Sematia

p.iand.7.142.xml

TM: 17345HGV: 17345Date: 164 – 165Place: Oasis Magna

1 m1 S-1 |gap:26| [ἐξ]ἐξ [ο̣ὗ̣]οὗ ❨[ἐ]γ̣ί̣(νετο)❩ἐγίνετο ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβη)❩ἀρτάβη α|num:1| ἕως γ|num:3| ❨(ἔτους)❩ἔτους , [δ|num:4|]δ|num:4| ❨(ἔτους)❩ἔτους ὁμοίως
2 [❨κριθ(ῆς)❩?]κριθῆς [❨(ἀρτάβη)❩?]ἀρτάβη [α|num:1|?]α|num:1| [,?], [ε|num:5|?]ε|num:5| [❨(ἔτους)❩?]ἔτους [ὁμοίως?]ὁμοίως [ὡς?]ὡς [❨π(ρόκειται)❩?]πρόκειται . S-2 |vac:?|
3 |gap:23| [οὗ]οὗ [❨γεί(τονες?)❩]γείτονες ❨[παντ]αχόθ(εν)❩πανταχόθεν ὁδοί , ἐξ ❨ο(ὗ)❩οὗ ❨ἐδηλ(ώθη)❩ἐδηλώθη [❨μηδ(ὲν)❩]μηδὲν δ̣η̣|gap:1|α̣(…)δη|gap:1|α… ❨πρ̣ο̣σ̣γ̣ί̣(νεσθαι)❩προσγίνεσθαι διὰ τὸ μὴ ❨ἐνοικ(εῖν)❩ἐνοικεῖν
4 |gap:18| [ἕως]ἕως [δ|num:4|]δ|num:4| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [,], [ε|num:5|]ε|num:5| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [ὁμοίως]ὁμοίως ὡς ❨π(ρόκειται)❩πρόκειται .
5 S-3 |gap:24| [ὁδ?]ο̣ὶὁδοὶ ἕως δ|num:4| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨ἀ̣οίκ(ητος)❩ἀοίκητος , ε̣|num:5|ε|num:5| ❨(ἔτους?)❩ἔτους ❨ὁμ̣[οίω(ς)]❩ὁμοίως ὡς ❨π(ρόκειται)❩πρόκειται .
6 S-4 |gap:25| |vac:?|
7 |gap:24| [κ]α̣μηλώνκαμηλών , ο̣ὗοὗ ∼❨γί(τονες)❩∽γείτονες ❨νότ(ου)❩νότου |gap:2||gap:1||gap:2|τ̣ε̣ρ̣ω(…)|gap:2||gap:1||gap:2|τερω… ❨κ(αὶ)❩καὶ ἐκ ❨τῶ(ν)❩τῶν ❨ἄλ(λων)❩ἄλλων γ|num:3|
8 [ἀνέμων]ἀνέμων |gap:19||gap:1| ❨ἐ̣γ̣ί̣(νετο?)❩ἐγίνετο διὰ τὸ μὴ ❨ἐ[νο]ικ(εῖν)❩ἐνοικεῖν ἕως δ|num:4| ❨(ἔτους)❩ἔτους , ε|num:5| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨ὁμοίω(ς)❩ὁμοίως ὡς ❨π(ρόκειται)❩πρόκειται .
9 S-5 |gap:25| |vac:?|
10 |gap:20| [❨ἄλ(λος?)❩]ἄλλος ❨[καμ]ηλ(ών)❩καμηλών , ο̣ὗοὗ ∼❨γί(τονες)❩∽γείτονες ❨νότ(ου)❩νότου ὁδὸς ❨κ(αὶ)❩καὶ ὑποτ(…)ὑποτ… |gap:1|λ̣η̣|gap:1|λη ❨Ἀπολ(λωνίου)❩Ἀπολλωνίου ❨Ὀννώ(φριος)❩Ὀννώφριος , ❨βορρ(ᾶ)❩βορρᾶ
11 |gap:25| τ(…)τ… δ̣ιὰ̣διὰ ❨ψιλ(οῦ)❩ψιλοῦ ❨τόπ(ου)❩τόπου , ἐξ ❨ο(ὗ)❩οὗ ❨μηδ(ὲν)❩μηδὲν δ̣η̣|gap:1|α̣(…)δη|gap:1|α… ❨ἐ̣γ̣ί̣(νετο)❩ἐγίνετο ἕως β|num:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους γ|num:3| ❨(ἔτους)❩ἔτους δ|num:4| ❨(ἔτους)❩ἔτους , ἐν
12 |gap:24| [ε|num:5|]ε|num:5| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨ὁμοίω(ς)❩ὁμοίως ὡς ❨π(ρόκειται)❩πρόκειται .
13 S-6 |gap:25| |gap:3| ❨ἀνθυπηλλάχθ(αι)❩ἀνθυπηλλάχθαι ὑπὸ τοῦ̣τοῦ Ἡρᾶ ❨κ(αὶ)❩καὶ τῆς ❨ἀδελ(φῆς)❩ἀδελφῆς Ἀπίας
14 |gap:25| ἀπὸ ❨μερῶ(ν)❩μερῶν ε|num:5| .
15 S-7 |gap:25| τὸ ❨προκ(είμενον)❩προκείμενον χρέος τὰ̣τὰ ❨ἐπιβάλ(λοντα)❩ἐπιβάλλοντα τ̣ῷ̣τῷ Ἡρᾷ ❨κ(αὶ)❩καὶ τῇ Ἀπίᾳ μέρη
16 |gap:25||gap:3|
17 |gap:27| ὑπὸ ❨Πε̣τ[χ]ῶ(ντος?)❩Πετχῶντος τοῦ ❨κ(αὶ)❩καὶ [Μα]ξίμουΜαξίμου ❨[ἀ]πάτ(ορος)❩ἀπάτορος ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς Α̣ι̣|gap:3|[ο]υ̣Αι|gap:3|ου ἀπὸ
18 |gap:23| ❨[ἐγ]ί̣(νετο?)❩ἐγίνετο β̣|num:2|β|num:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους γ|num:3| ❨(ἔτους)❩ἔτους κατʼ ❨ἔτ(ος)❩ἔτος ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ἀρτάβη α|num:1| , δ|num:4| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨ὁμοίω(ς)❩ὁμοίως ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβη)❩ἀρτάβη α|num:1| , ε|num:5| ❨(ἔτους)❩ἔτους , ο̣ὗ̣οὗ ❨πρό(κειται)❩πρόκειται
19 ❨ἐπ(ίσκεψις?)❩ἐπίσκεψις τοῦ ❨αὐ̣(τοῦ?)❩αὐτοῦ ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβη)❩ἀρτάβη α|num:1| .
20 S-8 |gap:27| τ̣ῷ̣τῷ ❨γ̣ρ̣ά̣(φειν?)❩γράφειν εἰς ❨Ἡρακλιδίω(να)❩Ἡρακλιδίωνα ❨κ(αὶ)❩καὶ τοὺς ❨ἀδελ(φούς)❩ἀδελφούς , ἧς ∼❨γί(τονες)❩∽γείτονες ❨πανταχόθ(εν)❩πανταχόθεν
21 [ὁδοί?]ὁδοί |gap:21| ❨ἐ̣γ̣ί̣(νετο?)❩ἐγίνετο ἕως β|num:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους γ|num:3| ❨(ἔτους)❩ἔτους δ|num:4| ❨(ἔτους)❩ἔτους τ̣ῶντῶν δημοσίων , ε|num:5| ❨(ἔτους)❩ἔτους , οὗ̣οὗ ❨πρό(κειται)❩πρόκειται ❨μ̣η̣δ(εμία)❩μηδεμία
22 ❨ἐπ(ίσκεψις?)❩ἐπίσκεψις , τῶν ❨δημ̣(οσίων?)❩δημοσίων ❨ὁ̣(μοίως?)❩ὁμοίως .
23 S-9 |gap:25| εἰς ❨Πτολ(εμαῖον)❩Πτολεμαῖον ❨Ἡρακλιδίω(νος)❩Ἡρακλιδίωνος ❨κ(αὶ)❩καὶ το̣ὺ̣ςτοὺς ❨[ἀδ]ελ(φοὺς)❩ἀδελφοὺς ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ α̣|num:1|α|num:1| ❨μέρο(υς)❩μέρους , ἐν δὲ τοῖς
24 |gap:25| ἑ̣τερο(…)ἑτερο… ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ β|num:2| ❨μέρο(υς)❩μέρους ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι μθ|num:49| δ|num:1/4_tick| η|num:1/8_tick| ι̣ϛ̣|num:1/16_tick|ιϛ|num:1/16_tick| , ❨(ὧν)❩ὧν ❨ἀμπ(ελίτιδος)❩ἀμπελίτιδος ❨(ἄρουρα)❩ἄρουρα α|num:1| δ|num:1/4_tick| ιϛ|num:1/16_tick| ❨ἐλ(αιῶνος)❩ἐλαιῶνος
25 [❨(ἄρουρ…)❩]ἄρουρ… |gap:6| [❨γεί(τονες)❩]γείτονες |gap:7| [❨κ(αὶ)❩]καὶ [ἐκ]ἐκ [❨τῶ(ν)❩]τῶν [❨ἄλ(λων)❩]ἄλλων [γ|num:3|]γ|num:3| ἀνέμων τὰ κατὰ τὴν ❨κοινω(νίαν)❩κοινωνίαν ❨Αὐρηλ(ίου)❩Αὐρηλίου Θ̣έ̣ωνοςΘέωνος καὶ
26 [τοῦ]τοῦ [δεῖνος]δεῖνος |gap:16|[προ?]σόδου|gap:16|προσόδου ❨ἐδηλ(ώθη)❩ἐδηλώθη ❨πε̣ριγ̣εγ̣[ο]νέ̣(ναι)❩περιγεγονέναι κ̣γ|num:23|κγ|num:23| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἀπὸ |gap:9|
27 |gap:25| ❨κ̣ρ̣ιθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ιβ|num:12| , ❨ἐλ(αίου)❩ἐλαίου ❨χό(ος)❩χόος 𐅵|num:1/2| , α̣|num:1|α|num:1| ❨(ἔτους?)❩ἔτους ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ιβ̣|num:12|ιβ|num:12| , ❨ἐλ(αίου)❩ἐλαίου ❨χο(ὰς)❩χοὰς γ̣|num:3|γ|num:3| ❨κ(αὶ)❩καὶ τοῦ ❨μέρο(υς)❩μέρους
28 |gap:25| ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ιβ|num:12| , δ|num:4| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨ἐλ(αίου)❩ἐλαίου ❨χό(ος)❩χόος 𐅵|num:1/2| , ❨κρ[ι]θ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ιβ|num:12| , ε|num:5| ❨(ἔτους)❩ἔτους , οὗ̣οὗ ❨πρό(κειται)❩πρόκειται δ|gap:1|α(…)δ|gap:1|α…
29 |gap:42| ❨[κρι]θ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ιβ|num:12| , ❨ἐλ(αίου)❩ἐλαίου ❨χό(ας)❩χόας ϛ̣|num:6|ϛ|num:6| . S-10 ❨ἀμπ(ελῖτις)❩ἀμπελῖτις τῶν δ̣|gap:?|δ|gap:?|
30 |gap:?_lines|
1 |gap:12| υπο|gap:1||gap:4||gap:4| ε|gap:4| προσοδ(…)προσοδ… εξ̣εξ υ̣π|gap:3|α̣κ̣(…)υπ|gap:3|ακ…
2 ❨ἄλ(λου)❩ἄλλου ❨τόπ(ου)❩τόπου ❨γεωργ(ουμένου)❩γεωργουμένου ὑπὸ υ̣ἱοῦυἱοῦ ❨ἄλ(λου)❩ἄλλου ❨Ψενατύμιο(ς)❩Ψενατύμιος , ἐν ❨[ἄ]μπ(ελοι)❩ἄμπελοι ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨ἐλ(αῖαι)❩ἐλαῖαι ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨κριθ(ὴ)❩κριθὴ ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨φ[οί(νικες)]❩φοίνικες [❨κ(αὶ)❩]καὶ [❨ἄκ̣(ανθαι)❩]ἄκανθαι ❨κ̣(αὶ)❩καὶ [ἕτερ]αἕτερα ❨ἀ[κρ̣ό̣δ̣(ρυα)]❩ἀκρόδρυα ,
3 ❨ἐπίσκ(εψις)❩ἐπίσκεψις ❨ὁμοίω(ς)❩ὁμοίως ,
4 ❨ἄλ(λου)❩ἄλλου ❨τόπ(ου)❩τόπου ❨γεωργ(ουμένου)❩γεωργουμένου ὑπὸ τοῦ ❨α(ὐτοῦ)❩αὐτοῦ υ̣ἱοῦυἱοῦ ❨ἄλ(λου)❩ἄλλου ❨Ψενατύμιο(ς)❩Ψενατύμιος , ἐν ❨ἄμπ(ελοι)❩ἄμπελοι ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨ἐλ(αῖαι)❩ἐλαῖαι ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨φοί(νικες)❩φοίνικες ❨κ(αὶ)❩καὶ [ἄκανθαι]ἄκανθαι ❨κ(αὶ)❩καὶ ἕτερα ❨ἀκρόδ(ρυα)❩ἀκρόδρυα ,
5 ὁμοίως .
6 S-11 ❨ἄλ(λου)❩ἄλλου ❨τόπ(ου)❩τόπου ❨γεωργ(ουμένου)❩γεωργουμένου ὑπὸ ❨Τιτοέο̣(υς)❩Τιτοέους ❨Ἡρακλ(είδου)❩Ἡρακλείδου , ἐν ❨ἐλ(άϊνα)❩ἐλάϊνα ❨φυτ(ὰ)❩φυτὰ ❨κ(αὶ)❩καὶ ἐπὶ ❨τ(οῦ)❩τοῦ ❨ὑδραγ(ωγοῦ)❩ὑδραγωγοῦ τοῦ |gap:4||gap:1| ❨ἐλ(άϊνα)❩ἐλάϊνα ❨φ[υ]τ̣(ὰ)❩φυτὰ θ̣|num:9|θ|num:9| ,
7 ❨ἄκ(ανθαι)❩ἄκανθαι γ|num:3| , ὁμοίως .
8 S-12 ❨ἄλ(λου)❩ἄλλου ❨τόπ(ου)❩τόπου ❨γεωργ(ουμένου)❩γεωργουμένου ὑπὸ ❨Ψενατ(ύμιος)❩Ψενατύμιος υ̣ἱοῦυἱοῦ ❨ἄλ(λου)❩ἄλλου μητρὸς |gap:1||gap:3|ο(…)|gap:1||gap:3|ο… , ἐ[ν]ἐν ❨ἐλ(άϊνα)❩ἐλάϊνα ❨φυτ(ὰ)❩φυτὰ γ̣|num:3|γ|num:3| ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨φοί(νικες)❩φοίνικες ❨κ(αὶ?)❩καὶ ❨ἐρεόξυλ(α)❩ἐρεόξυλα ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨ἐρί̣κ̣(ια)❩ἐρίκια
9 ❨κ(αὶ)❩καὶ ἕτερα ❨ἀκρόδ(ρυα)❩ἀκρόδρυα , ❨ἐπίσκ(εψις)❩ἐπίσκεψις ὁμοίως .
10 S-13 ❨ἄλ(λου?)❩ἄλλου ❨τόπ(ου)❩τόπου ❨γεωργ(ουμένου)❩γεωργουμένου ὑπὸ τοῦ ❨α(ὐτοῦ)❩αὐτοῦ ❨Ψενατύμιο(ς)❩Ψενατύμιος [υἱοῦ]υἱοῦ [❨ἄλ(λου)❩]ἄλλου [ἐ]νἐν ❨ἐλ(άϊνα)❩ἐλάϊνα ❨φυτ(ὰ)❩φυτὰ ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨φοί(νικες)❩φοίνικες ❨κ[(αὶ)]❩καὶ ❨ἄ̣[κ(ανθαι)]❩ἄκανθαι , ❨ἐπ(ίσκεψις)❩ἐπίσκεψις ❨ὁμοίω(ς)❩ὁμοίως .
11 S-14 ❨ἄλ(λου)❩ἄλλου ❨τόπ(ου)❩τόπου κριθ(…)κριθ… ❨γεωργ(ουμένου)❩γεωργουμένου ὑπὸ ❨Κα̣μέο(υς)❩Καμέους ❨Πε̣τ̣ε̣πν̣[ούθ(ου)]❩Πετεπνούθου [,], [ἐ]νἐν ❨ἐλ(άϊνα)❩ἐλάϊνα ❨φυτ(ὰ)❩φυτὰ ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨φοί(νικες)❩φοίνικες ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨ἄκ(ανθαι)❩ἄκανθαι ❨κ(αὶ)❩καὶ ἕτερα ❨ἀκρόδ(ρυα)❩ἀκρόδρυα ,
12 ❨ἐπ(ίσκεψις)❩ἐπίσκεψις ὁμοίως .
13 S-15 ❨ἄλ(λου)❩ἄλλου ❨ἀμπ(ελικοῦ)❩ἀμπελικοῦ ❨τόπ(ου)❩τόπου ❨γεωργ(ουμένου)❩γεωργουμένου ὑπὸ ❨Ψενατύ(μιος)❩Ψενατύμιος Ὥρου υ̣ἱοῦυἱοῦ ❨ἄλ(λου)❩ἄλλου ❨ἐπ(ίσκεψις)❩ἐπίσκεψις ὁμοίως .
14 S-16 ❨ἄλ(λου?)❩ἄλλου ❨ἀμπ(ελικοῦ)❩ἀμπελικοῦ ❨τόπ(ου)❩τόπου ❨γεωργ(ουμένου)❩γεωργουμένου ὑπὸ ❨Πετχῶ(ντος)❩Πετχῶντος Ε|gap:3|ιο(…)Ε|gap:3|ιο… ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς ❨Α̣ὐ̣(ρηλίας)❩Αὐρηλίας ❨Ὀννούφιο(ς)❩Ὀννούφιος , ἐν ❨φοί(νικες)❩φοίνικες ❨κ(αὶ)❩καὶ ἕτερα ❨ἀκρόδ(ρυα)❩ἀκρόδρυα , ❨ἐπ[ίσκ(εψις)]❩ἐπίσκεψις
15 ὁμοίως .
16 S-17 ❨ἄλ(λου)❩ἄλλου ❨τόπ(ου)❩τόπου ❨γεωργ(ουμένου)❩γεωργουμένου ὑπὸ ❨Παράμων[ο(ς)]❩Παράμωνος ❨Ἡ[ρ]ακλ(ίδου)❩Ἡρακλίδου ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς ❨Ταχώ(σιος)❩Ταχώσιος , ἐν ❨ἐλ(άϊνα)❩ἐλάϊνα ❨φυτ(ὰ)❩φυτὰ ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨φοί(νικες)❩φοίνικες ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨ἄ̣κ̣α̣[νθ(αι)]❩ἄκανθαι
17 [❨κ(αὶ?)❩]καὶ ἕ̣[τερ]αἕτερα ❨ἀκρόδ(ρυα)❩ἀκρόδρυα , ❨[ἐπίσ]κ(εψις)❩ἐπίσκεψις ὁμο[ίως]ὁμοίως .
18 S-18 ❨ἄλ(λου)❩ἄλλου ❨τό[π(ου)]❩τόπου [κ]ριθ(…)κριθ… ❨γεωργ(ουμένου)❩γεωργουμένου ὑπὸ υ̣ἱοῦυἱοῦ ❨ἄλ(λου)❩ἄλλου ❨Ἡρα[κλ]ίδ(ου)❩Ἡρακλίδου ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς ❨Ταχώσιο(ς)❩Ταχώσιος , ἐν ❨ἄμπ(ελοι)❩ἄμπελοι , ❨ἐπ(ίσκεψις)❩ἐπίσκεψις ὁμοίω[ς]ὁμοίως .
19 S-19 ❨ἄλ(λου)❩ἄλλου ε̣|gap:2|ε|gap:2| ❨τόπ(ου)❩τόπου [❨γεωργ(ουμένου)❩]γεωργουμένου ὑπὸ Μ̣ω̣ν̣|gap:2|Μων|gap:2| [Ἥ]ρωνοςἭρωνος ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς ❨Ταχώσιο(ς)❩Ταχώσιος , ἐν ❨ἄμπ(ελοι)❩ἄμπελοι ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨ἐλ(αῖαι)❩ἐλαῖαι ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨φοί(νικες)❩φοίνικες ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨ἄκ(ανθαι)❩ἄκανθαι
20 ❨κ(αὶ)❩καὶ ἕτερα ❨ἀκρόδ(ρυα)❩ἀκρόδρυα , ❨ἐπίσκ(εψις)❩ἐπίσκεψις ὁμοίως .
21 S-20 ❨ἄλ(λου)❩ἄλλου ❨ἀμπ(ελικοῦ)❩ἀμπελικοῦ ❨τόπ(ου)❩τόπου ❨γεωργ(ουμένου)❩γεωργουμένου ὑπὸ ❨Κ̣αμ̣έο(υς)❩Καμέους ❨Πε̣τ̣ε̣πνούθ(ου)❩Πετεπνούθου , ἐν ❨ἐλ(άϊνα)❩ἐλάϊνα ❨φυτ(ὰ)❩φυτὰ ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨φοί(νικες)❩φοίνικες ❨κ(αὶ)❩καὶ ἕτερα ❨ἀκρόδ(ρυα)❩ἀκρόδρυα , ❨ἐπ(ίσκεψις)❩ἐπίσκεψις ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως .
22 S-21 ❨ἄλ(λου?)❩ἄλλου ❨ἐλαΐνο(υ)❩ἐλαΐνου ❨φυτ(ῶνος)❩φυτῶνος ❨ὄντ(ος)❩ὄντος ἐφʼ ❨ὑδραγ(ωγοῦ)❩ὑδραγωγοῦ ον|gap:4|ο̣ςον|gap:4|ος κριθ(…)κριθ… ἐδάφε̣σι̣ἐδάφεσι τη̣|gap:6|τη|gap:6| [ἐξ]ε̣τ̣ά̣σ̣εω(…)ἐξετάσεω… , ἐν οἷς
23 ❨διεσκορπ(ισμένοι)❩διεσκορπισμένοι ❨φοί(νικες)❩φοίνικες , ❨ὁμοίω(ς)❩ὁμοίως ὑπὸ τῶν ❨προγεγρα(μμένων)❩προγεγραμμένων ❨ἐπίσκ(εψις)❩ἐπίσκεψις ὁμοίω[ς]ὁμοίως .
24 S-22 ἑνὸς μὲν̣μὲν ❨τόπ(ου?)❩τόπου ❨γεωργ(ουμένου)❩γεωργουμένου ὑπὸ ❨Πτόλλιδ̣(ος)❩Πτόλλιδος ❨Ψενατύμιο(ς)❩Ψενατύμιος ❨[ἐ]π(ίσκεψις)❩ἐπίσκεψις · S-23 ἐξ ❨ὑ̣π̣ολ̣(όγου)❩ὑπολόγου [❨ἀκ(άρπου?)❩]ἀκάρπου .
25 S-24 ❨ἑτέρο(υ?)❩ἑτέρου ❨γεωργ(ουμένου)❩γεωργουμένου ὑπὸ ❨Τιτοέο(υς)❩Τιτοέους ❨Ἥρωνο(ς)❩Ἥρωνος ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς ❨Ταχώσιο(ς)❩Ταχώσιος ❨ἐπ(ίσκεψις)❩ἐπίσκεψις · S-25 ❨ὅλ(ον)❩ὅλον ἐ̣ξἐξ ❨ὑ̣π̣ολ̣(ογοῦ?)❩ὑπολογοῦ ❨ἀκ(άρπου?)❩ἀκάρπου ❨ὁ(μοίως?)❩ὁμοίως
26 ❨ἄλ(λου?)❩ἄλλου ❨τόπ(ου)❩τόπου ❨γεωργ(ουμένου)❩γεωργουμένου ὑπὸ Ἀμων[ίο]υ̣Ἀμωνίου Ἥρω[ν]οςἭρωνος ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς ❨Τεκώσιο(ς)❩Τεκώσιος . S-26 |g:slanting-stroke| ❨τόπ(οι)❩τόποι α|num:1|[ϛ|num:6|]α|num:1|ϛ|num:6| . S-27 κγ|num:23| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨ἐδηλ(ώθη)❩ἐδηλώθη ❨πρ̣ο̣σ̣γ̣ί̣(νεσθαι)❩προσγίνεσθαι
27 |gap:2| ❨κριθ(ῆς?)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας μϛ|num:46| , ❨ἀκροδ(ρύων)❩ἀκροδρύων ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς η|num:8| , ❨ἐλ(αίου)❩ἐλαίου χ̣ο̣(…)χο… |gap:1| , ❨οἴνο̣(υ)❩οἴνου |gap:1||gap:2|γ|num:3| , α|num:1| ❨(ἔτους?)❩ἔτους ❨κωμο̣γ̣ρ̣α(μματεὺς)❩κωμογραμματεὺς ❨προσε̣φώ̣(νησεν?)❩προσεφώνησεν |gap:17| ω(…)ω…
28 |gap:?|
29 |gap:?_lines|
1 τ̣οῦτοῦ αὐ̣τοῦαὐτοῦ Ἡρακ̣[λείδου]Ἡρακλείδου |gap:?|
2 |gap:4| Παράμω̣[νος]Παράμωνος |gap:?|
3 |gap:1_lines|
4 ❨κα̣μ̣ηλ(ών)❩καμηλών , οὗ [❨γεί(τονες)❩?]γείτονες |gap:?|
5 |gap:1_lines|
6 ἀμπε[λων]ἀμπελων |gap:?|
7 ἕτερα |gap:?|
8 |gap:1_lines|
9 τοῦ αὐ[τοῦ]αὐτοῦ |gap:?|
10 |gap:11_lines|
11 ❨ἑτέρο̣(υ)❩ἑτέρου |gap:?|