Sematia

p.iand.zen.68.xml

TM: 110116HGV: 110116Date: -275 – -226Place: Philadelphia (Arsinoites)

0 m1 S-1 |gap:?_lines|
1 παρὰ τοῦ ζυτοποιοῦ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ξ|num:60|
2 μισθὸν τῶν
3 Ἑρμογένει εἰ̣[ς]εἰς χ̣ά̣ρακα̣ςχάρακας τὰς̣τὰς ⊢ι⊣|num:10|ι|num:10| ἀ̣ν̣ὰ̣ἀνὰ ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς |gap:2||gap:?|
4 ⟦❨ἀρου(ρ…)❩⟦ἀρουρ… ι̣|num:10|⟧ι|num:10|⟧ χωρὶς ὧν ἔ̣χ̣ε̣ι̣ἔχει πρότερον ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν κε|num:25| |gap:?|
5 Εὐεμπόλωι εἰς τὸν βοτανισμὸν |gap:?|
6 των |gap:7| ἀμπέλο̣υ̣ἀμπέλου τ̣ὰ̣τὰ λ̣ο̣ι̣π̣[ὰ]λοιπὰ [|gap:?|]|gap:?|
7 Εὐεμπόλωι |gap:?|
8 ἔ̣χ̣ειςἔχεις τὴν τ̣α̣{τα} ταφ̣ρ̣είανταφρείαν τοῦ Ἀνδρο|gap:3||gap:1||gap:?|
9 ↢αν↤αν [ἀ]μ̣πελῶνο̣ς̣ἀμπελῶνος |gap:2| τ̣άφρω̣ντάφρων τῶν ἀπὸ βορρᾶ ε̣ἰ̣[ς]εἰς [νότον]νότον [|gap:?|]|gap:?|
10 ὡς τοῦ σχοινίου ❨(διώβολον)❩διώβολον ❨(γίνεται)❩γίνεται |gap:?|
11 ↢|gap:2|↤|gap:2| ἀνὰ σχοινία ε̣|gap:3|ε|gap:3| καὶ ἀπὸ ἀπὸ{ἀπὸ} ἀ̣πηλ̣ιώ[του]ἀπηλιώτου [|gap:?|]|gap:?|
12 π̣ρὸςπρὸς λίβα̣λίβα |gap:10| σχοιν[ι]σχοινι [|gap:?|]|gap:?|
13 ↢μισθοῦ↤μισθοῦ τ|gap:3|ν|gap:10| |gap:1|λογησον
14 ↢καὶ↤καὶ ↢Ἀπολλώνιος↤Ἀπολλώνιος |vac:?| |gap:?| |gap:?||gap:?|
15 ↢|gap:1||gap:3|↤|gap:1||gap:3| ↢ἀ̣φʼ↤ἀφʼ ↢[ὧν]↤ὧν ↢ἔ̣χουσιν↤ἔχουσιν ↢|gap:1||gap:?|↤|gap:1||gap:?|
16 ↢|gap:6||gap:?|↤|gap:6||gap:?|
17 |gap:?_lines|
18 Ζή̣ν̣ω̣ν̣ι̣Ζήνωνι
19 εἰς Φιλαδ̣έ̣[λφειαν]Φιλαδέλφειαν