Sematia

p.iand.2.8.xml

TM: 28200HGV: 28200Date: 101 – 300Place: Arsinoites

1 m1 S-1 Ἰ̣[σ]χυρίωνἸσχυρίων Ἀντων[ίνωι]Ἀντωνίνωι τ̣ῶ̣[ι]τῶι
2 τιμιωτάτωι χαίρειν .
3 S-2 διεπεμψάμην σοι διὰ Ἡρακλείδου ,
4 τοῦ ἀδελφοῦ Χαιρήμονος τοῦ ἐν
4-5 Βακ∤χιάδ[ι]Βακ∤χιάδι
5 ❨(πρότερον)❩πρότερον ∼γραμματέος∽γραμματέως , τοῦ Μοιθυμείτου
6 ἀ[πὸ]ἀπὸ [τοῦ]τοῦ ο̣ἴνουοἴνου Κνίδια τρία|num:3| · S-3 διάπεμψαι
7 οὖν ε[ἰ]ςεἰς τὴν Μοιθῦμιν τὸν
7-8 δυνάμε∤[ν]ονδυνάμε∤νον
8 παρʼ αὐτοῦ λαβεῖν · S-4 οὐ γὰρ
8-9 ἐδυνή∤[θη]ἐδυνή∤θη
9 [Δ]αμέαςΔαμέας λαβεῖν τῷ μὴ ἔχειν
10 [ὄνον]ὄνον [.]. S-5 [καὶ]καὶ [τ]ὰτὰ λοι̣πὰλοιπὰ καὶ τὰ γάρια ,
11 [ἐὰ]ν̣ἐὰν [ὄ]ν̣ονὄνον ∼εὕρωι∽εὕρω , διαπέμψ[ομαι]διαπέμψομαι
12 [διὰ]διὰ [το]ῦτοῦ ὀνολ̣ά̣τουὀνολάτου ἀμερίμνω[ς]ἀμερίμνως [.].
13 S-6 ἐρρ[ῶ]σθαίἐρρῶσθαί σε εὔχ[ομαι]εὔχομαι [,],
14 φίλτατε , εὐτυχ[οῦντα]εὐτυχοῦντα
15 πανοικεί .
16 S-7 [Ἀντ]ωνίνωιἈντωνίνωι |g:x| παρὰ [Ἰσχυρίωνος]Ἰσχυρίωνος [.].