Sematia

p.iand.zen.36.xml

TM: 110088HGV: 110088Date: -275 – -226Place: Philadelphia (Arsinoites)

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?| |gap:?| |gap:?|
2 |gap:?|τ̣ου|gap:?|του |gap:2|ουκ̣|gap:?||gap:2|ουκ|gap:?|
3 |gap:?| [Π]α̣ῦνιΠαῦνι μηνὸς |gap:?|
4 |gap:?| τ̣ῆςτῆς παρὰ Σωστράτου̣Σωστράτου |gap:?|
5 |gap:?|τα ❨κερ(άμια)❩κεράμια μὴ ἐλάττω μηδ[ὲ]μηδὲ |gap:?|
6 |gap:?||gap:1|ει|gap:1|π̣ε|gap:?||gap:1|ει|gap:1|πε τὴν κών̣ε̣υ̣σινκώνευσιν μὴ ἀλλαγῆι καὶ
7 [ε]ἰ̣κῆιεἰκῆι α̣ὐ̣τὸαὐτὸ ποιήσηις . S-2 |vac:?|
8 [Σ]ώστρατοςΣώστρατος . S-3 |vac:?| παρεκόμισεν Πελῶις παρὰ
9 Ἄ̣νδρωνοςἌνδρωνος ❨φυ(λακίτου)❩φυλακίτου ❨κερ(άμια)❩κεράμια π̣η̣πη , κα̣[ὶ]καὶ ἐν τῷ̣τῷ πρότερον ἦν ἀχρεῖα 10 .[ἤδ]η.ἤδη S-4 . S-5 διαστεῖλα̣ιδιαστεῖλαι οὖν πρὸς τ̣[ὸ]ν̣τὸν ❨κερ(αμέα)❩κεραμέα , ὅτι , ∼ἐὰμ∽ἐὰν μένῃ
11 [μὴ]μὴ προσέχων χωνεῦ[σ]α̣ιχωνεῦσαι , τ[ὴν]τὴν τιμὴν ἀποτείσει
12 [τ]ῆ̣ς̣τῆς πίσσης τῶν ἀ̣χ̣ρ̣ε̣ί̣[ω]ν̣ἀχρείων γ̣ενομένωνγενομένων τελέως .
13 S-6 |gap:?_lines| |gap:?|
14-15 παρα|gap:?|∤σθησετ̣[αι]παρα|gap:?|∤σθησεται
15 |gap:?|
16 Θεοδώρω[ι]Θεοδώρωι
16-17 |gap:?|∤κωι
17 τῶ|gap:?|
18 εμμεμ|gap:?|
1 |gap:?_lines| |gap:?|γω̣γη̣|gap:1|ου|gap:?|γωγη|gap:1|ου
2 |vac:?| |gap:?||gap:2|ω̣ι|gap:?||gap:2|ωι . S-7 καλῶς ἐποίησας χι̣ά̣σ̣α̣ς̣χιάσας
3 |gap:?||gap:4|γμα̣τ̣α̣τ̣|gap:2||gap:?||gap:4|γματατ|gap:2| ἀκατίω̣ν̣ἀκατίων κεραιῶ̣ν̣κεραιῶν του
4 |gap:?| [ε]υ̣θ̣υ̣νομένο̣υ̣ευθυνομένου ἄβαρις ὤν . S-8 ἀργήσασι
4-5 αὐ̣∤[τοῖς]αὐ∤τοῖς
5 |gap:1|ι̣α̣σαμένοις̣|gap:1|ιασαμένοις τε ἕως τοῦ ἐξ
5-6 Ἀλεξαν∤[δρε]ί̣α̣ς̣Ἀλεξαν∤δρείας
6 ἀ[ν]ελθεῖνἀνελθεῖν ἀποδώσομ̣έ̣νἀποδώσομέν σ̣ο̣ι̣σοι .
7 S-9 |gap:?_lines| κ|gap:?|
8 |gap:2||gap:?|
9 |gap:2||gap:?|
10 η̣ν|gap:2||gap:?|ην|gap:2||gap:?|
11 |gap:1|ηχ̣ε̣|gap:2||gap:?||gap:1|ηχε|gap:2||gap:?|
12 ρον οὖν αν|gap:?|
13 Ἀρτεμιδώρωι |gap:3||gap:?|
14 Κυ̣ν̣ίσκω̣ιΚυνίσκωι
15 εἰς τὸ̣τὸ μ̣η̣|gap:3||gap:?|μη|gap:3||gap:?|
16 ν̣|gap:1|σ̣|gap:6|ν|gap:1|σ|gap:6| ❨φυ(λακ…)❩φυλακ… |vac:?| ν|gap:?|
17 Νικίαι ὥ̣σ̣τ̣ε̣ὥστε |gap:2|δ|gap:3||gap:?|
18 |gap:1||gap:2||gap:1|ν̣ω̣ι̣|gap:1|γ̣ω̣γ̣ω̣ν̣τ̣|gap:?||gap:1||gap:2||gap:1|νωι|gap:1|γωγωντ|gap:?|
19 |gap:2|κ̣|gap:5||gap:2||gap:2|κ|gap:5||gap:2| ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ ❨(δραχμ…)❩δραχμ… α|num:1| καὶ
20 |gap:2|το̣ν|gap:2|τον ⸢φ̣|gap:7|ο̣υ̣⸣φ|gap:7|ου 〚|gap:5|〛|gap:5| ❨(δραχμ…)❩δραχμ… ⊢κ⊣|num:20|κ|num:20| εἰς ξ̣υλ[ὸν]ξυλὸν |gap:?|
21 |gap:2| ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ ❨(δραχμ…)❩δραχμ… κ|num:20| ❨(γίνονται)❩γίνονται ⊢ρη⊣|num:108|ρη|num:108| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2|