Sematia

c.pap.gr.2.1.30.xml

TM: 13775HGV: 13775aDate: 129 – 129Place: Ptolemais Euergetis (Arsinoites)

1 m1 S-1 |gap:?||gap:1|δ|gap:?|
2 Ἑ̣[ρμείνῳ?]Ἑρμείνῳ [βασιλικ]ῷβασιλικῷ ❨γραμματ(εῖ)❩γραμματεῖ ❨Ἀ̣ρσι(νοίτου)❩Ἀρσινοίτου
3 [Ἡρακλ]είδουἩρακλείδου ❨μερίδο(ς)❩μερίδος
4 [παρὰ]παρὰ [Σαβεί]νουΣαβείνου Σαβείνου ❨γεγ[υμν(ασιαρχηκότος)]❩γεγυμνασιαρχηκότος
5 ἀπὸ ἀμφόδου Διονυσίου Τόπων
5-6 [ἀπόν]∤τοςἀπόν∤τος
6 διὰ Νεμεσιανοῦ τοῦ καὶ ❨Ἀρτεμιδ[(ώρου)]❩Ἀρτεμιδώρου . S-2 ὁ̣
6-7 υ̣[ἱ]∤δοῦς̣υἱ∤δοῦς
7 μ̣ουμου Σαραπίων , ❨ἀναγρα(φόμενος)❩ἀναγραφόμενος ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ τοῦ
8 αὐτοῦ ἀ̣[μφόδ]ο̣υ̣ἀμφόδου Διονυσίου ❨Τόπ(ων)❩Τόπων ❨λαογρα̣(φούμενος)❩λαογραφούμενος ,
8-9 ἐτε∤λεύτησ[εν]ἐτε∤λεύτησεν
9 [τῷ]τῷ Μεχεὶρ μηνὶ τοῦδ̣ε̣τοῦδε τ̣ο̣ῦ̣τοῦ
10 ἐνεστῶτος ιγ|num:13| ❨(ἔτους)❩ἔτους Ἁδριανοῦ Καίσαρος
11 τοῦ κυρί[ου]κυρίου . S-3 δ̣ιὸδιὸ ∼ἀξιῶι∽ἀξιῶ ταγῆναι αὐτὸν
12 ἐν τῇ τῶν ὁ̣μοίωνὁμοίων τάξει . m2 S-4 Σαβεῖνος
13 Σαβείνου γεγυμνασιαρχηκὼς
14 ἀπὼν διὰ Νεμεσιανοῦ τοῦ καὶ
14-15 Ἀ̣ρ̣τ̣ε̣∤μιδώρουἈρτε∤μιδώρου
15 Σαραπίωνος ἐπιτρόπου
16 ἐπιδέδωκα , καὶ ὀμνύω τὴν
17 Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ
18 Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ τύχην
18-19 ἀλη∤θῆ
19 εἶναι τὰ προγεγραμμένα .
20 S-5 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιγ|num:13| Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ
21 Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ , Μεχεὶρ κδ|num:24| .
22 m3 S-6 ❨γραμμα(τεῦσι)❩γραμματεῦσι ❨μητροπ(όλεως)❩μητροπόλεως . S-7 εἰ ταῖς ἀληθείαις
23 προγεγραμ[μ]ένοςπρογεγραμμένος ∼ἐτελτησεν∽ἐτελεύτησεν , τ[ὸ]τὸ
24 ❨ἀ̣κ̣[ό]λουθ(ον)❩ἀκόλουθον ἐπιτελεῖτε . S-8 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιγ|num:13|
25 Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ
25-26 Ἁδ[ρια]∤νο[ῦ]Ἁδρια∤νοῦ
26 [❨Σεβ(αστοῦ)❩]Σεβαστοῦ , ❨Μεχ(εὶρ)❩Μεχεὶρ κδ|num:24| . m4 S-9 ❨Φιλόξενο(ς)❩Φιλόξενος ❨γρ(αμματεὺς)❩γραμματεὺς ❨[σε]ση(μείωμαι)❩σεσημείωμαι .
27 m5 S-10 ❨Διον̣[υ]σί(ου)❩Διονυσίου ❨Τόπ(ων)❩Τόπων .