Sematia

p.iand.3.33.xml

TM: 20184HGV: 20184Date: 180 – 192Place: unbekannt

1a m1 S-1 |gap:?|
1 φ|gap:?|
2 Βαρβίλλου Σ̣ερᾶτ̣οςΣερᾶτος καὶ
2-3 Μύ̣σ̣∤τηςΜύσ∤της
3 Ἀχήους μετʼ ἐγγύου
3-4 Ἁρ̣∤μάχιοςἉρ∤μάχιος
4 Μύστου καὶ Ἁρμᾶχ[ις]Ἁρμᾶχις
5 Ἁρ[υ]ώτουἉρυώτου μετʼ ἐγγύου
5-6 Π̣αχθί∤νιοςΠαχθί∤νιος
6 Παώ̣μιοςΠαώμιος οἱ πάντες ἀπὸ
7 κώμης Βουσείρεως οἱ γ|num:3|
8 κατασταθέντες
8-9 νυκτοφύλα∤κες
9 τῆς ❨α(ὐτῆς)❩αὐτῆς ὀμνύομεν τὴν
10 Αὐρηλίου Κομμόδου Ἀντωνίνου
11 Καίσαρος τοῦ κυρίου τύχην
12 ∼ἀντιλήμψασθαι∽ἀντιλήμψεσθαι τῆς ∼χρίας∽χρείας
13 καὶ ∼φυλάξιν∽φυλάξειν διὰ νυκτὸς
14 τὴ̣ν̣τὴν κ̣[ώ]μ̣[ην]κώμην [ε]ἰςεἰς τὸ ἐν
14-15 μη∤[θενὶ]μη∤θενὶ
15 [μεμφθῆναι]μεμφθῆναι |gap:2|τ̣ως|gap:2|τως πρὸς
16 [ἓν]|num:1|ἓν|num:1| ἔ̣τ̣ο̣ς̣ἔτος κινδύνου
16-17 πα∤[ρὰ]πα∤ρὰ
17 |gap:6|τ̣ος|gap:6|τος ὄντος , ἐάν τι
18 [μὴ]μὴ [δεό]ν̣τωςδεόντως γένηται .
19 m2 S-2 [❨(ἔτους)❩]ἔτους |gap:2| [Μ]ά̣ρκουΜάρκου Αὐρηλίου
20 [Κομμό]δουΚομμόδου Ἀντωνίνου
21 [Καίσαρο]ς̣Καίσαρος τοῦ κυρίου
22 |gap:7||gap:1|