Sematia

p.horak.66.xml

TM: 48166HGV: 48166Date: 701 – 800Place: Arsinoites

1 m1 S-1 |g:chirho| |gap:2||gap:?||gap:2|ς ❨ἀποκλεισθ(εῖσαι)❩ἀποκλεισθεῖσαι ❨γυ(ναῖκες)❩γυναῖκες ϛ|num:6| |gap:?|
2 |gap:1||gap:?|ς̣|gap:1||gap:?|ς ❨γα(μετὴ)❩γαμετὴ ❨Ἀπακύ(ρου)❩Ἀπακύρου ❨χάρ(ιν)❩χάριν ∼ὡμοιρι∽ὁμηρείας ❨δ(ιὰ)❩διὰ Π̣|gap:?|Π|gap:?|
3 Π|gap:2||gap:?||gap:2| ❨γα(μετὴ)❩γαμετὴ Μαρκε ❨τ̣ῆ̣(ς?)❩τῆς ❨(αὐτῆς?)❩αὐτῆς ❨δ(ιὰ)❩διὰ ❨τ(οῦ)❩τοῦ ❨αὐτ(οῦ)❩αὐτοῦ
4 Σοφία ❨γα(μετὴ)❩γαμετὴ ❨Γεωργ(ίου)❩Γεωργίου [❨τῆ(ς)❩]τῆς [❨(αὐτῆς)❩]αὐτῆς [❨δ(ιὰ)❩]διὰ ❨τ̣(οῦ)❩τοῦ ❨αὐτ(οῦ)❩αὐτοῦ
5 Θεοδώτη ❨γα(μετὴ)❩γαμετὴ ❨Παύλο(υ)❩Παύλου [❨τῆ(ς)❩]τῆς [❨(αὐτῆς)❩]αὐτῆς ❨δ(ιὰ)❩διὰ ❨τ(οῦ)❩τοῦ ❨αὐτ(οῦ)❩αὐτοῦ
6 Θεοδώτη ❨γα(μετὴ)❩γαμετὴ ❨Γε(ωργίου)❩Γεωργίου ❨τῆ(ς)❩τῆς ❨(αὐτῆς)❩αὐτῆς ❨δ(ιὰ)❩διὰ ❨τ(οῦ)❩τοῦ ❨αὐτ(οῦ)❩αὐτοῦ
7 Ἡλλαρία ❨γα(μετὴ)❩γαμετὴ ❨Μακα(ρίου)❩Μακαρίου ❨τῆ(ς)❩τῆς ❨(αὐτῆς)❩αὐτῆς ❨δ(ιὰ)❩διὰ ❨τ(οῦ)❩τοῦ ❨αὐτ(οῦ)❩αὐτοῦ
8 ∼χο̣∽χωρίου Καμίνων
9 ❨Ἠλία(ς)❩Ἠλίας ❨Φοιβά(μμωνος)❩Φοιβάμμωνος ❨ἀπο̣κλε̣ισ̣θ̣(εὶς)❩ἀποκλεισθεὶς |gap:?||gap:3||gap:?||gap:1|(…)|gap:?||gap:3||gap:?||gap:1|… α̣νυ(…)ανυ… αὐτ(…)αὐτ…
10 ∼χο̣∽χωρίου Σιντωοὺ
11 ❨Ἀπαιούλιο(ς)❩Ἀπαιούλιος ❨τέκτ(ων)❩τέκτων ❨χάρ(ιν)❩χάριν ❨κ[ο]πτο(μένης)❩κοπτομένης ❨ἀκ(αν)θ(έας)❩ἀκανθέας |gap:1||gap:?|
12 ∼χο̣∽χωρίου ❨(Τετρα)❩θύρω̣ν̣Τετραθύρων
13 ❨Σενο̣ύ̣θ(ιος)❩Σενούθιος ❨Φοιβά(μμωνος)❩Φοιβάμμωνος ❨ἀποκλεισθ(εὶς)❩ἀποκλεισθεὶς ❨χάρ(ιν)❩χάριν μάχει̣μάχει α̣ρ̣(…)τ̣(…)αρ…τ… ❨φοραδ(ι…)❩φοραδι…
14 ❨Παφ(νού)θ(ιος)❩Παφνούθιος Μηνᾶ ❨χάρ(ιν)❩χάριν ❨τῆ(ς)❩τῆς ❨(αὐτῆς)❩αὐτῆς
15 ❨Δαμια(νὸς)❩Δαμιανὸς ❨Σενουθ(ίου)❩Σενουθίου ❨χάρ(ιν)❩χάριν ❨τῆ(ς)❩τῆς ❨(αὐτῆς)❩αὐτῆς