unde rogamus , uti iubeatis ∼polypthicis∽polyptychis publicis nomen prioris dominii
11 suspendi et nostri dominii ∼adscribi∽ascribi . S-31 gesta quoque allegationis , praẹceptorumpraeceptorum ∼adque∽atque traditionis nobis cum vestra ∼susc̣[ri]btione∽subscriptione edi iubetẹiubete .
1 S-32 ❨Flạvi(us)❩Flavius Annịạ[nus]Annianus ẹṭet ẒenonZenon , ∼vv∽viri ∼c̣[c]∽clarissimi , ẹṭet Petrus ❨v(ir)❩vir ❨p(erfectissimus)❩perfectissimus ∼xprimus∽decemprimus , agentes magisterium
2 pro filiis su[is]suis , ∼dd∽:dixerunt: confessionem praesentum actorum Pieri ❨v(iri)❩viri ❨i(llustris)❩illustris acta retinebunt .
3 S-33 unde erit nobis cura de vasariis publicis nomen prioris domini suspendi
4 et vestri dominii ∼adscribi∽ascribi . S-34 gesta quoque actionis cum nostra
5 ∼suscribtione∽subscriptione vobis dabuntur ex more . S-35 ❨Fl(avius)❩Flavius Annianus ❨v(ir)❩vir ❨l(audabilis)❩laudabilis et ∼xprm∽❨(us)❩decemprimus ❨civit(atis)❩civitatis ❨Syracu(sanae)❩Syracusanae , et agens
6 magisterium pro filio meo EṇnateEnnate ❨v(iro)❩viro ❨p(erfectissimo)❩perfectissimo , ∼xp∽❨(rimo)❩decemprimo , legi , agnovi , ∼suscribsi∽subscripsi , tam pro eodem quam pro sociis ei⸢u⸣seius , et iṭaita Leo iussi ∼scrivi∽scribi .