Sematia

p.ital.1.1.xml

TM: 114798HGV: 114798Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:50|ạesen|gap:15||gap:50|aesen|gap:15|
2 |gap:11| non p|gap:17| aṭ|gap:2|at|gap:2| quạ|gap:14|ṭṭạṭ|gap:4|ḍemqua|gap:14|ttat|gap:4|dem
3 |gap:18| a p[r]ọvinc[ia]provincia |gap:2|cepit conduct[o]resconductores vel homines nosṭṛoṣnostros
3-4 ∼reṣịdẹ∤|gap:2|∽reside∤re
4 [cum]cum [ergo]ergo feliciter ad Siciliam pervenerịsperveneris , duodecimae et t[e]ṛṭiaedecimaetertiaedecimae ❨ind(ictionis)❩indictionis
5 [pensione]pensione [m]assaemassae Fadilianae , quam ille minịmeminime profligavit , discussis omnibus
6 |gap:10|ṣịḍe|gap:3|e|gap:30|n|gap:5|ṭị|gap:9||gap:10|side|gap:3|e|gap:30|n|gap:5|ti|gap:9|
7 |gap:9|ṣ|gap:9|s ex undecima ❨ind(ictione)❩indictione facies rationes , ut , quidquid per illius negleg[entiam]neglegentiam
8 [corruptum]corruptum est , tua industria c[o]rrigat[u]rcorrigatur ∼adque∽atque nobis reformetur . S-2 nihịlomịnụṣnihilominus hoc age ,
9 |gap:9|ṛaeṣ|gap:52||gap:9|raes|gap:52| manu
10 [eius]eius [ac]ceptoaccepto facis , ut authenticas ipsas ad nọṣnos dịrigaṣdirigas |gap:7| [uni]versauniversa , quae
11 |gap:7|dem ∼relictis∽relectis scire possimus . S-3 sed itạita oṃniaomnia procura , ut , dum a nobis ,
12 [❨trib(unus)❩]tribunus [a]liusalius fuerit directus , fidei industriaeque tuae possit ∼❨put(rimonius)❩∽patrimonius noster |gap:12| .
13 S-4 ante omnia de fundo Partilatico , quem Tranquillus in temp[ore]tempore [,],
13-14 [fil]ị∤[us]fili∤us
14 [Gre]g̣oriGregori quondam , sub certa depectione fiduciae nexu obligaverat iuxta
15 [cautionem]cautionem , quam tecum portaveras , quam ipsi Pyrro refudisti , quia proxime
16 [a]a [nes]c[i]ọnescio quibus , quorum personam ignoramus , dicitur ∼occupatam∽occupatum elicita
16-17 auct[ori]∤[tate]auctori∤tate
17 [,], [ag]eage , ut domui nostrae reformetur , vel cerṭẹcerte ∼his∽is , qui se obicit , ad f̣ị[n]emfinem
18 [viri]viri [de]f̣unctidefuncti satisfaciat debito . S-5 ⸢ut⸣ut in hac parte prudentiam tuam ostend[isti]ostendisti ,
19 [quam]quam p̣rofligaverasprofligaveras , quoniam cautionem ipse tecum habes maiorem ,
20 [fac]fac [,], [ut]ut [t]ịḅịtibi adquiras , quos solidos , cum pensiones quartaedecimae indictionis ,
21 [tum]tum [ex]ex [p]raeteritispraeteritis temporibus , quidquid sollicitudine tua exactum fuerit ,
22 [aut]aut [ipse]ipse dẹferasdeferas , vel certe fide et periculo tu[o]tuo ordinatis idoneis
22-23 p[er]s[o]∤[nis]perso∤nis
23 [,], [qui]buscumquibuscum omnia documenta , quae Pyrrus egerit , dirigas . S-6 debito |gap:6|
24 |gap:8| Gregori servata iustitia exige , ut , cum nobis satisfactum fuerit , de
25 |gap:8|ịus|gap:8|ius habita moderatione iudicare ∼possemus∽possimus . S-7 quaequae tamen iubemus ,
26 [so]llertiasollertia tua omnia requirantur , ne in aliquo nobis aut secundae sententiae
27 [nostra]enostrae dispendium adferatur . S-8 simili modo et de peculia Clodian[a]Clodiana |gap:6|
28 |gap:6|ndum esse iubemus . S-9 ad conductores etiam vel actores et familia
29 [❨pat(rimonii)❩]patrimonii ṇọstrinostri litteras dedimus , ut admonitione nostra pro utilitate nostri
30 [tuis]tuis [ob]secundentobsecundent iussionibus . S-10 vide ergo , ne rursus aut tarditas aut desideria
31 [aut]{aut} [de]ṣ[i]deria{desideria} intercedat , et novitate nos excogitare ipse facias ❨spec(ia)l(iter)❩specialiter per
32 [id]id [quod]quod domui nostrae necessatur . S-11 si navis fuerit inventa , quae ad Rave[nnat]e[m]Ravennatem
33 [portu]ṃportum feliciter oportuno tempore disponat , transmitte , et ṇẹne f̣ọrteforte
34 [non]non [inv]eniasinvenias , qui ∼Ravenna∽Ravennam veniat , ad urbem mittatur et in horreo nostro
35 [c]onsigneturconsignetur . S-12 et manu domini ∼suscribtio∽:subscriptio: opto multos annos bene valeas .
36 S-13 [Lauricius]Lauricius ❨v(ir)❩vir ❨i(llustris)❩illustris ❨act(oribus)❩actoribus
37 [in]in [Domi]ṇoDomino de nostra incolumitate gaudete . S-14 illud etiam admonemus , ut Sisinn[io]Sisinnio conductori
38 [massae]massae [Fadi]lianaeFadilianae , manente dispositione conductorum vestrorum , eius iussionibus
39 [obsecun]detisobsecundetis , cui post regressum Pyrri tribunịtribuni ad omnia , quae minime egit , procuranda
40 [dato]dato [comm]ọnitoriocommonitorio nominis nostri cura mandạṿimusmandavimus , et nemo vestrum rebellis
40-41 con∤[tra]con∤tra
41 [eat]eat [,], [n]ene in exemplo disciplinae ultioni prosternatur . S-15 quidquid enim memor[atus]memoratus
42 [Sisinnius]Sisinnius pro nostris commodis egerit , ex lectione commonitorii gratum [nobis]nobis [et]et
43 [acceptum]acceptum esse scibitis . S-16 opto bene valeatis .
44 S-17 [Lauri]ciusLauricius ❨v(ir)❩vir ❨i(llustris)❩illustris Eleutherioni et Zosimo ∼condd∽❨(uctoribus)❩conductoribus .
45 S-18 |gap:8| sentientibus utilitates nostras ab initio lacessiri non habetur ambiguum ,
46 [quod]quod [ne]cessitasnecessitas coegit , ut Pyrrum tribunum in tempore ad Siciliam ∼miseremu[s]∽miserimus . S-19 [se]ḍsed
47 [inde]inde [post]post triennium reversus , diverso tempore corporali ∼tedio∽taedio detentus edocuit se
48 [nostris]nostris c[o]mmodiscommodis prodesse minime potuisse , et quia Sisinnium , qui adversus eundem
49 ∼[quere]lla∽querela deposuerat , ea occasione adventus eius praesentem invenit , necesse fuit ,
50 [ut]ut [ad]ad [o]mniaomnia agenda et corrigenda iniungeremus , ut universa exacta remota fraude
51 [qua]rtaedecimaequartaedecimae indictionis ad nos pensiones aut ipse feliciter deferat [au]ṭaut
52 [certe]certe ṭransmittattransmittat . S-20 quid igitur illi a nobis iniunctum sit , lecto commonitorio nostro
53 [scibit]isscibitis . S-21 videte ergo , memores salutis vestrae , ut pro nostri utilitate eius obsecundeṭ[is]obsecundetis
54 [iussio]nibusiussionibus . S-22 de fundo Partilatico nihilominus actionem memorạtomemorato Sisinnio
54-55 manda∤[vimus]manda∤vimus
55 . S-23 participato itaque consilio et solacio agite , ut omnium rerum indemnitas
56 [servetu]ṛservetur . S-24 ❨it(em)❩item ∼suscribtio∽:subscriptio: opto ❨b(ene)❩bene ❨v(aleatis)❩valeatis .
57 S-25 [patrimo]niipatrimonii Siciliensis quid annua ab ❨ind(ictione)❩indictione XII ∼❨conss(ulatu)❩∽consulatu ∼maxim∽Maximi ❨iter(um)❩iterum et Pateri ∼❨vv(irorum)❩∽virorum ∼❨cc(larissimorum)❩∽clarissimorum ,
57-58 ∼conlo∤[can]ṭẹ∽conlo∤cante
58 Bonifatio , praesente ❨trib(uno)❩tribuno Pyrro , singuli conductores dare debent . S-26 ita:
59 [mass]amassa Enporitana per Zosimum et Cuprionem: ❨sol(idi)❩solidi ❨num(ero)❩numero DCCLG
60 [fund]usfundus Anniana sive Myrtus per ∼ss∽❨(criptos)❩suprascriptos : ❨sol(idi)❩solidi ❨n(umero)❩numero CXLGI et
61 |gap:6|one tritici sive hordei , quod ante barbarico fisco ❨praest(abatur)❩:praestabatur: ❨sol(idi)❩solidi ❨n(umero)❩numero LXXV
62 |gap:6| fundi Aperae per ∼ss∽❨(criptos)❩suprascriptos : ❨sol(idi)❩solidi ❨n(umero)❩numero LII
63 [fundus]fundus Callius ∼conlocante∽collocante Sisinnio: ❨sol(idi)❩solidi ❨n(umero)❩numero CC
64 [mas]samassa Fadilianensis per Sisinnium: ❨sol(idi)❩solidi ❨n(umero)❩numero CCCCLXV
65 [mas]samassa Cassitana per Eleutherionem , Zosimum et Eubudum: ❨sol(idi)❩solidi ❨n(umero)❩numero D
66 ❨f(ieri)❩fieri ❨s(imul)❩simul , qui de ❨ind(ictione)❩indictione XII inferendi sunt: solidi ⊢II⊣CLXXVIICLXXV
67 |g:stauros| [de]de ❨[in]d(ictione)❩indictione XIII ∼❨conss(ulatu)❩∽consulatu ❨d(omini)❩domini ❨n(ostri)❩nostri Theodosi ❨Aug(usti)❩Augusti XGII et Albini ❨v(iri)❩viri ❨c(larissimi)❩clarissimi inferendi
68 per ∼ss∽❨(criptum)❩suprascriptum Pyrrum: solidi ⊢II⊣CLXXVIICLXXV
69 [ac]ac [si]c̣sic faciunt omnes , qui de ❨ind(ictione)❩indictione XII et XIII per tribunum Pyrrum
70 inferendi sunt: auri ❨solid(i)❩solidi ⊢IIII⊣CCCLIIIICCCL , et de reliqua
71 Zosimi iuxta relationis epistulae ❨trib(uni)❩tribuni Pyrri: ❨solid(i)❩solidi MDCCC
72 [itaqu]eitaque faciunt , tam de pensionibus ❨ind(ictionis)❩indictionis XII et XIII quam de reliqua Zosimi , qui
73 [per]per ❨[tri]b(unum)❩tribunum Pyrrum inferendi debent rationibus ❨d(omini)❩domini ❨n(ostri)❩nostri ❨v(iri)❩viri ❨i(llustris)❩illustris Laurici: ❨solid(i)❩solidi ❨n(umero)❩numero ⊢G⊣C̣ḶGCL ex ❨hi(s)❩his
74 [intulit]intulit Ravennae: solidi ⊢II⊣DCCXGIIDCCXG
75 |gap:8|ḷ|gap:8|l in diversịsdiversis iuxta rationes ab eodem datas , cuius fịdesfides
76 dịṣc̣utiendadiscutienda est: solidi M
77 [de]de [re]re [lu]crativalucrativa massae Cassitanae et Enporitanae ❨ind(ictionis)❩indictionis XII et XIII
78 [eroga]ṿị[t]erogavit de ❨solid(is)❩solidis MDXXXGI unius indictionis: ❨sol(idi)❩solidi ❨n(umero)❩numero D cum sportula et interpondiis .
79 S-27 [❨f(ieri)❩]fieri [❨s(imul)❩]simul [,], [q]ụọsquos intulit vel erogavit ❨trib(unus)❩tribunus Pyrrus: solidi ⊢IIII⊣CCXGIIIICCXG
80 [rema]ṇentremanent , quos inferre debet ❨trib(unus)❩tribunus Pyrrus de ❨sol(idis)❩solidis ❨n(umero)❩numero ⊢G⊣CL:GCL:
81 auri ❨sol(idi)❩solidi ❨n(umero)❩numero MDCCCCXXXIIII
82 [prae]ṭereapraeterea de dẹbitdebit |gap:1| Eleutherionis ❨sol(idorum)❩solidorum ❨n(umero)❩numero ⊢II⊣CLXXIIIIIICLXXIIII requirendum ,
83 [si]si [qu]idquid opera sua egerit vel detulerit .
84 S-28 |gap:5| vero Tranquilli , quaṃquam Sisinnio extorsit de ❨sol(idis)❩solidis ❨n(umero)❩numero MDCCCXI , constat eius
85 [neg]legentianeglegentia minime ❨exacṭ(am)❩exactam , in tanṭụṃtantum ut pro parte ip̣[sa]ipsa solidos acceptos Sisennius
86 [trad]idissetradidisse conductoribus ecclesiae Ravennatis testimoniis ∼adprobavit∽approbavit .